Alert button
Picture for Ziyi Lin

Ziyi Lin

Alert button

SPHINX-X: Scaling Data and Parameters for a Family of Multi-modal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 08, 2024
Peng Gao, Renrui Zhang, Chris Liu, Longtian Qiu, Siyuan Huang, Weifeng Lin, Shitian Zhao, Shijie Geng, Ziyi Lin, Peng Jin, Kaipeng Zhang, Wenqi Shao, Chao Xu, Conghui He, Junjun He, Hao Shao, Pan Lu, Hongsheng Li, Yu Qiao

Viaarxiv icon

ChatIllusion: Efficient-Aligning Interleaved Generation ability with Visual Instruction Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 29, 2023
Xiaowei Chi, Yijiang Liu, Zhengkai Jiang, Rongyu Zhang, Ziyi Lin, Renrui Zhang, Peng Gao, Chaoyou Fu, Shanghang Zhang, Qifeng Liu, Yike Guo

Viaarxiv icon

SPHINX: The Joint Mixing of Weights, Tasks, and Visual Embeddings for Multi-modal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 13, 2023
Ziyi Lin, Chris Liu, Renrui Zhang, Peng Gao, Longtian Qiu, Han Xiao, Han Qiu, Chen Lin, Wenqi Shao, Keqin Chen, Jiaming Han, Siyuan Huang, Yichi Zhang, Xuming He, Hongsheng Li, Yu Qiao

Viaarxiv icon

Retrieving-to-Answer: Zero-Shot Video Question Answering with Frozen Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 15, 2023
Junting Pan, Ziyi Lin, Yuying Ge, Xiatian Zhu, Renrui Zhang, Yi Wang, Yu Qiao, Hongsheng Li

Figure 1 for Retrieving-to-Answer: Zero-Shot Video Question Answering with Frozen Large Language Models
Figure 2 for Retrieving-to-Answer: Zero-Shot Video Question Answering with Frozen Large Language Models
Figure 3 for Retrieving-to-Answer: Zero-Shot Video Question Answering with Frozen Large Language Models
Figure 4 for Retrieving-to-Answer: Zero-Shot Video Question Answering with Frozen Large Language Models
Viaarxiv icon

LLaMA-Adapter V2: Parameter-Efficient Visual Instruction Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 28, 2023
Peng Gao, Jiaming Han, Renrui Zhang, Ziyi Lin, Shijie Geng, Aojun Zhou, Wei Zhang, Pan Lu, Conghui He, Xiangyu Yue, Hongsheng Li, Yu Qiao

Figure 1 for LLaMA-Adapter V2: Parameter-Efficient Visual Instruction Model
Figure 2 for LLaMA-Adapter V2: Parameter-Efficient Visual Instruction Model
Figure 3 for LLaMA-Adapter V2: Parameter-Efficient Visual Instruction Model
Figure 4 for LLaMA-Adapter V2: Parameter-Efficient Visual Instruction Model
Viaarxiv icon

Mimic before Reconstruct: Enhancing Masked Autoencoders with Feature Mimicking

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2023
Peng Gao, Renrui Zhang, Rongyao Fang, Ziyi Lin, Hongyang Li, Hongsheng Li, Qiao Yu

Figure 1 for Mimic before Reconstruct: Enhancing Masked Autoencoders with Feature Mimicking
Figure 2 for Mimic before Reconstruct: Enhancing Masked Autoencoders with Feature Mimicking
Figure 3 for Mimic before Reconstruct: Enhancing Masked Autoencoders with Feature Mimicking
Figure 4 for Mimic before Reconstruct: Enhancing Masked Autoencoders with Feature Mimicking
Viaarxiv icon

Frozen CLIP Models are Efficient Video Learners

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 06, 2022
Ziyi Lin, Shijie Geng, Renrui Zhang, Peng Gao, Gerard de Melo, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Yu Qiao, Hongsheng Li

Figure 1 for Frozen CLIP Models are Efficient Video Learners
Figure 2 for Frozen CLIP Models are Efficient Video Learners
Figure 3 for Frozen CLIP Models are Efficient Video Learners
Figure 4 for Frozen CLIP Models are Efficient Video Learners
Viaarxiv icon

ST-Adapter: Parameter-Efficient Image-to-Video Transfer Learning for Action Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 30, 2022
Junting Pan, Ziyi Lin, Xiatian Zhu, Jing Shao, Hongsheng Li

Figure 1 for ST-Adapter: Parameter-Efficient Image-to-Video Transfer Learning for Action Recognition
Figure 2 for ST-Adapter: Parameter-Efficient Image-to-Video Transfer Learning for Action Recognition
Figure 3 for ST-Adapter: Parameter-Efficient Image-to-Video Transfer Learning for Action Recognition
Figure 4 for ST-Adapter: Parameter-Efficient Image-to-Video Transfer Learning for Action Recognition
Viaarxiv icon

Parameter-Efficient Image-to-Video Transfer Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 27, 2022
Junting Pan, Ziyi Lin, Xiatian Zhu, Jing Shao, Hongsheng Li

Figure 1 for Parameter-Efficient Image-to-Video Transfer Learning
Figure 2 for Parameter-Efficient Image-to-Video Transfer Learning
Figure 3 for Parameter-Efficient Image-to-Video Transfer Learning
Figure 4 for Parameter-Efficient Image-to-Video Transfer Learning
Viaarxiv icon

ConvMAE: Masked Convolution Meets Masked Autoencoders

Add code
Bookmark button
Alert button
May 19, 2022
Peng Gao, Teli Ma, Hongsheng Li, Ziyi Lin, Jifeng Dai, Yu Qiao

Figure 1 for ConvMAE: Masked Convolution Meets Masked Autoencoders
Figure 2 for ConvMAE: Masked Convolution Meets Masked Autoencoders
Figure 3 for ConvMAE: Masked Convolution Meets Masked Autoencoders
Figure 4 for ConvMAE: Masked Convolution Meets Masked Autoencoders
Viaarxiv icon