Alert button
Picture for Enze Xie

Enze Xie

Alert button

Accelerating Diffusion Sampling with Optimized Time Steps

Feb 27, 2024
Shuchen Xue, Zhaoqiang Liu, Fei Chen, Shifeng Zhang, Tianyang Hu, Enze Xie, Zhenguo Li

Viaarxiv icon

On the Expressive Power of a Variant of the Looped Transformer

Feb 21, 2024
Yihang Gao, Chuanyang Zheng, Enze Xie, Han Shi, Tianyang Hu, Yu Li, Michael K. Ng, Zhenguo Li, Zhaoqiang Liu

Viaarxiv icon

Divide and Conquer: Language Models can Plan and Self-Correct for Compositional Text-to-Image Generation

Jan 30, 2024
Zhenyu Wang, Enze Xie, Aoxue Li, Zhongdao Wang, Xihui Liu, Zhenguo Li

Viaarxiv icon

CustomVideo: Customizing Text-to-Video Generation with Multiple Subjects

Jan 18, 2024
Zhao Wang, Aoxue Li, Enze Xie, Lingting Zhu, Yong Guo, Qi Dou, Zhenguo Li

Viaarxiv icon

PIXART-δ: Fast and Controllable Image Generation with Latent Consistency Models

Jan 10, 2024
Junsong Chen, Yue Wu, Simian Luo, Enze Xie, Sayak Paul, Ping Luo, Hang Zhao, Zhenguo Li

Viaarxiv icon

A Survey of Reasoning with Foundation Models

Dec 26, 2023
Jiankai Sun, Chuanyang Zheng, Enze Xie, Zhengying Liu, Ruihang Chu, Jianing Qiu, Jiaqi Xu, Mingyu Ding, Hongyang Li, Mengzhe Geng, Yue Wu, Wenhai Wang, Junsong Chen, Zhangyue Yin, Xiaozhe Ren, Jie Fu, Junxian He, Wu Yuan, Qi Liu, Xihui Liu, Yu Li, Hao Dong, Yu Cheng, Ming Zhang, Pheng Ann Heng, Jifeng Dai, Ping Luo, Jingdong Wang, Ji-Rong Wen, Xipeng Qiu, Yike Guo, Hui Xiong, Qun Liu, Zhenguo Li

Viaarxiv icon

SERF: Fine-Grained Interactive 3D Segmentation and Editing with Radiance Fields

Dec 26, 2023
Kaichen Zhou, Lanqing Hong, Enze Xie, Yongxin Yang, Zhenguo Li, Wei Zhang

Viaarxiv icon

Fast Training of Diffusion Transformer with Extreme Masking for 3D Point Clouds Generation

Dec 12, 2023
Shentong Mo, Enze Xie, Yue Wu, Junsong Chen, Matthias Nießner, Zhenguo Li

Viaarxiv icon

Drag-A-Video: Non-rigid Video Editing with Point-based Interaction

Dec 05, 2023
Yao Teng, Enze Xie, Yue Wu, Haoyu Han, Zhenguo Li, Xihui Liu

Viaarxiv icon

Animate124: Animating One Image to 4D Dynamic Scene

Nov 24, 2023
Yuyang Zhao, Zhiwen Yan, Enze Xie, Lanqing Hong, Zhenguo Li, Gim Hee Lee

Viaarxiv icon