Alert button
Picture for Zehui Chen

Zehui Chen

Alert button

Are We on the Right Way for Evaluating Large Vision-Language Models?

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Lin Chen, Jinsong Li, Xiaoyi Dong, Pan Zhang, Yuhang Zang, Zehui Chen, Haodong Duan, Jiaqi Wang, Yu Qiao, Dahua Lin, Feng Zhao

Figure 1 for Are We on the Right Way for Evaluating Large Vision-Language Models?
Figure 2 for Are We on the Right Way for Evaluating Large Vision-Language Models?
Figure 3 for Are We on the Right Way for Evaluating Large Vision-Language Models?
Figure 4 for Are We on the Right Way for Evaluating Large Vision-Language Models?
Viaarxiv icon

PlainMamba: Improving Non-Hierarchical Mamba in Visual Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Chenhongyi Yang, Zehui Chen, Miguel Espinosa, Linus Ericsson, Zhenyu Wang, Jiaming Liu, Elliot J. Crowley

Figure 1 for PlainMamba: Improving Non-Hierarchical Mamba in Visual Recognition
Figure 2 for PlainMamba: Improving Non-Hierarchical Mamba in Visual Recognition
Figure 3 for PlainMamba: Improving Non-Hierarchical Mamba in Visual Recognition
Figure 4 for PlainMamba: Improving Non-Hierarchical Mamba in Visual Recognition
Viaarxiv icon

InternLM2 Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Zheng Cai, Maosong Cao, Haojiong Chen, Kai Chen, Keyu Chen, Xin Chen, Xun Chen, Zehui Chen, Zhi Chen, Pei Chu, Xiaoyi Dong, Haodong Duan, Qi Fan, Zhaoye Fei, Yang Gao, Jiaye Ge, Chenya Gu, Yuzhe Gu, Tao Gui, Aijia Guo, Qipeng Guo, Conghui He, Yingfan Hu, Ting Huang, Tao Jiang, Penglong Jiao, Zhenjiang Jin, Zhikai Lei, Jiaxing Li, Jingwen Li, Linyang Li, Shuaibin Li, Wei Li, Yining Li, Hongwei Liu, Jiangning Liu, Jiawei Hong, Kaiwen Liu, Kuikun Liu, Xiaoran Liu, Chengqi Lv, Haijun Lv, Kai Lv, Li Ma, Runyuan Ma, Zerun Ma, Wenchang Ning, Linke Ouyang, Jiantao Qiu, Yuan Qu, Fukai Shang, Yunfan Shao, Demin Song, Zifan Song, Zhihao Sui, Peng Sun, Yu Sun, Huanze Tang, Bin Wang, Guoteng Wang, Jiaqi Wang, Jiayu Wang, Rui Wang, Yudong Wang, Ziyi Wang, Xingjian Wei, Qizhen Weng, Fan Wu, Yingtong Xiong, Chao Xu, Ruiliang Xu, Hang Yan, Yirong Yan, Xiaogui Yang, Haochen Ye, Huaiyuan Ying, Jia Yu, Jing Yu, Yuhang Zang, Chuyu Zhang, Li Zhang, Pan Zhang, Peng Zhang, Ruijie Zhang, Shuo Zhang, Songyang Zhang, Wenjian Zhang, Wenwei Zhang, Xingcheng Zhang, Xinyue Zhang, Hui Zhao, Qian Zhao, Xiaomeng Zhao, Fengzhe Zhou, Zaida Zhou, Jingming Zhuo, Yicheng Zou, Xipeng Qiu, Yu Qiao, Dahua Lin

Figure 1 for InternLM2 Technical Report
Figure 2 for InternLM2 Technical Report
Figure 3 for InternLM2 Technical Report
Figure 4 for InternLM2 Technical Report
Viaarxiv icon

Point-DETR3D: Leveraging Imagery Data with Spatial Point Prior for Weakly Semi-supervised 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Hongzhi Gao, Zheng Chen, Zehui Chen, Lin Chen, Jiaming Liu, Shanghang Zhang, Feng Zhao

Figure 1 for Point-DETR3D: Leveraging Imagery Data with Spatial Point Prior for Weakly Semi-supervised 3D Object Detection
Figure 2 for Point-DETR3D: Leveraging Imagery Data with Spatial Point Prior for Weakly Semi-supervised 3D Object Detection
Figure 3 for Point-DETR3D: Leveraging Imagery Data with Spatial Point Prior for Weakly Semi-supervised 3D Object Detection
Figure 4 for Point-DETR3D: Leveraging Imagery Data with Spatial Point Prior for Weakly Semi-supervised 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Agent-FLAN: Designing Data and Methods of Effective Agent Tuning for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Zehui Chen, Kuikun Liu, Qiuchen Wang, Wenwei Zhang, Jiangning Liu, Dahua Lin, Kai Chen, Feng Zhao

Figure 1 for Agent-FLAN: Designing Data and Methods of Effective Agent Tuning for Large Language Models
Figure 2 for Agent-FLAN: Designing Data and Methods of Effective Agent Tuning for Large Language Models
Figure 3 for Agent-FLAN: Designing Data and Methods of Effective Agent Tuning for Large Language Models
Figure 4 for Agent-FLAN: Designing Data and Methods of Effective Agent Tuning for Large Language Models
Viaarxiv icon

A Vanilla Multi-Task Framework for Dense Visual Prediction Solution to 1st VCL Challenge -- Multi-Task Robustness Track

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Zehui Chen, Qiuchen Wang, Zhenyu Li, Jiaming Liu, Shanghang Zhang, Feng Zhao

Viaarxiv icon

Stream Query Denoising for Vectorized HD Map Construction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2024
Shuo Wang, Fan Jia, Yingfei Liu, Yucheng Zhao, Zehui Chen, Tiancai Wang, Chi Zhang, Xiangyu Zhang, Feng Zhao

Viaarxiv icon

T-Eval: Evaluating the Tool Utilization Capability of Large Language Models Step by Step

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 15, 2024
Zehui Chen, Weihua Du, Wenwei Zhang, Kuikun Liu, Jiangning Liu, Miao Zheng, Jingming Zhuo, Songyang Zhang, Dahua Lin, Kai Chen, Feng Zhao

Viaarxiv icon

LiDAR-LLM: Exploring the Potential of Large Language Models for 3D LiDAR Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2023
Senqiao Yang, Jiaming Liu, Ray Zhang, Mingjie Pan, Zoey Guo, Xiaoqi Li, Zehui Chen, Peng Gao, Yandong Guo, Shanghang Zhang

Viaarxiv icon

Adaptive Distribution Masked Autoencoders for Continual Test-Time Adaptation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Jiaming Liu, Ran Xu, Senqiao Yang, Renrui Zhang, Qizhe Zhang, Zehui Chen, Yandong Guo, Shanghang Zhang

Figure 1 for Adaptive Distribution Masked Autoencoders for Continual Test-Time Adaptation
Figure 2 for Adaptive Distribution Masked Autoencoders for Continual Test-Time Adaptation
Figure 3 for Adaptive Distribution Masked Autoencoders for Continual Test-Time Adaptation
Figure 4 for Adaptive Distribution Masked Autoencoders for Continual Test-Time Adaptation
Viaarxiv icon