Alert button
Picture for Peng Jin

Peng Jin

Alert button

LLMBind: A Unified Modality-Task Integration Framework

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Bin Zhu, Peng Jin, Munan Ning, Bin Lin, Jinfa Huang, Qi Song, Jiaxi Cui, Junwu Zhang, Zhenyu Tang, Mingjun Pan, Xing Zhou, Li Yuan

Viaarxiv icon

SPHINX-X: Scaling Data and Parameters for a Family of Multi-modal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 08, 2024
Peng Gao, Renrui Zhang, Chris Liu, Longtian Qiu, Siyuan Huang, Weifeng Lin, Shitian Zhao, Shijie Geng, Ziyi Lin, Peng Jin, Kaipeng Zhang, Wenqi Shao, Chao Xu, Conghui He, Junjun He, Hao Shao, Pan Lu, Hongsheng Li, Yu Qiao

Viaarxiv icon

MoE-LLaVA: Mixture of Experts for Large Vision-Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 04, 2024
Bin Lin, Zhenyu Tang, Yang Ye, Jiaxi Cui, Bin Zhu, Peng Jin, Jinfa Huang, Junwu Zhang, Munan Ning, Li Yuan

Viaarxiv icon

Instance Brownian Bridge as Texts for Open-vocabulary Video Instance Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2024
Zesen Cheng, Kehan Li, Hao Li, Peng Jin, Chang Liu, Xiawu Zheng, Rongrong Ji, Jie Chen

Viaarxiv icon

Repaint123: Fast and High-quality One Image to 3D Generation with Progressive Controllable 2D Repainting

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 27, 2023
Junwu Zhang, Zhenyu Tang, Yatian Pang, Xinhua Cheng, Peng Jin, Yida Wei, Munan Ning, Li Yuan

Viaarxiv icon

FreestyleRet: Retrieving Images from Style-Diversified Queries

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 08, 2023
Hao Li, Curise Jia, Peng Jin, Zesen Cheng, Kehan Li, Jialu Sui, Chang Liu, Li Yuan

Viaarxiv icon