Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Explanations from Large Language Models Make Small Reasoners Better


Oct 13, 2022
Shiyang Li, Jianshu Chen, Yelong Shen, Zhiyu Chen, Xinlu Zhang, Zekun Li, Hong Wang, Jing Qian, Baolin Peng, Yi Mao, Wenhu Chen, Xifeng Yan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Controllable Dialogue Simulation with In-Context Learning


Oct 09, 2022
Zekun Li, Wenhu Chen, Shiyang Li, Hong Wang, Jing Qian, Xifeng Yan

Add code

* EMNLP 2022 Findings, code and data are available at https://github.com/Leezekun/dialogic 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Limitations of Language Models in Arithmetic and Symbolic Induction


Aug 09, 2022
Jing Qian, Hong Wang, Zekun Li, Shiyang Li, Xifeng Yan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HPS-Det: Dynamic Sample Assignment with Hyper-Parameter Search for Object Detection


Jul 23, 2022
Ji Liu, Dong Li, Zekun Li, Han Liu, Wenjing Ke, Lu Tian, Yi Shan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Eliminating Gradient Conflict in Reference-based Line-Art Colorization


Jul 20, 2022
Zekun Li, Zhengyang Geng, Zhao Kang, Wenyu Chen, Yibo Yang

Add code

* Accepted by ECCV2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

No-gold-standard evaluation of quantitative imaging methods in the presence of correlated noise


Mar 03, 2022
Ziping Liu, Zekun Li, Joyce C. Mhlanga, Barry A. Siegel, Abhinav K. Jha

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Synthetic Map Generation to Provide Unlimited Training Data for Historical Map Text Detection


Dec 12, 2021
Zekun Li, Runyu Guan, Qianmu Yu, Yao-Yi Chiang, Craig A. Knoblock

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

An Automatic Approach for Generating Rich, Linked Geo-Metadata from Historical Map Images


Dec 03, 2021
Zekun Li, Yao-Yi Chiang, Sasan Tavakkol, Basel Shbita, Johannes H. Uhl, Stefan Leyk, Craig A. Knoblock

Add code

* 10.1145/3394486.3403381 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SDTP: Semantic-aware Decoupled Transformer Pyramid for Dense Image Prediction


Sep 18, 2021
Zekun Li, Yufan Liu, Bing Li, Weiming Hu, Kebin Wu, Pei Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>