Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Graph R-CNN: Towards Accurate 3D Object Detection with Semantic-Decorated Local Graph


Aug 07, 2022
Honghui Yang, Zili Liu, Xiaopei Wu, Wenxiao Wang, Wei Qian, Xiaofei He, Deng Cai

* ECCV 2022, Oral 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Motion-aware Memory Network for Fast Video Salient Object Detection


Aug 01, 2022
Xing Zhao, Haoran Liang, Peipei Li, Guodao Sun, Dongdong Zhao, Ronghua Liang, Xiaofei He

* 12 pages, 10 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Efficient Adversarial Training on Vision Transformers


Jul 21, 2022
Boxi Wu, Jindong Gu, Zhifeng Li, Deng Cai, Xiaofei He, Wei Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Neural Collapse Inspired Attraction-Repulsion-Balanced Loss for Imbalanced Learning


Apr 27, 2022
Liang Xie, Yibo Yang, Deng Cai, Xiaofei He

* 25 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CLRNet: Cross Layer Refinement Network for Lane Detection


Mar 19, 2022
Tu Zheng, Yifei Huang, Yang Liu, Wenjian Tang, Zheng Yang, Deng Cai, Xiaofei He

* CVPR2022 Acceptance 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

WeakM3D: Towards Weakly Supervised Monocular 3D Object Detection


Mar 16, 2022
Liang Peng, Senbo Yan, Boxi Wu, Zheng Yang, Xiaofei He, Deng Cai

* Accepted by ICLR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

VLAD-VSA: Cross-Domain Face Presentation Attack Detection with Vocabulary Separation and Adaptation


Feb 21, 2022
Jiong Wang, Zhou Zhao, Weike Jin, Xinyu Duan, Zhen Lei, Baoxing Huai, Yiling Wu, Xiaofei He

* ACM MM 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SimulSLT: End-to-End Simultaneous Sign Language Translation


Dec 08, 2021
Aoxiong Yin, Zhou Zhao, Jinglin Liu, Weike Jin, Meng Zhang, Xingshan Zeng, Xiaofei He

* Accepted by ACM Multimedia 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Why Do We Click: Visual Impression-aware News Recommendation


Sep 26, 2021
Jiahao Xun, Shengyu Zhang, Zhou Zhao, Jieming Zhu, Qi Zhang, Jingjie Li, Xiuqiang He, Xiaofei He, Tat-Seng Chua, Fei Wu

* Accepted by ACM Multimedia 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
>>