Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Neural Knowledge Bank for Pretrained Transformers


Aug 16, 2022
Damai Dai, Wenbin Jiang, Qingxiu Dong, Yajuan Lyu, Qiaoqiao She, Zhifang Sui


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Robust Fine-tuning via Perturbation and Interpolation from In-batch Instances


May 02, 2022
Shoujie Tong, Qingxiu Dong, Damai Dai, Yifan song, Tianyu Liu, Baobao Chang, Zhifang Sui

* IJCAI-ECAI 2022 (the 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence and the 25th European Conference on Artificial Intelligence) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Two-Stream AMR-enhanced Model for Document-level Event Argument Extraction


Apr 30, 2022
Runxin Xu, Peiyi Wang, Tianyu Liu, Shuang Zeng, Baobao Chang, Zhifang Sui

* Long paper in NAACL 2022 main conference 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HPT: Hierarchy-aware Prompt Tuning for Hierarchical Text Classification


Apr 28, 2022
Zihan Wang, Peiyi Wang, Tianyu Liu, Yunbo Cao, Zhifang Sui, Houfeng Wang

* Work in progress. First two authors contribute equally 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ATP: AMRize Then Parse! Enhancing AMR Parsing with PseudoAMRs


Apr 20, 2022
Liang Chen, Peiyi Wang, Runxin Xu, Tianyu Liu, Zhifang Sui, Baobao Chang

* NAACL 2022 Findings. Code and models are released at https://github.com/chenllliang/ATP 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

StableMoE: Stable Routing Strategy for Mixture of Experts


Apr 18, 2022
Damai Dai, Li Dong, Shuming Ma, Bo Zheng, Zhifang Sui, Baobao Chang, Furu Wei

* ACL-2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Mixture of Experts for Biomedical Question Answering


Apr 15, 2022
Damai Dai, Wenbin Jiang, Jiyuan Zhang, Weihua Peng, Yajuan Lyu, Zhifang Sui, Baobao Chang, Yong Zhu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Lossless Speedup of Autoregressive Translation with Generalized Aggressive Decoding


Apr 02, 2022
Heming Xia, Tao Ge, Furu Wei, Zhifang Sui

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Roadmap for Big Model


Apr 02, 2022
Sha Yuan, Hanyu Zhao, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Yangxiao Liang, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Xin Lv, Zhou Shao, Jiaao He, Yankai Lin, Xu Han, Zhenghao Liu, Ning Ding, Yongming Rao, Yizhao Gao, Liang Zhang, Ming Ding, Cong Fang, Yisen Wang, Mingsheng Long, Jing Zhang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Peng Cui, Lingxiao Huang, Zheng Liang, Huawei Shen, Hui Zhang, Quanshi Zhang, Qingxiu Dong, Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Shuo Wang, Long Zhou, Haoran Li, Junwei Bao, Yingwei Pan, Weinan Zhang, Zhou Yu, Rui Yan, Chence Shi, Minghao Xu, Zuobai Zhang, Guoqiang Wang, Xiang Pan, Mengjie Li, Xiaoyu Chu, Zijun Yao, Fangwei Zhu, Shulin Cao, Weicheng Xue, Zixuan Ma, Zhengyan Zhang, Shengding Hu, Yujia Qin, Chaojun Xiao, Zheni Zeng, Ganqu Cui, Weize Chen, Weilin Zhao, Yuan Yao, Peng Li, Wenzhao Zheng, Wenliang Zhao, Ziyi Wang, Borui Zhang, Nanyi Fei, Anwen Hu, Zenan Ling, Haoyang Li, Boxi Cao, Xianpei Han, Weidong Zhan, Baobao Chang, Hao Sun, Jiawen Deng, Chujie Zheng, Juanzi Li, Lei Hou, Xigang Cao, Jidong Zhai, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jiwen Lu, Zhiwu Lu, Qin Jin, Ruihua Song, Ji-Rong Wen, Zhouchen Lin, Liwei Wang, Hang Su, Jun Zhu, Zhifang Sui, Jiajun Zhang, Yang Liu, Xiaodong He, Minlie Huang, Jian Tang, Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>