Alert button
Picture for Tu Zheng

Tu Zheng

Alert button

UniHDA: Towards Universal Hybrid Domain Adaptation of Image Generators

Jan 23, 2024
Hengjia Li, Yang Liu, Yuqi Lin, Zhanwei Zhang, Yibo Zhao, weihang Pan, Tu Zheng, Zheng Yang, Yuchun Jiang, Boxi Wu, Deng Cai

Viaarxiv icon

Few-shot Hybrid Domain Adaptation of Image Generators

Oct 30, 2023
Hengjia Li, Yang Liu, Linxuan Xia, Yuqi Lin, Tu Zheng, Zheng Yang, Wenxiao Wang, Xiaohui Zhong, Xiaobo Ren, Xiaofei He

Viaarxiv icon

NormKD: Normalized Logits for Knowledge Distillation

Aug 01, 2023
Zhihao Chi, Tu Zheng, Hengjia Li, Zheng Yang, Boxi Wu, Binbin Lin, Deng Cai

Figure 1 for NormKD: Normalized Logits for Knowledge Distillation
Figure 2 for NormKD: Normalized Logits for Knowledge Distillation
Figure 3 for NormKD: Normalized Logits for Knowledge Distillation
Figure 4 for NormKD: Normalized Logits for Knowledge Distillation
Viaarxiv icon

APPT : Asymmetric Parallel Point Transformer for 3D Point Cloud Understanding

Mar 31, 2023
Hengjia Li, Tu Zheng, Zhihao Chi, Zheng Yang, Wenxiao Wang, Boxi Wu, Binbin Lin, Deng Cai

Figure 1 for APPT : Asymmetric Parallel Point Transformer for 3D Point Cloud Understanding
Figure 2 for APPT : Asymmetric Parallel Point Transformer for 3D Point Cloud Understanding
Figure 3 for APPT : Asymmetric Parallel Point Transformer for 3D Point Cloud Understanding
Figure 4 for APPT : Asymmetric Parallel Point Transformer for 3D Point Cloud Understanding
Viaarxiv icon

CLRNet: Cross Layer Refinement Network for Lane Detection

Mar 19, 2022
Tu Zheng, Yifei Huang, Yang Liu, Wenjian Tang, Zheng Yang, Deng Cai, Xiaofei He

Figure 1 for CLRNet: Cross Layer Refinement Network for Lane Detection
Figure 2 for CLRNet: Cross Layer Refinement Network for Lane Detection
Figure 3 for CLRNet: Cross Layer Refinement Network for Lane Detection
Figure 4 for CLRNet: Cross Layer Refinement Network for Lane Detection
Viaarxiv icon

Learning to Affiliate: Mutual Centralized Learning for Few-shot Classification

Jun 10, 2021
Yang Liu, Weifeng Zhang, Chao Xiang, Tu Zheng, Deng Cai

Figure 1 for Learning to Affiliate: Mutual Centralized Learning for Few-shot Classification
Figure 2 for Learning to Affiliate: Mutual Centralized Learning for Few-shot Classification
Figure 3 for Learning to Affiliate: Mutual Centralized Learning for Few-shot Classification
Figure 4 for Learning to Affiliate: Mutual Centralized Learning for Few-shot Classification
Viaarxiv icon

SCALoss: Side and Corner Aligned Loss for Bounding Box Regression

Apr 01, 2021
Tu Zheng, Shuai Zhao, Yang Liu, Zili Liu, Deng Cai

Figure 1 for SCALoss: Side and Corner Aligned Loss for Bounding Box Regression
Figure 2 for SCALoss: Side and Corner Aligned Loss for Bounding Box Regression
Figure 3 for SCALoss: Side and Corner Aligned Loss for Bounding Box Regression
Figure 4 for SCALoss: Side and Corner Aligned Loss for Bounding Box Regression
Viaarxiv icon

DMN4: Few-shot Learning via Discriminative Mutual Nearest Neighbor Neural Network

Mar 15, 2021
Yang Liu, Tu Zheng, Jie Song, Deng Cai, Xiaofei He

Figure 1 for DMN4: Few-shot Learning via Discriminative Mutual Nearest Neighbor Neural Network
Figure 2 for DMN4: Few-shot Learning via Discriminative Mutual Nearest Neighbor Neural Network
Figure 3 for DMN4: Few-shot Learning via Discriminative Mutual Nearest Neighbor Neural Network
Figure 4 for DMN4: Few-shot Learning via Discriminative Mutual Nearest Neighbor Neural Network
Viaarxiv icon

RESA: Recurrent Feature-Shift Aggregator for Lane Detection

Aug 31, 2020
Tu Zheng, Hao Fang, Yi Zhang, Wenjian Tang, Zheng Yang, Haifeng Liu, Deng Cai

Figure 1 for RESA: Recurrent Feature-Shift Aggregator for Lane Detection
Figure 2 for RESA: Recurrent Feature-Shift Aggregator for Lane Detection
Figure 3 for RESA: Recurrent Feature-Shift Aggregator for Lane Detection
Figure 4 for RESA: Recurrent Feature-Shift Aggregator for Lane Detection
Viaarxiv icon

Training-Time-Friendly Network for Real-Time Object Detection

Sep 02, 2019
Zili Liu, Tu Zheng, Guodong Xu, Zheng Yang, Haifeng Liu, Deng Cai

Figure 1 for Training-Time-Friendly Network for Real-Time Object Detection
Figure 2 for Training-Time-Friendly Network for Real-Time Object Detection
Figure 3 for Training-Time-Friendly Network for Real-Time Object Detection
Figure 4 for Training-Time-Friendly Network for Real-Time Object Detection
Viaarxiv icon