Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Frozen CLIP Models are Efficient Video Learners


Aug 06, 2022
Ziyi Lin, Shijie Geng, Renrui Zhang, Peng Gao, Gerard de Melo, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Yu Qiao, Hongsheng Li

* ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Hierarchically Self-Supervised Transformer for Human Skeleton Representation Learning


Jul 20, 2022
Yuxiao Chen, Long Zhao, Jianbo Yuan, Yu Tian, Zhaoyang Xia, Shijie Geng, Ligong Han, Dimitris N. Metaxas

* Accepted to ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Explainable Fairness in Recommendation


Apr 24, 2022
Yingqiang Ge, Juntao Tan, Yan Zhu, Yinglong Xia, Jiebo Luo, Shuchang Liu, Zuohui Fu, Shijie Geng, Zelong Li, Yongfeng Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Recommendation as Language Processing (RLP): A Unified Pretrain, Personalized Prompt & Predict Paradigm (P5)


Apr 06, 2022
Shijie Geng, Shuchang Liu, Zuohui Fu, Yingqiang Ge, Yongfeng Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning and Evaluating Graph Neural Network Explanations based on Counterfactual and Factual Reasoning


Feb 17, 2022
Juntao Tan, Shijie Geng, Zuohui Fu, Yingqiang Ge, Shuyuan Xu, Yunqi Li, Yongfeng Zhang

* To be published at the Web Conference 2022 (WWW 2022) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

COMPOSER: Compositional Learning of Group Activity in Videos


Dec 11, 2021
Honglu Zhou, Asim Kadav, Aviv Shamsian, Shijie Geng, Farley Lai, Long Zhao, Ting Liu, Mubbasir Kapadia, Hans Peter Graf


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Simple Long-Tailed Recognition Baseline via Vision-Language Model


Nov 29, 2021
Teli Ma, Shijie Geng, Mengmeng Wang, Jing Shao, Jiasen Lu, Hongsheng Li, Peng Gao, Yu Qiao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Audio-Visual Scene-Aware Dialog and Reasoning using Audio-Visual Transformers with Joint Student-Teacher Learning


Oct 13, 2021
Ankit P. Shah, Shijie Geng, Peng Gao, Anoop Cherian, Takaaki Hori, Tim K. Marks, Jonathan Le Roux, Chiori Hori

* https://dstc10.dstc.community/home and https://github.com/dialogtekgeek/AVSD-DSTC10_Official/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CLIP-Adapter: Better Vision-Language Models with Feature Adapters


Oct 09, 2021
Peng Gao, Shijie Geng, Renrui Zhang, Teli Ma, Rongyao Fang, Yongfeng Zhang, Hongsheng Li, Yu Qiao

* Technical Report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dense Contrastive Visual-Linguistic Pretraining


Sep 24, 2021
Lei Shi, Kai Shuang, Shijie Geng, Peng Gao, Zuohui Fu, Gerard de Melo, Yunpeng Chen, Sen Su

* Accepted by ACM Multimedia 2021. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2007.13135 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>