Alert button
Picture for Han Xiao

Han Xiao

Alert button

Weaver: Foundation Models for Creative Writing

Jan 30, 2024
Tiannan Wang, Jiamin Chen, Qingrui Jia, Shuai Wang, Ruoyu Fang, Huilin Wang, Zhaowei Gao, Chunzhao Xie, Chuou Xu, Jihong Dai, Yibin Liu, Jialong Wu, Shengwei Ding, Long Li, Zhiwei Huang, Xinle Deng, Teng Yu, Gangan Ma, Han Xiao, Zixin Chen, Danjun Xiang, Yunxia Wang, Yuanyuan Zhu, Yi Xiao, Jing Wang, Yiru Wang, Siran Ding, Jiayang Huang, Jiayi Xu, Yilihamu Tayier, Zhenyu Hu, Yuan Gao, Chengfeng Zheng, Yueshu Ye, Yihang Li, Lei Wan, Xinyue Jiang, Yujie Wang, Siyu Cheng, Zhule Song, Xiangru Tang, Xiaohua Xu, Ningyu Zhang, Huajun Chen, Yuchen Eleanor Jiang, Wangchunshu Zhou

Viaarxiv icon

STAR-RIS Enhanced UAV-Enabled MEC Networks with Bi-Directional Task Offloading

Jan 11, 2024
Han Xiao, Xiaoyan Hu, Pengcheng Mu, Weile Zhang, Wenjie Wang, Kai-Kit Wong, Kun Yang

Viaarxiv icon

SPHINX: The Joint Mixing of Weights, Tasks, and Visual Embeddings for Multi-modal Large Language Models

Nov 13, 2023
Ziyi Lin, Chris Liu, Renrui Zhang, Peng Gao, Longtian Qiu, Han Xiao, Han Qiu, Chen Lin, Wenqi Shao, Keqin Chen, Jiaming Han, Siyuan Huang, Yichi Zhang, Xuming He, Hongsheng Li, Yu Qiao

Viaarxiv icon

Jina Embeddings 2: 8192-Token General-Purpose Text Embeddings for Long Documents

Oct 30, 2023
Michael Günther, Jackmin Ong, Isabelle Mohr, Alaeddine Abdessalem, Tanguy Abel, Mohammad Kalim Akram, Susana Guzman, Georgios Mastrapas, Saba Sturua, Bo Wang, Maximilian Werk, Nan Wang, Han Xiao

Figure 1 for Jina Embeddings 2: 8192-Token General-Purpose Text Embeddings for Long Documents
Figure 2 for Jina Embeddings 2: 8192-Token General-Purpose Text Embeddings for Long Documents
Figure 3 for Jina Embeddings 2: 8192-Token General-Purpose Text Embeddings for Long Documents
Figure 4 for Jina Embeddings 2: 8192-Token General-Purpose Text Embeddings for Long Documents
Viaarxiv icon

Knowledge-driven Meta-learning for CSI Feedback

Oct 25, 2023
Han Xiao, Wenqiang Tian, Wendong Liu, Jiajia Guo, Zhi Zhang, Shi Jin, Zhihua Shi, Li Guo, Jia Shen

Figure 1 for Knowledge-driven Meta-learning for CSI Feedback
Figure 2 for Knowledge-driven Meta-learning for CSI Feedback
Figure 3 for Knowledge-driven Meta-learning for CSI Feedback
Figure 4 for Knowledge-driven Meta-learning for CSI Feedback
Viaarxiv icon

ImageBind-LLM: Multi-modality Instruction Tuning

Sep 11, 2023
Jiaming Han, Renrui Zhang, Wenqi Shao, Peng Gao, Peng Xu, Han Xiao, Kaipeng Zhang, Chris Liu, Song Wen, Ziyu Guo, Xudong Lu, Shuai Ren, Yafei Wen, Xiaoxin Chen, Xiangyu Yue, Hongsheng Li, Yu Qiao

Figure 1 for ImageBind-LLM: Multi-modality Instruction Tuning
Figure 2 for ImageBind-LLM: Multi-modality Instruction Tuning
Figure 3 for ImageBind-LLM: Multi-modality Instruction Tuning
Figure 4 for ImageBind-LLM: Multi-modality Instruction Tuning
Viaarxiv icon

Jina Embeddings: A Novel Set of High-Performance Sentence Embedding Models

Aug 01, 2023
Michael Günther, Louis Milliken, Jonathan Geuter, Georgios Mastrapas, Bo Wang, Han Xiao

Figure 1 for Jina Embeddings: A Novel Set of High-Performance Sentence Embedding Models
Figure 2 for Jina Embeddings: A Novel Set of High-Performance Sentence Embedding Models
Figure 3 for Jina Embeddings: A Novel Set of High-Performance Sentence Embedding Models
Figure 4 for Jina Embeddings: A Novel Set of High-Performance Sentence Embedding Models
Viaarxiv icon

STAR-RIS Assisted Covert Communications in NOMA Systems

Jun 12, 2023
Han Xiao, Xiaoyan Hu, Tong-Xing Zheng, Kai-Kit Wong

Figure 1 for STAR-RIS Assisted Covert Communications in NOMA Systems
Figure 2 for STAR-RIS Assisted Covert Communications in NOMA Systems
Figure 3 for STAR-RIS Assisted Covert Communications in NOMA Systems
Viaarxiv icon