Alert button
Picture for Yudong Wang

Yudong Wang

Alert button

InternLM2 Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Zheng Cai, Maosong Cao, Haojiong Chen, Kai Chen, Keyu Chen, Xin Chen, Xun Chen, Zehui Chen, Zhi Chen, Pei Chu, Xiaoyi Dong, Haodong Duan, Qi Fan, Zhaoye Fei, Yang Gao, Jiaye Ge, Chenya Gu, Yuzhe Gu, Tao Gui, Aijia Guo, Qipeng Guo, Conghui He, Yingfan Hu, Ting Huang, Tao Jiang, Penglong Jiao, Zhenjiang Jin, Zhikai Lei, Jiaxing Li, Jingwen Li, Linyang Li, Shuaibin Li, Wei Li, Yining Li, Hongwei Liu, Jiangning Liu, Jiawei Hong, Kaiwen Liu, Kuikun Liu, Xiaoran Liu, Chengqi Lv, Haijun Lv, Kai Lv, Li Ma, Runyuan Ma, Zerun Ma, Wenchang Ning, Linke Ouyang, Jiantao Qiu, Yuan Qu, Fukai Shang, Yunfan Shao, Demin Song, Zifan Song, Zhihao Sui, Peng Sun, Yu Sun, Huanze Tang, Bin Wang, Guoteng Wang, Jiaqi Wang, Jiayu Wang, Rui Wang, Yudong Wang, Ziyi Wang, Xingjian Wei, Qizhen Weng, Fan Wu, Yingtong Xiong, Chao Xu, Ruiliang Xu, Hang Yan, Yirong Yan, Xiaogui Yang, Haochen Ye, Huaiyuan Ying, Jia Yu, Jing Yu, Yuhang Zang, Chuyu Zhang, Li Zhang, Pan Zhang, Peng Zhang, Ruijie Zhang, Shuo Zhang, Songyang Zhang, Wenjian Zhang, Wenwei Zhang, Xingcheng Zhang, Xinyue Zhang, Hui Zhao, Qian Zhao, Xiaomeng Zhao, Fengzhe Zhou, Zaida Zhou, Jingming Zhuo, Yicheng Zou, Xipeng Qiu, Yu Qiao, Dahua Lin

Figure 1 for InternLM2 Technical Report
Figure 2 for InternLM2 Technical Report
Figure 3 for InternLM2 Technical Report
Figure 4 for InternLM2 Technical Report
Viaarxiv icon

Code Needs Comments: Enhancing Code LLMs with Comment Augmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Demin Song, Honglin Guo, Yunhua Zhou, Shuhao Xing, Yudong Wang, Zifan Song, Wenwei Zhang, Qipeng Guo, Hang Yan, Xipeng Qiu, Dahua Lin

Viaarxiv icon

InternLM-Math: Open Math Large Language Models Toward Verifiable Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2024
Huaiyuan Ying, Shuo Zhang, Linyang Li, Zhejian Zhou, Yunfan Shao, Zhaoye Fei, Yichuan Ma, Jiawei Hong, Kuikun Liu, Ziyi Wang, Yudong Wang, Zijian Wu, Shuaibin Li, Fengzhe Zhou, Hongwei Liu, Songyang Zhang, Wenwei Zhang, Hang Yan, Xipeng Qiu, Jiayu Wang, Kai Chen, Dahua Lin

Viaarxiv icon

Is Underwater Image Enhancement All Object Detectors Need?

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2023
Yudong Wang, Jichang Guo, Wanru He, Huan Gao, Huihui Yue, Zenan Zhang, Chongyi Li

Viaarxiv icon

AMSP-UOD: When Vortex Convolution and Stochastic Perturbation Meet Underwater Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 23, 2023
Jingchun Zhou, Zongxin He, Kin-Man Lam, Yudong Wang, Weishi Zhang, ChunLe Guo, Chongyi Li

Figure 1 for AMSP-UOD: When Vortex Convolution and Stochastic Perturbation Meet Underwater Object Detection
Figure 2 for AMSP-UOD: When Vortex Convolution and Stochastic Perturbation Meet Underwater Object Detection
Figure 3 for AMSP-UOD: When Vortex Convolution and Stochastic Perturbation Meet Underwater Object Detection
Figure 4 for AMSP-UOD: When Vortex Convolution and Stochastic Perturbation Meet Underwater Object Detection
Viaarxiv icon

MultiModal-GPT: A Vision and Language Model for Dialogue with Humans

Add code
Bookmark button
Alert button
May 09, 2023
Tao Gong, Chengqi Lyu, Shilong Zhang, Yudong Wang, Miao Zheng, Qian Zhao, Kuikun Liu, Wenwei Zhang, Ping Luo, Kai Chen

Figure 1 for MultiModal-GPT: A Vision and Language Model for Dialogue with Humans
Figure 2 for MultiModal-GPT: A Vision and Language Model for Dialogue with Humans
Figure 3 for MultiModal-GPT: A Vision and Language Model for Dialogue with Humans
Figure 4 for MultiModal-GPT: A Vision and Language Model for Dialogue with Humans
Viaarxiv icon

A Challenging Benchmark for Low-Resource Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2023
Yudong Wang, Chang Ma, Qingxiu Dong, Lingpeng Kong, Jingjing Xu

Figure 1 for A Challenging Benchmark for Low-Resource Learning
Figure 2 for A Challenging Benchmark for Low-Resource Learning
Figure 3 for A Challenging Benchmark for Low-Resource Learning
Figure 4 for A Challenging Benchmark for Low-Resource Learning
Viaarxiv icon

RTMDet: An Empirical Study of Designing Real-Time Object Detectors

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 16, 2022
Chengqi Lyu, Wenwei Zhang, Haian Huang, Yue Zhou, Yudong Wang, Yanyi Liu, Shilong Zhang, Kai Chen

Figure 1 for RTMDet: An Empirical Study of Designing Real-Time Object Detectors
Figure 2 for RTMDet: An Empirical Study of Designing Real-Time Object Detectors
Figure 3 for RTMDet: An Empirical Study of Designing Real-Time Object Detectors
Figure 4 for RTMDet: An Empirical Study of Designing Real-Time Object Detectors
Viaarxiv icon

Federated Learning for Chronic Obstructive Pulmonary Disease Classification with Partial Personalized Attention Mechanism

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 28, 2022
Yiqing Shen, Baiyun Liu, Ruize Yu, Yudong Wang, Shaokang Wang, Jiangfen Wu, Weidao Chen

Figure 1 for Federated Learning for Chronic Obstructive Pulmonary Disease Classification with Partial Personalized Attention Mechanism
Figure 2 for Federated Learning for Chronic Obstructive Pulmonary Disease Classification with Partial Personalized Attention Mechanism
Figure 3 for Federated Learning for Chronic Obstructive Pulmonary Disease Classification with Partial Personalized Attention Mechanism
Figure 4 for Federated Learning for Chronic Obstructive Pulmonary Disease Classification with Partial Personalized Attention Mechanism
Viaarxiv icon

UIEC^2-Net: CNN-based Underwater Image Enhancement Using Two Color Space

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2021
Yudong Wang, Jichang Guo, Huan Gao, Huihui Yue

Figure 1 for UIEC^2-Net: CNN-based Underwater Image Enhancement Using Two Color Space
Figure 2 for UIEC^2-Net: CNN-based Underwater Image Enhancement Using Two Color Space
Figure 3 for UIEC^2-Net: CNN-based Underwater Image Enhancement Using Two Color Space
Figure 4 for UIEC^2-Net: CNN-based Underwater Image Enhancement Using Two Color Space
Viaarxiv icon