Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

P2P: Tuning Pre-trained Image Models for Point Cloud Analysis with Point-to-Pixel Prompting


Aug 04, 2022
Ziyi Wang , Xumin Yu , Yongming Rao , Jie Zhou , Jiwen Lu

* project page: https://p2p.ivg-research.xyz/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Research: Modeling Price Elasticity for Occupancy Prediction in Hotel Dynamic Pricing


Aug 04, 2022
Fanwei Zhu , Wendong Xiao , Yao Yu , Ziyi Wang , Zulong Chen , Quan Lu , Zemin Liu , Minghui Wu , Shenghua Ni


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AutoLaparo: A New Dataset of Integrated Multi-tasks for Image-guided Surgical Automation in Laparoscopic Hysterectomy


Aug 03, 2022
Ziyi Wang , Bo Lu , Yonghao Long , Fangxun Zhong , Tak-Hong Cheung , Qi Dou , Yunhui Liu

* Accepted at MICCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SemAffiNet: Semantic-Affine Transformation for Point Cloud Segmentation


May 26, 2022
Ziyi Wang , Yongming Rao , Xumin Yu , Jie Zhou , Jiwen Lu

* Accepted to CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Deep Graphic FBSDEs for Opinion Dynamics Stochastic Control


Apr 18, 2022
Tianrong Chen , Ziyi Wang , Evangelos A. Theodorou


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Roadmap for Big Model


Apr 02, 2022
Sha Yuan , Hanyu Zhao , Shuai Zhao , Jiahong Leng , Yangxiao Liang , Xiaozhi Wang , Jifan Yu , Xin Lv , Zhou Shao , Jiaao He , Yankai Lin , Xu Han , Zhenghao Liu , Ning Ding , Yongming Rao , Yizhao Gao , Liang Zhang , Ming Ding , Cong Fang , Yisen Wang , Mingsheng Long , Jing Zhang , Yinpeng Dong , Tianyu Pang , Peng Cui , Lingxiao Huang , Zheng Liang , Huawei Shen , Hui Zhang , Quanshi Zhang , Qingxiu Dong , Zhixing Tan , Mingxuan Wang , Shuo Wang , Long Zhou , Haoran Li , Junwei Bao , Yingwei Pan , Weinan Zhang , Zhou Yu , Rui Yan , Chence Shi , Minghao Xu , Zuobai Zhang , Guoqiang Wang , Xiang Pan , Mengjie Li , Xiaoyu Chu , Zijun Yao , Fangwei Zhu , Shulin Cao , Weicheng Xue , Zixuan Ma , Zhengyan Zhang , Shengding Hu , Yujia Qin , Chaojun Xiao , Zheni Zeng , Ganqu Cui , Weize Chen , Weilin Zhao , Yuan Yao , Peng Li , Wenzhao Zheng , Wenliang Zhao , Ziyi Wang , Borui Zhang , Nanyi Fei , Anwen Hu , Zenan Ling , Haoyang Li , Boxi Cao , Xianpei Han , Weidong Zhan , Baobao Chang , Hao Sun , Jiawen Deng , Chujie Zheng , Juanzi Li , Lei Hou , Xigang Cao , Jidong Zhai , Zhiyuan Liu , Maosong Sun , Jiwen Lu , Zhiwu Lu , Qin Jin , Ruihua Song , Ji-Rong Wen , Zhouchen Lin , Liwei Wang , Hang Su , Jun Zhu , Zhifang Sui , Jiajun Zhang , Yang Liu , Xiaodong He , Minlie Huang , Jian Tang , Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Maximum Entropy Differential Dynamic Programming


Oct 13, 2021
Oswin So , Ziyi Wang , Evangelos A. Theodorou

* Submitted to ICRA 2022. Supplementary video available at https://youtu.be/NHr9Kj_jnAI 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LibFewShot: A Comprehensive Library for Few-shot Learning


Sep 10, 2021
Wenbin Li , Chuanqi Dong , Pinzhuo Tian , Tiexin Qin , Xuesong Yang , Ziyi Wang , Jing Huo , Yinghuan Shi , Lei Wang , Yang Gao , Jiebo Luo

* 14 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PoinTr: Diverse Point Cloud Completion with Geometry-Aware Transformers


Aug 19, 2021
Xumin Yu , Yongming Rao , Ziyi Wang , Zuyan Liu , Jiwen Lu , Jie Zhou

* Accepted to ICCV 2021 (Oral Presentation) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>