Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Bo Li

Trustworthy AI: From Principles to Practices


Oct 04, 2021
Bo Li, Peng Qi, Bo Liu, Shuai Di, Jingen Liu, Jiquan Pei, Jinfeng Yi, Bowen Zhou


  Access Paper or Ask Questions

BigSSL: Exploring the Frontier of Large-Scale Semi-Supervised Learning for Automatic Speech Recognition


Oct 01, 2021
Yu Zhang, Daniel S. Park, Wei Han, James Qin, Anmol Gulati, Joel Shor, Aren Jansen, Yuanzhong Xu, Yanping Huang, Shibo Wang, Zongwei Zhou, Bo Li, Min Ma, William Chan, Jiahui Yu, Yongqiang Wang, Liangliang Cao, Khe Chai Sim, Bhuvana Ramabhadran, Tara N. Sainath, Françoise Beaufays, Zhifeng Chen, Quoc V. Le, Chung-Cheng Chiu, Ruoming Pang, Yonghui Wu

* 14 pages, 7 figures, 13 tables; v2: minor corrections, reference baselines and bibliography updated 

  Access Paper or Ask Questions

Spatially and Robustly Hybrid Mixture Regression Model for Inference of Spatial Dependence


Sep 28, 2021
Wennan Chang, Pengtao Dang, Changlin Wan, Xiaoyu Lu, Yue Fang, Tong Zhao, Yong Zang, Bo Li, Chi Zhang, Sha Cao

* Accepted by ICDM IEEE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DOODLER: Determining Out-Of-Distribution Likelihood from Encoder Reconstructions


Sep 27, 2021
Jonathan S. Kent, Bo Li

* 20 pages, 8 figures, Undergraduate Thesis 

  Access Paper or Ask Questions

Eliciting Information with Partial Signals in Repeated Games


Sep 09, 2021
Yutong Wu, Ali Khodabakhsh, Bo Li, Evdokia Nikolova, Emmanouil Pountourakis

* 24 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Disentangled High Quality Salient Object Detection


Sep 02, 2021
Lv Tang, Bo Li, Shouhong Ding, Mofei Song

* Full version of ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Full-Cycle Energy Consumption Benchmark for Low-Carbon Computer Vision


Aug 30, 2021
Bo Li, Xinyang Jiang, Donglin Bai, Yuge Zhang, Ningxin Zheng, Xuanyi Dong, Lu Liu, Yuqing Yang, Dongsheng Li

* ArXiv Preprint 

  Access Paper or Ask Questions

LinkTeller: Recovering Private Edges from Graph Neural Networks via Influence Analysis


Aug 20, 2021
Fan Wu, Yunhui Long, Ce Zhang, Bo Li


  Access Paper or Ask Questions

Energy-Based Open-World Uncertainty Modeling for Confidence Calibration


Aug 16, 2021
Yezhen Wang, Bo Li, Tong Che, Kaiyang Zhou, Ziwei Liu, Dongsheng Li

* ICCV 2021 (Poster) 

  Access Paper or Ask Questions

On the Certified Robustness for Ensemble Models and Beyond


Jul 22, 2021
Zhuolin Yang, Linyi Li, Xiaojun Xu, Bhavya Kailkhura, Tao Xie, Bo Li

* 57 pages, 11 pages for main text 

  Access Paper or Ask Questions

Accelerating Distributed K-FAC with Smart Parallelism of Computing and Communication Tasks


Jul 14, 2021
Shaohuai Shi, Lin Zhang, Bo Li

* 11 pages. Accepted to IEEE ICDCS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Auto IV: Counterfactual Prediction via Automatic Instrumental Variable Decomposition


Jul 13, 2021
Junkun Yuan, Anpeng Wu, Kun Kuang, Bo Li, Runze Wu, Fei Wu, Lanfen Lin

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Distributionally Robust Learning with Stable Adversarial Training


Jun 30, 2021
Jiashuo Liu, Zheyan Shen, Peng Cui, Linjun Zhou, Kun Kuang, Bo Li

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2006.04414 

  Access Paper or Ask Questions

Projection-wise Disentangling for Fair and Interpretable Representation Learning: Application to 3D Facial Shape Analysis


Jun 28, 2021
Xianjing Liu, Bo Li, Esther Bron, Wiro Niessen, Eppo Wolvius, Gennady Roshchupkin

* Accepted at MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Survey of Incentive Mechanism for Federated Learning


Jun 27, 2021
Rongfei Zeng, Chao Zeng, Xingwei Wang, Bo Li, Xiaowen Chu

* more than 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

MG-DVD: A Real-time Framework for Malware Variant Detection Based on Dynamic Heterogeneous Graph Learning


Jun 24, 2021
Chen Liu, Bo Li, Jun Zhao, Ming Su, Xu-Dong Liu

* 8 pages, 7 figures, Accepted at the 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence(IJCAI 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

CROP: Certifying Robust Policies for Reinforcement Learning through Functional Smoothing


Jun 17, 2021
Fan Wu, Linyi Li, Zijian Huang, Yevgeniy Vorobeychik, Ding Zhao, Bo Li

* 25 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Invisible for both Camera and LiDAR: Security of Multi-Sensor Fusion based Perception in Autonomous Driving Under Physical-World Attacks


Jun 17, 2021
Yulong Cao*, Ningfei Wang*, Chaowei Xiao*, Dawei Yang*, Jin Fang, Ruigang Yang, Qi Alfred Chen, Mingyan Liu, Bo Li

* Accepted by IEEE S&P 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Bridging Multi-Task Learning and Meta-Learning: Towards Efficient Training and Effective Adaptation


Jun 16, 2021
Haoxiang Wang, Han Zhao, Bo Li

* ICML 2021 camera-ready version. Code is released at https://github.com/AI-secure/multi-task-learning 

  Access Paper or Ask Questions

CRFL: Certifiably Robust Federated Learning against Backdoor Attacks


Jun 15, 2021
Chulin Xie, Minghao Chen, Pin-Yu Chen, Bo Li

* ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Invariant Information Bottleneck for Domain Generalization


Jun 14, 2021
Bo Li, Yifei Shen, Yezhen Wang, Wenzhen Zhu, Colorado J. Reed, Jun Zhang, Dongsheng Li, Kurt Keutzer, Han Zhao

* The work is in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Enhanced Machine Learning Pipeline against Diverse Adversarial Attacks


Jun 11, 2021
Nezihe Merve Gürel, Xiangyu Qi, Luka Rimanic, Ce Zhang, Bo Li

* International Conference on Machine Learning 2021, 37 pages, 8 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive-Scale Boundary Blackbox Attack via Projective Gradient Estimation


Jun 10, 2021
Jiawei Zhang, Linyi Li, Huichen Li, Xiaolu Zhang, Shuang Yang, Bo Li

* ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions