Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

StyleFaceV: Face Video Generation via Decomposing and Recomposing Pretrained StyleGAN3


Aug 16, 2022
Haonan Qiu, Yuming Jiang, Hang Zhou, Wayne Wu, Ziwei Liu

* Project Page: http://haonanqiu.com/projects/StyleFaceV.html; Code Repo: https://github.com/arthur-qiu/StyleFaceV 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Text2Human: Text-Driven Controllable Human Image Generation


May 31, 2022
Yuming Jiang, Shuai Yang, Haonan Qiu, Wayne Wu, Chen Change Loy, Ziwei Liu

* SIGGRAPH 2022; Project Page: https://yumingj.github.io/projects/Text2Human.html, Codes available at https://github.com/yumingj/Text2Human 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Few-shot Forgery Detection via Guided Adversarial Interpolation


Apr 12, 2022
Haonan Qiu, Siyu Chen, Bei Gan, Kun Wang, Huafeng Shi, Jing Shao, Ziwei Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SemanticAdv: Generating Adversarial Examples via Attribute-conditional Image Editing


Jun 19, 2019
Haonan Qiu, Chaowei Xiao, Lei Yang, Xinchen Yan, Honglak Lee, Bo Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Two-phase Hair Image Synthesis by Self-Enhancing Generative Model


Feb 28, 2019
Haonan Qiu, Chuan Wang, Hang Zhu, Xiangyu Zhu, Jinjin Gu, Xiaoguang Han


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Precise Temporal Action Localization by Evolving Temporal Proposals


Apr 13, 2018
Haonan Qiu, Yingbin Zheng, Hao Ye, Yao Lu, Feng Wang, Liang He

* ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR), 2018, pp. 388-396 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email