Alert button
Picture for Xiaowei Chi

Xiaowei Chi

Alert button

DOZE: A Dataset for Open-Vocabulary Zero-Shot Object Navigation in Dynamic Environments

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Ji Ma, Hongming Dai, Yao Mu, Pengying Wu, Hao Wang, Xiaowei Chi, Yang Fei, Shanghang Zhang, Chang Liu

Viaarxiv icon

ChatMusician: Understanding and Generating Music Intrinsically with LLM

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 25, 2024
Ruibin Yuan, Hanfeng Lin, Yi Wang, Zeyue Tian, Shangda Wu, Tianhao Shen, Ge Zhang, Yuhang Wu, Cong Liu, Ziya Zhou, Ziyang Ma, Liumeng Xue, Ziyu Wang, Qin Liu, Tianyu Zheng, Yizhi Li, Yinghao Ma, Yiming Liang, Xiaowei Chi, Ruibo Liu, Zili Wang, Pengfei Li, Jingcheng Wu, Chenghua Lin, Qifeng Liu, Tao Jiang, Wenhao Huang, Wenhu Chen, Emmanouil Benetos, Jie Fu, Gus Xia, Roger Dannenberg, Wei Xue, Shiyin Kang, Yike Guo

Viaarxiv icon

Weakly-Supervised Emotion Transition Learning for Diverse 3D Co-speech Gesture Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 29, 2023
Xingqun Qi, Jiahao Pan, Peng Li, Ruibin Yuan, Xiaowei Chi, Mengfei Li, Wenhan Luo, Wei Xue, Shanghang Zhang, Qifeng Liu, Yike Guo

Viaarxiv icon

ChatIllusion: Efficient-Aligning Interleaved Generation ability with Visual Instruction Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 29, 2023
Xiaowei Chi, Yijiang Liu, Zhengkai Jiang, Rongyu Zhang, Ziyi Lin, Renrui Zhang, Peng Gao, Chaoyou Fu, Shanghang Zhang, Qifeng Liu, Yike Guo

Viaarxiv icon

Unimodal Training-Multimodal Prediction: Cross-modal Federated Learning with Hierarchical Aggregation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2023
Rongyu Zhang, Xiaowei Chi, Guiliang Liu, Wenyi Zhang, Yuan Du, Fangxin Wang

Figure 1 for Unimodal Training-Multimodal Prediction: Cross-modal Federated Learning with Hierarchical Aggregation
Figure 2 for Unimodal Training-Multimodal Prediction: Cross-modal Federated Learning with Hierarchical Aggregation
Figure 3 for Unimodal Training-Multimodal Prediction: Cross-modal Federated Learning with Hierarchical Aggregation
Figure 4 for Unimodal Training-Multimodal Prediction: Cross-modal Federated Learning with Hierarchical Aggregation
Viaarxiv icon

BEV-SAN: Accurate BEV 3D Object Detection via Slice Attention Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 02, 2022
Xiaowei Chi, Jiaming Liu, Ming Lu, Rongyu Zhang, Zhaoqing Wang, Yandong Guo, Shanghang Zhang

Figure 1 for BEV-SAN: Accurate BEV 3D Object Detection via Slice Attention Networks
Figure 2 for BEV-SAN: Accurate BEV 3D Object Detection via Slice Attention Networks
Figure 3 for BEV-SAN: Accurate BEV 3D Object Detection via Slice Attention Networks
Figure 4 for BEV-SAN: Accurate BEV 3D Object Detection via Slice Attention Networks
Viaarxiv icon

Multi-latent Space Alignments for Unsupervised Domain Adaptation in Multi-view 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2022
Jiaming Liu, Rongyu Zhang, Xiaowei Chi, Xiaoqi Li, Ming Lu, Yandong Guo, Shanghang Zhang

Figure 1 for Multi-latent Space Alignments for Unsupervised Domain Adaptation in Multi-view 3D Object Detection
Figure 2 for Multi-latent Space Alignments for Unsupervised Domain Adaptation in Multi-view 3D Object Detection
Figure 3 for Multi-latent Space Alignments for Unsupervised Domain Adaptation in Multi-view 3D Object Detection
Figure 4 for Multi-latent Space Alignments for Unsupervised Domain Adaptation in Multi-view 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Towards Efficient Full 8-bit Integer DNN Online Training on Resource-limited Devices without Batch Normalization

Add code
Bookmark button
Alert button
May 27, 2021
Yukuan Yang, Xiaowei Chi, Lei Deng, Tianyi Yan, Feng Gao, Guoqi Li

Figure 1 for Towards Efficient Full 8-bit Integer DNN Online Training on Resource-limited Devices without Batch Normalization
Figure 2 for Towards Efficient Full 8-bit Integer DNN Online Training on Resource-limited Devices without Batch Normalization
Figure 3 for Towards Efficient Full 8-bit Integer DNN Online Training on Resource-limited Devices without Batch Normalization
Figure 4 for Towards Efficient Full 8-bit Integer DNN Online Training on Resource-limited Devices without Batch Normalization
Viaarxiv icon