Alert button
Picture for Junjie Liu

Junjie Liu

Alert button

Concise and Organized Perception Facilitates Large Language Models for Deductive Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 05, 2023
Shaotian Yan, Chen Shen, Junjie Liu, Jieping Ye

Viaarxiv icon

Spatial-information Guided Adaptive Context-aware Network for Efficient RGB-D Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 11, 2023
Yang Zhang, Chenyun Xiong, Junjie Liu, Xuhui Ye, Guodong Sun

Figure 1 for Spatial-information Guided Adaptive Context-aware Network for Efficient RGB-D Semantic Segmentation
Figure 2 for Spatial-information Guided Adaptive Context-aware Network for Efficient RGB-D Semantic Segmentation
Figure 3 for Spatial-information Guided Adaptive Context-aware Network for Efficient RGB-D Semantic Segmentation
Figure 4 for Spatial-information Guided Adaptive Context-aware Network for Efficient RGB-D Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

DetZero: Rethinking Offboard 3D Object Detection with Long-term Sequential Point Clouds

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 09, 2023
Tao Ma, Xuemeng Yang, Hongbin Zhou, Xin Li, Botian Shi, Junjie Liu, Yuchen Yang, Zhizheng Liu, Liang He, Yu Qiao, Yikang Li, Hongsheng Li

Figure 1 for DetZero: Rethinking Offboard 3D Object Detection with Long-term Sequential Point Clouds
Figure 2 for DetZero: Rethinking Offboard 3D Object Detection with Long-term Sequential Point Clouds
Figure 3 for DetZero: Rethinking Offboard 3D Object Detection with Long-term Sequential Point Clouds
Figure 4 for DetZero: Rethinking Offboard 3D Object Detection with Long-term Sequential Point Clouds
Viaarxiv icon

Self-Learning Symmetric Multi-view Probabilistic Clustering

Add code
Bookmark button
Alert button
May 12, 2023
Junjie Liu, Junlong Liu, Rongxin Jiang, Xuesong Liu, Boxuan Gu, Yaowu Chen, Chen Shen, Jieping Ye

Figure 1 for Self-Learning Symmetric Multi-view Probabilistic Clustering
Figure 2 for Self-Learning Symmetric Multi-view Probabilistic Clustering
Figure 3 for Self-Learning Symmetric Multi-view Probabilistic Clustering
Figure 4 for Self-Learning Symmetric Multi-view Probabilistic Clustering
Viaarxiv icon

Towards Accurate Post-Training Quantization for Vision Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2023
Yifu Ding, Haotong Qin, Qinghua Yan, Zhenhua Chai, Junjie Liu, Xiaolin Wei, Xianglong Liu

Figure 1 for Towards Accurate Post-Training Quantization for Vision Transformer
Figure 2 for Towards Accurate Post-Training Quantization for Vision Transformer
Figure 3 for Towards Accurate Post-Training Quantization for Vision Transformer
Figure 4 for Towards Accurate Post-Training Quantization for Vision Transformer
Viaarxiv icon

Compressing Models with Few Samples: Mimicking then Replacing

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 07, 2022
Huanyu Wang, Junjie Liu, Xin Ma, Yang Yong, Zhenhua Chai, Jianxin Wu

Figure 1 for Compressing Models with Few Samples: Mimicking then Replacing
Figure 2 for Compressing Models with Few Samples: Mimicking then Replacing
Figure 3 for Compressing Models with Few Samples: Mimicking then Replacing
Figure 4 for Compressing Models with Few Samples: Mimicking then Replacing
Viaarxiv icon

Multi-objective optimization and explanation for stroke risk assessment in Shanxi province

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 31, 2021
Jing Ma, Yiyang Sun, Junjie Liu, Huaxiong Huang, Xiaoshuang Zhou, Shixin Xu

Figure 1 for Multi-objective optimization and explanation for stroke risk assessment in Shanxi province
Figure 2 for Multi-objective optimization and explanation for stroke risk assessment in Shanxi province
Figure 3 for Multi-objective optimization and explanation for stroke risk assessment in Shanxi province
Figure 4 for Multi-objective optimization and explanation for stroke risk assessment in Shanxi province
Viaarxiv icon

Analysis and classification of main risk factors causing stroke in Shanxi Province

Add code
Bookmark button
Alert button
May 29, 2021
Junjie Liu, Yiyang Sun, Jing Ma, Jiachen Tu, Yuhui Deng, Ping He, Huaxiong Huang, Xiaoshuang Zhou, Shixin Xu

Figure 1 for Analysis and classification of main risk factors causing stroke in Shanxi Province
Figure 2 for Analysis and classification of main risk factors causing stroke in Shanxi Province
Figure 3 for Analysis and classification of main risk factors causing stroke in Shanxi Province
Figure 4 for Analysis and classification of main risk factors causing stroke in Shanxi Province
Viaarxiv icon

Condensation-Net: Memory-Efficient Network Architecture with Cross-Channel Pooling Layers and Virtual Feature Maps

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 29, 2021
Tse-Wei Chen, Motoki Yoshinaga, Hongxing Gao, Wei Tao, Dongchao Wen, Junjie Liu, Kinya Osa, Masami Kato

Figure 1 for Condensation-Net: Memory-Efficient Network Architecture with Cross-Channel Pooling Layers and Virtual Feature Maps
Figure 2 for Condensation-Net: Memory-Efficient Network Architecture with Cross-Channel Pooling Layers and Virtual Feature Maps
Figure 3 for Condensation-Net: Memory-Efficient Network Architecture with Cross-Channel Pooling Layers and Virtual Feature Maps
Figure 4 for Condensation-Net: Memory-Efficient Network Architecture with Cross-Channel Pooling Layers and Virtual Feature Maps
Viaarxiv icon

BAMSProd: A Step towards Generalizing the Adaptive Optimization Methods to Deep Binary Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 29, 2020
Junjie Liu, Dongchao Wen, Deyu Wang, Wei Tao, Tse-Wei Chen, Kinya Osa, Masami Kato

Figure 1 for BAMSProd: A Step towards Generalizing the Adaptive Optimization Methods to Deep Binary Model
Figure 2 for BAMSProd: A Step towards Generalizing the Adaptive Optimization Methods to Deep Binary Model
Figure 3 for BAMSProd: A Step towards Generalizing the Adaptive Optimization Methods to Deep Binary Model
Figure 4 for BAMSProd: A Step towards Generalizing the Adaptive Optimization Methods to Deep Binary Model
Viaarxiv icon