Alert button
Picture for Kuikun Liu

Kuikun Liu

Alert button

InternLM2 Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Zheng Cai, Maosong Cao, Haojiong Chen, Kai Chen, Keyu Chen, Xin Chen, Xun Chen, Zehui Chen, Zhi Chen, Pei Chu, Xiaoyi Dong, Haodong Duan, Qi Fan, Zhaoye Fei, Yang Gao, Jiaye Ge, Chenya Gu, Yuzhe Gu, Tao Gui, Aijia Guo, Qipeng Guo, Conghui He, Yingfan Hu, Ting Huang, Tao Jiang, Penglong Jiao, Zhenjiang Jin, Zhikai Lei, Jiaxing Li, Jingwen Li, Linyang Li, Shuaibin Li, Wei Li, Yining Li, Hongwei Liu, Jiangning Liu, Jiawei Hong, Kaiwen Liu, Kuikun Liu, Xiaoran Liu, Chengqi Lv, Haijun Lv, Kai Lv, Li Ma, Runyuan Ma, Zerun Ma, Wenchang Ning, Linke Ouyang, Jiantao Qiu, Yuan Qu, Fukai Shang, Yunfan Shao, Demin Song, Zifan Song, Zhihao Sui, Peng Sun, Yu Sun, Huanze Tang, Bin Wang, Guoteng Wang, Jiaqi Wang, Jiayu Wang, Rui Wang, Yudong Wang, Ziyi Wang, Xingjian Wei, Qizhen Weng, Fan Wu, Yingtong Xiong, Chao Xu, Ruiliang Xu, Hang Yan, Yirong Yan, Xiaogui Yang, Haochen Ye, Huaiyuan Ying, Jia Yu, Jing Yu, Yuhang Zang, Chuyu Zhang, Li Zhang, Pan Zhang, Peng Zhang, Ruijie Zhang, Shuo Zhang, Songyang Zhang, Wenjian Zhang, Wenwei Zhang, Xingcheng Zhang, Xinyue Zhang, Hui Zhao, Qian Zhao, Xiaomeng Zhao, Fengzhe Zhou, Zaida Zhou, Jingming Zhuo, Yicheng Zou, Xipeng Qiu, Yu Qiao, Dahua Lin

Figure 1 for InternLM2 Technical Report
Figure 2 for InternLM2 Technical Report
Figure 3 for InternLM2 Technical Report
Figure 4 for InternLM2 Technical Report
Viaarxiv icon

Agent-FLAN: Designing Data and Methods of Effective Agent Tuning for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Zehui Chen, Kuikun Liu, Qiuchen Wang, Wenwei Zhang, Jiangning Liu, Dahua Lin, Kai Chen, Feng Zhao

Figure 1 for Agent-FLAN: Designing Data and Methods of Effective Agent Tuning for Large Language Models
Figure 2 for Agent-FLAN: Designing Data and Methods of Effective Agent Tuning for Large Language Models
Figure 3 for Agent-FLAN: Designing Data and Methods of Effective Agent Tuning for Large Language Models
Figure 4 for Agent-FLAN: Designing Data and Methods of Effective Agent Tuning for Large Language Models
Viaarxiv icon

InternLM-Math: Open Math Large Language Models Toward Verifiable Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2024
Huaiyuan Ying, Shuo Zhang, Linyang Li, Zhejian Zhou, Yunfan Shao, Zhaoye Fei, Yichuan Ma, Jiawei Hong, Kuikun Liu, Ziyi Wang, Yudong Wang, Zijian Wu, Shuaibin Li, Fengzhe Zhou, Hongwei Liu, Songyang Zhang, Wenwei Zhang, Hang Yan, Xipeng Qiu, Jiayu Wang, Kai Chen, Dahua Lin

Viaarxiv icon

T-Eval: Evaluating the Tool Utilization Capability of Large Language Models Step by Step

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 15, 2024
Zehui Chen, Weihua Du, Wenwei Zhang, Kuikun Liu, Jiangning Liu, Miao Zheng, Jingming Zhuo, Songyang Zhang, Dahua Lin, Kai Chen, Feng Zhao

Viaarxiv icon

MultiModal-GPT: A Vision and Language Model for Dialogue with Humans

Add code
Bookmark button
Alert button
May 09, 2023
Tao Gong, Chengqi Lyu, Shilong Zhang, Yudong Wang, Miao Zheng, Qian Zhao, Kuikun Liu, Wenwei Zhang, Ping Luo, Kai Chen

Figure 1 for MultiModal-GPT: A Vision and Language Model for Dialogue with Humans
Figure 2 for MultiModal-GPT: A Vision and Language Model for Dialogue with Humans
Figure 3 for MultiModal-GPT: A Vision and Language Model for Dialogue with Humans
Figure 4 for MultiModal-GPT: A Vision and Language Model for Dialogue with Humans
Viaarxiv icon

supervised adptive threshold network for instance segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2021
Kuikun Liu, Jie Yang, Cai Sun, Haoyuan Chi

Figure 1 for supervised adptive threshold network for instance segmentation
Figure 2 for supervised adptive threshold network for instance segmentation
Figure 3 for supervised adptive threshold network for instance segmentation
Figure 4 for supervised adptive threshold network for instance segmentation
Viaarxiv icon