Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Referred by Multi-Modality: A Unified Temporal Transformer for Video Object Segmentation


May 25, 2023
Shilin Yan, Renrui Zhang, Ziyu Guo, Wenchao Chen, Wei Zhang, Hongyang Li, Yu Qiao, Zhongjiang He, Peng Gao

Add code

* Code is released at https://github.com/OpenGVLab/MUTR 

   Access Paper or Ask Questions

Personalize Segment Anything Model with One Shot


May 04, 2023
Renrui Zhang, Zhengkai Jiang, Ziyu Guo, Shilin Yan, Junting Pan, Hao Dong, Peng Gao, Hongsheng Li

Add code

* Code is available at https://github.com/ZrrSkywalker/Personalize-SAM 

   Access Paper or Ask Questions

LLaMA-Adapter V2: Parameter-Efficient Visual Instruction Model


Apr 28, 2023
Peng Gao, Jiaming Han, Renrui Zhang, Ziyi Lin, Shijie Geng, Aojun Zhou, Wei Zhang, Pan Lu, Conghui He, Xiangyu Yue, Hongsheng Li, Yu Qiao

Add code

* Code and models are available at https://github.com/ZrrSkywalker/LLaMA-Adapter 

   Access Paper or Ask Questions

ViewRefer: Grasp the Multi-view Knowledge for 3D Visual Grounding with GPT and Prototype Guidance


Apr 06, 2023
Ziyu Guo, Yiwen Tang, Renrui Zhang, Dong Wang, Zhigang Wang, Bin Zhao, Xuelong Li

Add code

* Code will be released at https://github.com/ZiyuGuo99/ViewRefer3D 

   Access Paper or Ask Questions

Not All Features Matter: Enhancing Few-shot CLIP with Adaptive Prior Refinement


Apr 03, 2023
Xiangyang Zhu, Renrui Zhang, Bowei He, Aojun Zhou, Dong Wang, Bin Zhao, Peng Gao

Add code

* Code is available at https://github.com/yangyangyang127/APE 

   Access Paper or Ask Questions

LLaMA-Adapter: Efficient Fine-tuning of Language Models with Zero-init Attention


Mar 28, 2023
Renrui Zhang, Jiaming Han, Aojun Zhou, Xiangfei Hu, Shilin Yan, Pan Lu, Hongsheng Li, Peng Gao, Yu Qiao

Add code

* Work in Progress. Code is available at https://github.com/ZrrSkywalker/LLaMA-Adapter 

   Access Paper or Ask Questions

Parameter is Not All You Need: Starting from Non-Parametric Networks for 3D Point Cloud Analysis


Mar 14, 2023
Renrui Zhang, Liuhui Wang, Yali Wang, Peng Gao, Hongsheng Li, Jianbo Shi

Add code

* Accepted by CVPR 2023. Code is available at https://github.com/ZrrSkywalker/Point-NN 

   Access Paper or Ask Questions

PiMAE: Point Cloud and Image Interactive Masked Autoencoders for 3D Object Detection


Mar 14, 2023
Anthony Chen, Kevin Zhang, Renrui Zhang, Zihan Wang, Yuheng Lu, Yandong Guo, Shanghang Zhang

Add code

* Accepted by CVPR2023. Code is available at https://github.com/BLVLab/PiMAE 

   Access Paper or Ask Questions

Mimic before Reconstruct: Enhancing Masked Autoencoders with Feature Mimicking


Mar 09, 2023
Peng Gao, Renrui Zhang, Rongyao Fang, Ziyi Lin, Hongyang Li, Hongsheng Li, Qiao Yu

Add code

* 12 pages, 3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
>>