Alert button
Picture for Zhi Zheng

Zhi Zheng

Alert button

Dynamic Sparse Learning: A Novel Paradigm for Efficient Recommendation

Feb 05, 2024
Shuyao Wang, Yongduo Sui, Jiancan Wu, Zhi Zheng, Hui Xiong

Viaarxiv icon

A Cross-View Hierarchical Graph Learning Hypernetwork for Skill Demand-Supply Joint Prediction

Jan 31, 2024
Wenshuo Chao, Zhaopeng Qiu, Likang Wu, Zhuoning Guo, Zhi Zheng, Hengshu Zhu, Hao Liu

Viaarxiv icon

MindShift: Leveraging Large Language Models for Mental-States-Based Problematic Smartphone Use Intervention

Sep 28, 2023
Ruolan Wu, Chun Yu, Xiaole Pan, Yujia Liu, Ningning Zhang, Yue Fu, Yuhan Wang, Zhi Zheng, Li Chen, Qiaolei Jiang, Xuhai Xu, Yuanchun Shi

Figure 1 for MindShift: Leveraging Large Language Models for Mental-States-Based Problematic Smartphone Use Intervention
Figure 2 for MindShift: Leveraging Large Language Models for Mental-States-Based Problematic Smartphone Use Intervention
Figure 3 for MindShift: Leveraging Large Language Models for Mental-States-Based Problematic Smartphone Use Intervention
Figure 4 for MindShift: Leveraging Large Language Models for Mental-States-Based Problematic Smartphone Use Intervention
Viaarxiv icon

QASnowball: An Iterative Bootstrapping Framework for High-Quality Question-Answering Data Generation

Sep 20, 2023
Kunlun Zhu, Shihao Liang, Xu Han, Zhi Zheng, Guoyang Zeng, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Figure 1 for QASnowball: An Iterative Bootstrapping Framework for High-Quality Question-Answering Data Generation
Figure 2 for QASnowball: An Iterative Bootstrapping Framework for High-Quality Question-Answering Data Generation
Figure 3 for QASnowball: An Iterative Bootstrapping Framework for High-Quality Question-Answering Data Generation
Figure 4 for QASnowball: An Iterative Bootstrapping Framework for High-Quality Question-Answering Data Generation
Viaarxiv icon

CapsuleBot: A Novel Compact Hybrid Aerial-Ground Robot with Two Actuated-wheel-rotors

Sep 17, 2023
Zhi Zheng, Qifeng Cai, Xinhang Xu, Muqing Cao, Huan Yu, Jihao Li, Guodong Lu, Jin Wang

Figure 1 for CapsuleBot: A Novel Compact Hybrid Aerial-Ground Robot with Two Actuated-wheel-rotors
Figure 2 for CapsuleBot: A Novel Compact Hybrid Aerial-Ground Robot with Two Actuated-wheel-rotors
Figure 3 for CapsuleBot: A Novel Compact Hybrid Aerial-Ground Robot with Two Actuated-wheel-rotors
Figure 4 for CapsuleBot: A Novel Compact Hybrid Aerial-Ground Robot with Two Actuated-wheel-rotors
Viaarxiv icon

Intention-Aware Planner for Robust and Safe Aerial Tracking

Sep 16, 2023
Qiuyu Ren, Huan Yu, Jiajun Dai, Zhi Zheng, Jun Meng, Li Xu

Figure 1 for Intention-Aware Planner for Robust and Safe Aerial Tracking
Figure 2 for Intention-Aware Planner for Robust and Safe Aerial Tracking
Figure 3 for Intention-Aware Planner for Robust and Safe Aerial Tracking
Figure 4 for Intention-Aware Planner for Robust and Safe Aerial Tracking
Viaarxiv icon

Exploring Large Language Model for Graph Data Understanding in Online Job Recommendations

Jul 10, 2023
Likang Wu, Zhaopeng Qiu, Zhi Zheng, Hengshu Zhu, Enhong Chen

Figure 1 for Exploring Large Language Model for Graph Data Understanding in Online Job Recommendations
Figure 2 for Exploring Large Language Model for Graph Data Understanding in Online Job Recommendations
Figure 3 for Exploring Large Language Model for Graph Data Understanding in Online Job Recommendations
Figure 4 for Exploring Large Language Model for Graph Data Understanding in Online Job Recommendations
Viaarxiv icon

Generative Job Recommendations with Large Language Model

Jul 05, 2023
Zhi Zheng, Zhaopeng Qiu, Xiao Hu, Likang Wu, Hengshu Zhu, Hui Xiong

Figure 1 for Generative Job Recommendations with Large Language Model
Figure 2 for Generative Job Recommendations with Large Language Model
Figure 3 for Generative Job Recommendations with Large Language Model
Figure 4 for Generative Job Recommendations with Large Language Model
Viaarxiv icon

A Survey on Large Language Models for Recommendation

Jun 01, 2023
Likang Wu, Zhi Zheng, Zhaopeng Qiu, Hao Wang, Hongchao Gu, Tingjia Shen, Chuan Qin, Chen Zhu, Hengshu Zhu, Qi Liu, Hui Xiong, Enhong Chen

Figure 1 for A Survey on Large Language Models for Recommendation
Figure 2 for A Survey on Large Language Models for Recommendation
Figure 3 for A Survey on Large Language Models for Recommendation
Figure 4 for A Survey on Large Language Models for Recommendation
Viaarxiv icon

Enhancing Chat Language Models by Scaling High-quality Instructional Conversations

May 23, 2023
Ning Ding, Yulin Chen, Bokai Xu, Yujia Qin, Zhi Zheng, Shengding Hu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Bowen Zhou

Figure 1 for Enhancing Chat Language Models by Scaling High-quality Instructional Conversations
Figure 2 for Enhancing Chat Language Models by Scaling High-quality Instructional Conversations
Figure 3 for Enhancing Chat Language Models by Scaling High-quality Instructional Conversations
Figure 4 for Enhancing Chat Language Models by Scaling High-quality Instructional Conversations
Viaarxiv icon