Alert button
Picture for Jiaming Han

Jiaming Han

Alert button

OneLLM: One Framework to Align All Modalities with Language

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 06, 2023
Jiaming Han, Kaixiong Gong, Yiyuan Zhang, Jiaqi Wang, Kaipeng Zhang, Dahua Lin, Yu Qiao, Peng Gao, Xiangyu Yue

Figure 1 for OneLLM: One Framework to Align All Modalities with Language
Figure 2 for OneLLM: One Framework to Align All Modalities with Language
Figure 3 for OneLLM: One Framework to Align All Modalities with Language
Figure 4 for OneLLM: One Framework to Align All Modalities with Language
Viaarxiv icon

SPHINX: The Joint Mixing of Weights, Tasks, and Visual Embeddings for Multi-modal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 13, 2023
Ziyi Lin, Chris Liu, Renrui Zhang, Peng Gao, Longtian Qiu, Han Xiao, Han Qiu, Chen Lin, Wenqi Shao, Keqin Chen, Jiaming Han, Siyuan Huang, Yichi Zhang, Xuming He, Hongsheng Li, Yu Qiao

Viaarxiv icon

ImageBind-LLM: Multi-modality Instruction Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 11, 2023
Jiaming Han, Renrui Zhang, Wenqi Shao, Peng Gao, Peng Xu, Han Xiao, Kaipeng Zhang, Chris Liu, Song Wen, Ziyu Guo, Xudong Lu, Shuai Ren, Yafei Wen, Xiaoxin Chen, Xiangyu Yue, Hongsheng Li, Yu Qiao

Figure 1 for ImageBind-LLM: Multi-modality Instruction Tuning
Figure 2 for ImageBind-LLM: Multi-modality Instruction Tuning
Figure 3 for ImageBind-LLM: Multi-modality Instruction Tuning
Figure 4 for ImageBind-LLM: Multi-modality Instruction Tuning
Viaarxiv icon

Point-Bind & Point-LLM: Aligning Point Cloud with Multi-modality for 3D Understanding, Generation, and Instruction Following

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 01, 2023
Ziyu Guo, Renrui Zhang, Xiangyang Zhu, Yiwen Tang, Xianzheng Ma, Jiaming Han, Kexin Chen, Peng Gao, Xianzhi Li, Hongsheng Li, Pheng-Ann Heng

Figure 1 for Point-Bind & Point-LLM: Aligning Point Cloud with Multi-modality for 3D Understanding, Generation, and Instruction Following
Figure 2 for Point-Bind & Point-LLM: Aligning Point Cloud with Multi-modality for 3D Understanding, Generation, and Instruction Following
Figure 3 for Point-Bind & Point-LLM: Aligning Point Cloud with Multi-modality for 3D Understanding, Generation, and Instruction Following
Figure 4 for Point-Bind & Point-LLM: Aligning Point Cloud with Multi-modality for 3D Understanding, Generation, and Instruction Following
Viaarxiv icon

LLaMA-Adapter V2: Parameter-Efficient Visual Instruction Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 28, 2023
Peng Gao, Jiaming Han, Renrui Zhang, Ziyi Lin, Shijie Geng, Aojun Zhou, Wei Zhang, Pan Lu, Conghui He, Xiangyu Yue, Hongsheng Li, Yu Qiao

Figure 1 for LLaMA-Adapter V2: Parameter-Efficient Visual Instruction Model
Figure 2 for LLaMA-Adapter V2: Parameter-Efficient Visual Instruction Model
Figure 3 for LLaMA-Adapter V2: Parameter-Efficient Visual Instruction Model
Figure 4 for LLaMA-Adapter V2: Parameter-Efficient Visual Instruction Model
Viaarxiv icon

LLaMA-Adapter: Efficient Fine-tuning of Language Models with Zero-init Attention

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2023
Renrui Zhang, Jiaming Han, Aojun Zhou, Xiangfei Hu, Shilin Yan, Pan Lu, Hongsheng Li, Peng Gao, Yu Qiao

Figure 1 for LLaMA-Adapter: Efficient Fine-tuning of Language Models with Zero-init Attention
Figure 2 for LLaMA-Adapter: Efficient Fine-tuning of Language Models with Zero-init Attention
Figure 3 for LLaMA-Adapter: Efficient Fine-tuning of Language Models with Zero-init Attention
Figure 4 for LLaMA-Adapter: Efficient Fine-tuning of Language Models with Zero-init Attention
Viaarxiv icon

Few-Shot Object Detection via Variational Feature Aggregation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 31, 2023
Jiaming Han, Yuqiang Ren, Jian Ding, Ke Yan, Gui-Song Xia

Figure 1 for Few-Shot Object Detection via Variational Feature Aggregation
Figure 2 for Few-Shot Object Detection via Variational Feature Aggregation
Figure 3 for Few-Shot Object Detection via Variational Feature Aggregation
Figure 4 for Few-Shot Object Detection via Variational Feature Aggregation
Viaarxiv icon

Expanding Low-Density Latent Regions for Open-Set Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2022
Jiaming Han, Yuqiang Ren, Jian Ding, Xingjia Pan, Ke Yan, Gui-Song Xia

Figure 1 for Expanding Low-Density Latent Regions for Open-Set Object Detection
Figure 2 for Expanding Low-Density Latent Regions for Open-Set Object Detection
Figure 3 for Expanding Low-Density Latent Regions for Open-Set Object Detection
Figure 4 for Expanding Low-Density Latent Regions for Open-Set Object Detection
Viaarxiv icon

LUAI Challenge 2021 on Learning to Understand Aerial Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 30, 2021
Gui-Song Xia, Jian Ding, Ming Qian, Nan Xue, Jiaming Han, Xiang Bai, Micheal Ying Yang, Shengyang Li, Serge Belongie, Jiebo Luo, Mihai Datcu, Marcello Pelillo, Liangpei Zhang, Qiang Zhou, Chao-hui Yu, Kaixuan Hu, Yingjia Bu, Wenming Tan, Zhe Yang, Wei Li, Shang Liu, Jiaxuan Zhao, Tianzhi Ma, Zi-han Gao, Lingqi Wang, Yi Zuo, Licheng Jiao, Chang Meng, Hao Wang, Jiahao Wang, Yiming Hui, Zhuojun Dong, Jie Zhang, Qianyue Bao, Zixiao Zhang, Fang Liu

Figure 1 for LUAI Challenge 2021 on Learning to Understand Aerial Images
Figure 2 for LUAI Challenge 2021 on Learning to Understand Aerial Images
Figure 3 for LUAI Challenge 2021 on Learning to Understand Aerial Images
Figure 4 for LUAI Challenge 2021 on Learning to Understand Aerial Images
Viaarxiv icon