Alert button
Picture for Rongyu Zhang

Rongyu Zhang

Alert button

VeCAF: VLM-empowered Collaborative Active Finetuning with Training Objective Awareness

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 15, 2024
Rongyu Zhang, Zefan Cai, Huanrui Yang, Zidong Liu, Denis Gudovskiy, Tomoyuki Okuno, Yohei Nakata, Kurt Keutzer, Baobao Chang, Yuan Du, Li Du, Shanghang Zhang

Viaarxiv icon

Efficient Deweather Mixture-of-Experts with Uncertainty-aware Feature-wise Linear Modulation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 27, 2023
Rongyu Zhang, Yulin Luo, Jiaming Liu, Huanrui Yang, Zhen Dong, Denis Gudovskiy, Tomoyuki Okuno, Yohei Nakata, Kurt Keutzer, Yuan Du, Shanghang Zhang

Viaarxiv icon

ChatIllusion: Efficient-Aligning Interleaved Generation ability with Visual Instruction Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 29, 2023
Xiaowei Chi, Yijiang Liu, Zhengkai Jiang, Rongyu Zhang, Ziyi Lin, Renrui Zhang, Peng Gao, Chaoyou Fu, Shanghang Zhang, Qifeng Liu, Yike Guo

Viaarxiv icon

NTIRE 2023 Quality Assessment of Video Enhancement Challenge

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 19, 2023
Xiaohong Liu, Xiongkuo Min, Wei Sun, Yulun Zhang, Kai Zhang, Radu Timofte, Guangtao Zhai, Yixuan Gao, Yuqin Cao, Tengchuan Kou, Yunlong Dong, Ziheng Jia, Yilin Li, Wei Wu, Shuming Hu, Sibin Deng, Pengxiang Xiao, Ying Chen, Kai Li, Kai Zhao, Kun Yuan, Ming Sun, Heng Cong, Hao Wang, Lingzhi Fu, Yusheng Zhang, Rongyu Zhang, Hang Shi, Qihang Xu, Longan Xiao, Zhiliang Ma, Mirko Agarla, Luigi Celona, Claudio Rota, Raimondo Schettini, Zhiwei Huang, Yanan Li, Xiaotao Wang, Lei Lei, Hongye Liu, Wei Hong, Ironhead Chuang, Allen Lin, Drake Guan, Iris Chen, Kae Lou, Willy Huang, Yachun Tasi, Yvonne Kao, Haotian Fan, Fangyuan Kong, Shiqi Zhou, Hao Liu, Yu Lai, Shanshan Chen, Wenqi Wang, Haoning Wu, Chaofeng Chen, Chunzheng Zhu, Zekun Guo, Shiling Zhao, Haibing Yin, Hongkui Wang, Hanene Brachemi Meftah, Sid Ahmed Fezza, Wassim Hamidouche, Olivier Déforges, Tengfei Shi, Azadeh Mansouri, Hossein Motamednia, Amir Hossein Bakhtiari, Ahmad Mahmoudi Aznaveh

Figure 1 for NTIRE 2023 Quality Assessment of Video Enhancement Challenge
Figure 2 for NTIRE 2023 Quality Assessment of Video Enhancement Challenge
Figure 3 for NTIRE 2023 Quality Assessment of Video Enhancement Challenge
Figure 4 for NTIRE 2023 Quality Assessment of Video Enhancement Challenge
Viaarxiv icon

Unimodal Training-Multimodal Prediction: Cross-modal Federated Learning with Hierarchical Aggregation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2023
Rongyu Zhang, Xiaowei Chi, Guiliang Liu, Wenyi Zhang, Yuan Du, Fangxin Wang

Figure 1 for Unimodal Training-Multimodal Prediction: Cross-modal Federated Learning with Hierarchical Aggregation
Figure 2 for Unimodal Training-Multimodal Prediction: Cross-modal Federated Learning with Hierarchical Aggregation
Figure 3 for Unimodal Training-Multimodal Prediction: Cross-modal Federated Learning with Hierarchical Aggregation
Figure 4 for Unimodal Training-Multimodal Prediction: Cross-modal Federated Learning with Hierarchical Aggregation
Viaarxiv icon

BEV-SAN: Accurate BEV 3D Object Detection via Slice Attention Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 02, 2022
Xiaowei Chi, Jiaming Liu, Ming Lu, Rongyu Zhang, Zhaoqing Wang, Yandong Guo, Shanghang Zhang

Figure 1 for BEV-SAN: Accurate BEV 3D Object Detection via Slice Attention Networks
Figure 2 for BEV-SAN: Accurate BEV 3D Object Detection via Slice Attention Networks
Figure 3 for BEV-SAN: Accurate BEV 3D Object Detection via Slice Attention Networks
Figure 4 for BEV-SAN: Accurate BEV 3D Object Detection via Slice Attention Networks
Viaarxiv icon

Cloud-Device Collaborative Adaptation to Continual Changing Environments in the Real-world

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 02, 2022
Yulu Gan, Mingjie Pan, Rongyu Zhang, Zijian Ling, Lingran Zhao, Jiaming Liu, Shanghang Zhang

Figure 1 for Cloud-Device Collaborative Adaptation to Continual Changing Environments in the Real-world
Figure 2 for Cloud-Device Collaborative Adaptation to Continual Changing Environments in the Real-world
Figure 3 for Cloud-Device Collaborative Adaptation to Continual Changing Environments in the Real-world
Figure 4 for Cloud-Device Collaborative Adaptation to Continual Changing Environments in the Real-world
Viaarxiv icon

Multi-latent Space Alignments for Unsupervised Domain Adaptation in Multi-view 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2022
Jiaming Liu, Rongyu Zhang, Xiaowei Chi, Xiaoqi Li, Ming Lu, Yandong Guo, Shanghang Zhang

Figure 1 for Multi-latent Space Alignments for Unsupervised Domain Adaptation in Multi-view 3D Object Detection
Figure 2 for Multi-latent Space Alignments for Unsupervised Domain Adaptation in Multi-view 3D Object Detection
Figure 3 for Multi-latent Space Alignments for Unsupervised Domain Adaptation in Multi-view 3D Object Detection
Figure 4 for Multi-latent Space Alignments for Unsupervised Domain Adaptation in Multi-view 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Image Quality Assessment with Gradient Siamese Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 08, 2022
Heng Cong, Lingzhi Fu, Rongyu Zhang, Yusheng Zhang, Hao Wang, Jiarong He, Jin Gao

Figure 1 for Image Quality Assessment with Gradient Siamese Network
Figure 2 for Image Quality Assessment with Gradient Siamese Network
Figure 3 for Image Quality Assessment with Gradient Siamese Network
Figure 4 for Image Quality Assessment with Gradient Siamese Network
Viaarxiv icon

Multi-Frames Temporal Abnormal Clues Learning Method for Face Anti-Spoofing

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 08, 2022
Heng Cong, Rongyu Zhang, Jiarong He, Jin Gao

Figure 1 for Multi-Frames Temporal Abnormal Clues Learning Method for Face Anti-Spoofing
Figure 2 for Multi-Frames Temporal Abnormal Clues Learning Method for Face Anti-Spoofing
Figure 3 for Multi-Frames Temporal Abnormal Clues Learning Method for Face Anti-Spoofing
Figure 4 for Multi-Frames Temporal Abnormal Clues Learning Method for Face Anti-Spoofing
Viaarxiv icon