Alert button
Picture for Wai Lam

Wai Lam

Alert button

VisualWebBench: How Far Have Multimodal LLMs Evolved in Web Page Understanding and Grounding?

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Junpeng Liu, Yifan Song, Bill Yuchen Lin, Wai Lam, Graham Neubig, Yuanzhi Li, Xiang Yue

Viaarxiv icon

CO3: Low-resource Contrastive Co-training for Generative Conversational Query Rewrite

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Yifei Yuan, Chen Shi, Runze Wang, Liyi Chen, Renjun Hu, Zengming Zhang, Feijun Jiang, Wai Lam

Figure 1 for CO3: Low-resource Contrastive Co-training for Generative Conversational Query Rewrite
Figure 2 for CO3: Low-resource Contrastive Co-training for Generative Conversational Query Rewrite
Figure 3 for CO3: Low-resource Contrastive Co-training for Generative Conversational Query Rewrite
Figure 4 for CO3: Low-resource Contrastive Co-training for Generative Conversational Query Rewrite
Viaarxiv icon

Exploring Safety Generalization Challenges of Large Language Models via Code

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Qibing Ren, Chang Gao, Jing Shao, Junchi Yan, Xin Tan, Yu Qiao, Wai Lam, Lizhuang Ma

Figure 1 for Exploring Safety Generalization Challenges of Large Language Models via Code
Figure 2 for Exploring Safety Generalization Challenges of Large Language Models via Code
Figure 3 for Exploring Safety Generalization Challenges of Large Language Models via Code
Figure 4 for Exploring Safety Generalization Challenges of Large Language Models via Code
Viaarxiv icon

Unveiling the Generalization Power of Fine-Tuned Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Haoran Yang, Yumeng Zhang, Jiaqi Xu, Hongyuan Lu, Pheng Ann Heng, Wai Lam

Figure 1 for Unveiling the Generalization Power of Fine-Tuned Large Language Models
Figure 2 for Unveiling the Generalization Power of Fine-Tuned Large Language Models
Figure 3 for Unveiling the Generalization Power of Fine-Tuned Large Language Models
Figure 4 for Unveiling the Generalization Power of Fine-Tuned Large Language Models
Viaarxiv icon

Consecutive Model Editing with Batch alongside HooK Layers

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Shuaiyi Li, Yang Deng, Deng Cai, Hongyuan Lu, Liang Chen, Wai Lam

Figure 1 for Consecutive Model Editing with Batch alongside HooK Layers
Figure 2 for Consecutive Model Editing with Batch alongside HooK Layers
Figure 3 for Consecutive Model Editing with Batch alongside HooK Layers
Figure 4 for Consecutive Model Editing with Batch alongside HooK Layers
Viaarxiv icon

Synthetic Data (Almost) from Scratch: Generalized Instruction Tuning for Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Haoran Li, Qingxiu Dong, Zhengyang Tang, Chaojun Wang, Xingxing Zhang, Haoyang Huang, Shaohan Huang, Xiaolong Huang, Zeqiang Huang, Dongdong Zhang, Yuxian Gu, Xin Cheng, Xun Wang, Si-Qing Chen, Li Dong, Wei Lu, Zhifang Sui, Benyou Wang, Wai Lam, Furu Wei

Viaarxiv icon

Asking Multimodal Clarifying Questions in Mixed-Initiative Conversational Search

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 12, 2024
Yifei Yuan, Clemencia Siro, Mohammad Aliannejadi, Maarten de Rijke, Wai Lam

Viaarxiv icon

A Thorough Examination of Decoding Methods in the Era of LLMs

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 10, 2024
Chufan Shi, Haoran Yang, Deng Cai, Zhisong Zhang, Yifan Wang, Yujiu Yang, Wai Lam

Viaarxiv icon

Reasons to Reject? Aligning Language Models with Judgments

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2023
Weiwen Xu, Deng Cai, Zhisong Zhang, Wai Lam, Shuming Shi

Viaarxiv icon

Neuro-Symbolic Integration Brings Causal and Reliable Reasoning Proofs

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 16, 2023
Sen Yang, Xin Li, Leyang Cui, Lidong Bing, Wai Lam

Viaarxiv icon