Alert button
Picture for Han Qiu

Han Qiu

Alert button

Masked AutoDecoder is Effective Multi-Task Vision Generalist

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Han Qiu, Jiaxing Huang, Peng Gao, Lewei Lu, Xiaoqin Zhang, Shijian Lu

Figure 1 for Masked AutoDecoder is Effective Multi-Task Vision Generalist
Figure 2 for Masked AutoDecoder is Effective Multi-Task Vision Generalist
Figure 3 for Masked AutoDecoder is Effective Multi-Task Vision Generalist
Figure 4 for Masked AutoDecoder is Effective Multi-Task Vision Generalist
Viaarxiv icon

CLAP: Learning Transferable Binary Code Representations with Natural Language Supervision

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Hao Wang, Zeyu Gao, Chao Zhang, Zihan Sha, Mingyang Sun, Yuchen Zhou, Wenyu Zhu, Wenju Sun, Han Qiu, Xi Xiao

Viaarxiv icon

Learning to Prompt Segment Anything Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 09, 2024
Jiaxing Huang, Kai Jiang, Jingyi Zhang, Han Qiu, Lewei Lu, Shijian Lu, Eric Xing

Viaarxiv icon

The Earth is Flat because...: Investigating LLMs' Belief towards Misinformation via Persuasive Conversation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 29, 2023
Rongwu Xu, Brian S. Lin, Shujian Yang, Tianqi Zhang, Weiyan Shi, Tianwei Zhang, Zhixuan Fang, Wei Xu, Han Qiu

Figure 1 for The Earth is Flat because...: Investigating LLMs' Belief towards Misinformation via Persuasive Conversation
Figure 2 for The Earth is Flat because...: Investigating LLMs' Belief towards Misinformation via Persuasive Conversation
Figure 3 for The Earth is Flat because...: Investigating LLMs' Belief towards Misinformation via Persuasive Conversation
Figure 4 for The Earth is Flat because...: Investigating LLMs' Belief towards Misinformation via Persuasive Conversation
Viaarxiv icon

Visual Instruction Tuning towards General-Purpose Multimodal Model: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 27, 2023
Jiaxing Huang, Jingyi Zhang, Kai Jiang, Han Qiu, Shijian Lu

Viaarxiv icon

Rethinking Adversarial Training with Neural Tangent Kernel

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2023
Guanlin Li, Han Qiu, Shangwei Guo, Jiwei Li, Tianwei Zhang

Figure 1 for Rethinking Adversarial Training with Neural Tangent Kernel
Figure 2 for Rethinking Adversarial Training with Neural Tangent Kernel
Figure 3 for Rethinking Adversarial Training with Neural Tangent Kernel
Figure 4 for Rethinking Adversarial Training with Neural Tangent Kernel
Viaarxiv icon

SPHINX: The Joint Mixing of Weights, Tasks, and Visual Embeddings for Multi-modal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 13, 2023
Ziyi Lin, Chris Liu, Renrui Zhang, Peng Gao, Longtian Qiu, Han Xiao, Han Qiu, Chen Lin, Wenqi Shao, Keqin Chen, Jiaming Han, Siyuan Huang, Yichi Zhang, Xuming He, Hongsheng Li, Yu Qiao

Viaarxiv icon

One-bit Flip is All You Need: When Bit-flip Attack Meets Model Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 12, 2023
Jianshuo Dong, Han Qiu, Yiming Li, Tianwei Zhang, Yuanjie Li, Zeqi Lai, Chao Zhang, Shu-Tao Xia

Figure 1 for One-bit Flip is All You Need: When Bit-flip Attack Meets Model Training
Figure 2 for One-bit Flip is All You Need: When Bit-flip Attack Meets Model Training
Figure 3 for One-bit Flip is All You Need: When Bit-flip Attack Meets Model Training
Figure 4 for One-bit Flip is All You Need: When Bit-flip Attack Meets Model Training
Viaarxiv icon

Mercury: An Automated Remote Side-channel Attack to Nvidia Deep Learning Accelerator

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 02, 2023
Xiaobei Yan, Xiaoxuan Lou, Guowen Xu, Han Qiu, Shangwei Guo, Chip Hong Chang, Tianwei Zhang

Figure 1 for Mercury: An Automated Remote Side-channel Attack to Nvidia Deep Learning Accelerator
Figure 2 for Mercury: An Automated Remote Side-channel Attack to Nvidia Deep Learning Accelerator
Figure 3 for Mercury: An Automated Remote Side-channel Attack to Nvidia Deep Learning Accelerator
Figure 4 for Mercury: An Automated Remote Side-channel Attack to Nvidia Deep Learning Accelerator
Viaarxiv icon