Alert button
Picture for Qi Liu

Qi Liu

Alert button

Multi-Task Contrastive Learning for 8192-Token Bilingual Text Embeddings

Feb 26, 2024
Isabelle Mohr, Markus Krimmel, Saba Sturua, Mohammad Kalim Akram, Andreas Koukounas, Michael Günther, Georgios Mastrapas, Vinit Ravishankar, Joan Fontanals Martínez, Feng Wang, Qi Liu, Ziniu Yu, Jie Fu, Saahil Ognawala, Susana Guzman, Bo Wang, Maximilian Werk, Nan Wang, Han Xiao

Viaarxiv icon

Not All Experts are Equal: Efficient Expert Pruning and Skipping for Mixture-of-Experts Large Language Models

Feb 22, 2024
Xudong Lu, Qi Liu, Yuhui Xu, Aojun Zhou, Siyuan Huang, Bo Zhang, Junchi Yan, Hongsheng Li

Viaarxiv icon

SISSA: Real-time Monitoring of Hardware Functional Safety and Cybersecurity with In-vehicle SOME/IP Ethernet Traffic

Feb 21, 2024
Qi Liu, Xingyu Li, Ke Sun, Yufeng Li, Yanchen Liu

Viaarxiv icon

ChartX & ChartVLM: A Versatile Benchmark and Foundation Model for Complicated Chart Reasoning

Feb 19, 2024
Renqiu Xia, Bo Zhang, Hancheng Ye, Xiangchao Yan, Qi Liu, Hongbin Zhou, Zijun Chen, Min Dou, Botian Shi, Junchi Yan, Yu Qiao

Viaarxiv icon

ViTree: Single-path Neural Tree for Step-wise Interpretable Fine-grained Visual Categorization

Jan 30, 2024
Danning Lao, Qi Liu, Jiazi Bu, Junchi Yan, Wei Shen

Viaarxiv icon

Nucleus subtype classification using inter-modality learning

Jan 29, 2024
Lucas W. Remedios, Shunxing Bao, Samuel W. Remedios, Ho Hin Lee, Leon Y. Cai, Thomas Li, Ruining Deng, Can Cui, Jia Li, Qi Liu, Ken S. Lau, Joseph T. Roland, Mary K. Washington, Lori A. Coburn, Keith T. Wilson, Yuankai Huo, Bennett A. Landman

Viaarxiv icon

FedGT: Federated Node Classification with Scalable Graph Transformer

Jan 26, 2024
Zaixi Zhang, Qingyong Hu, Yang Yu, Weibo Gao, Qi Liu

Viaarxiv icon

Red Teaming Visual Language Models

Jan 23, 2024
Mukai Li, Lei Li, Yuwei Yin, Masood Ahmed, Zhenguang Liu, Qi Liu

Viaarxiv icon

Computing in the Era of Large Generative Models: From Cloud-Native to AI-Native

Jan 17, 2024
Yao Lu, Song Bian, Lequn Chen, Yongjun He, Yulong Hui, Matthew Lentz, Beibin Li, Fei Liu, Jialin Li, Qi Liu, Rui Liu, Xiaoxuan Liu, Lin Ma, Kexin Rong, Jianguo Wang, Yingjun Wu, Yongji Wu, Huanchen Zhang, Minjia Zhang, Qizhen Zhang, Tianyi Zhou, Danyang Zhuo

Viaarxiv icon