Alert button
Picture for Chufan Shi

Chufan Shi

Alert button

LiFi: Lightweight Controlled Text Generation with Fine-Grained Control Codes

Feb 10, 2024
Chufan Shi, Deng Cai, Yujiu Yang

Viaarxiv icon

A Thorough Examination of Decoding Methods in the Era of LLMs

Feb 10, 2024
Chufan Shi, Haoran Yang, Deng Cai, Zhisong Zhang, Yifan Wang, Yujiu Yang, Wai Lam

Viaarxiv icon

Hint-enhanced In-Context Learning wakes Large Language Models up for knowledge-intensive tasks

Nov 03, 2023
Yifan Wang, Qingyan Guo, Xinzhe Ni, Chufan Shi, Lemao Liu, Haiyun Jiang, Yujiu Yang

Viaarxiv icon

Specialist or Generalist? Instruction Tuning for Specific NLP Tasks

Oct 23, 2023
Chufan Shi, Yixuan Su, Cheng Yang, Yujiu Yang, Deng Cai

Viaarxiv icon

Assisting Language Learners: Automated Trans-Lingual Definition Generation via Contrastive Prompt Learning

Jun 09, 2023
Hengyuan Zhang, Dawei Li, Yanran Li, Chenming Shang, Chufan Shi, Yong Jiang

Figure 1 for Assisting Language Learners: Automated Trans-Lingual Definition Generation via Contrastive Prompt Learning
Figure 2 for Assisting Language Learners: Automated Trans-Lingual Definition Generation via Contrastive Prompt Learning
Figure 3 for Assisting Language Learners: Automated Trans-Lingual Definition Generation via Contrastive Prompt Learning
Figure 4 for Assisting Language Learners: Automated Trans-Lingual Definition Generation via Contrastive Prompt Learning
Viaarxiv icon