Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Tu Zheng

SCALoss: Side and Corner Aligned Loss for Bounding Box Regression


Apr 01, 2021
Tu Zheng, Shuai Zhao, Yang Liu, Zili Liu, Deng Cai


  Access Paper or Ask Questions

DMN4: Few-shot Learning via Discriminative Mutual Nearest Neighbor Neural Network


Mar 15, 2021
Yang Liu, Tu Zheng, Jie Song, Deng Cai, Xiaofei He

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

RESA: Recurrent Feature-Shift Aggregator for Lane Detection


Aug 31, 2020
Tu Zheng, Hao Fang, Yi Zhang, Wenjian Tang, Zheng Yang, Haifeng Liu, Deng Cai


  Access Paper or Ask Questions

Training-Time-Friendly Network for Real-Time Object Detection


Sep 02, 2019
Zili Liu, Tu Zheng, Guodong Xu, Zheng Yang, Haifeng Liu, Deng Cai

* 8 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions