Alert button
Picture for Yujie Wei

Yujie Wei

Alert button

InstructVideo: Instructing Video Diffusion Models with Human Feedback

Dec 19, 2023
Hangjie Yuan, Shiwei Zhang, Xiang Wang, Yujie Wei, Tao Feng, Yining Pan, Yingya Zhang, Ziwei Liu, Samuel Albanie, Dong Ni

Viaarxiv icon

Hierarchical Spatio-temporal Decoupling for Text-to-Video Generation

Dec 07, 2023
Zhiwu Qing, Shiwei Zhang, Jiayu Wang, Xiang Wang, Yujie Wei, Yingya Zhang, Changxin Gao, Nong Sang

Figure 1 for Hierarchical Spatio-temporal Decoupling for Text-to-Video Generation
Figure 2 for Hierarchical Spatio-temporal Decoupling for Text-to-Video Generation
Figure 3 for Hierarchical Spatio-temporal Decoupling for Text-to-Video Generation
Figure 4 for Hierarchical Spatio-temporal Decoupling for Text-to-Video Generation
Viaarxiv icon

DreamVideo: Composing Your Dream Videos with Customized Subject and Motion

Dec 07, 2023
Yujie Wei, Shiwei Zhang, Zhiwu Qing, Hangjie Yuan, Zhiheng Liu, Yu Liu, Yingya Zhang, Jingren Zhou, Hongming Shan

Viaarxiv icon

Emo-DNA: Emotion Decoupling and Alignment Learning for Cross-Corpus Speech Emotion Recognition

Aug 04, 2023
Jiaxin Ye, Yujie Wei, Xin-Cheng Wen, Chenglong Ma, Zhizhong Huang, Kunhong Liu, Hongming Shan

Figure 1 for Emo-DNA: Emotion Decoupling and Alignment Learning for Cross-Corpus Speech Emotion Recognition
Figure 2 for Emo-DNA: Emotion Decoupling and Alignment Learning for Cross-Corpus Speech Emotion Recognition
Figure 3 for Emo-DNA: Emotion Decoupling and Alignment Learning for Cross-Corpus Speech Emotion Recognition
Figure 4 for Emo-DNA: Emotion Decoupling and Alignment Learning for Cross-Corpus Speech Emotion Recognition
Viaarxiv icon

Online Prototype Learning for Online Continual Learning

Aug 01, 2023
Yujie Wei, Jiaxin Ye, Zhizhong Huang, Junping Zhang, Hongming Shan

Figure 1 for Online Prototype Learning for Online Continual Learning
Figure 2 for Online Prototype Learning for Online Continual Learning
Figure 3 for Online Prototype Learning for Online Continual Learning
Figure 4 for Online Prototype Learning for Online Continual Learning
Viaarxiv icon

Temporal Modeling Matters: A Novel Temporal Emotional Modeling Approach for Speech Emotion Recognition

Nov 14, 2022
Jiaxin Ye, Xincheng Wen, Yujie Wei, Yong Xu, Kunhong Liu, Hongming Shan

Figure 1 for Temporal Modeling Matters: A Novel Temporal Emotional Modeling Approach for Speech Emotion Recognition
Figure 2 for Temporal Modeling Matters: A Novel Temporal Emotional Modeling Approach for Speech Emotion Recognition
Figure 3 for Temporal Modeling Matters: A Novel Temporal Emotional Modeling Approach for Speech Emotion Recognition
Figure 4 for Temporal Modeling Matters: A Novel Temporal Emotional Modeling Approach for Speech Emotion Recognition
Viaarxiv icon

A hierarchical semantic segmentation framework for computer vision-based bridge damage detection

Jul 18, 2022
Jingxiao Liu, Yujie Wei, Bingqing Chen

Figure 1 for A hierarchical semantic segmentation framework for computer vision-based bridge damage detection
Figure 2 for A hierarchical semantic segmentation framework for computer vision-based bridge damage detection
Figure 3 for A hierarchical semantic segmentation framework for computer vision-based bridge damage detection
Figure 4 for A hierarchical semantic segmentation framework for computer vision-based bridge damage detection
Viaarxiv icon