Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

MV-FCOS3D++: Multi-View Camera-Only 4D Object Detection with Pretrained Monocular Backbones


Jul 26, 2022
Tai Wang, Qing Lian, Chenming Zhu, Xinge Zhu, Wenwei Zhang

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MMRotate: A Rotated Object Detection Benchmark using Pytorch


Apr 28, 2022
Yue Zhou, Xue Yang, Gefan Zhang, Jiabao Wang, Yanyi Liu, Liping Hou, Xue Jiang, Xingzhao Liu, Junchi Yan, Chengqi Lyu, Wenwei Zhang, Kai Chen

* 5 pages, 2 tables, MMRotate is publicly released at https://github.com/open-mmlab/mmrotate 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Video K-Net: A Simple, Strong, and Unified Baseline for Video Segmentation


Apr 10, 2022
Xiangtai Li, Wenwei Zhang, Jiangmiao Pang, Kai Chen, Guangliang Cheng, Yunhai Tong, Chen Change Loy

* accepted by CVPR-2022(oral) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dense Siamese Network


Mar 21, 2022
Wenwei Zhang, Jiangmiao Pang, Kai Chen, Chen Change Loy

* Technical Report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MMOCR: A Comprehensive Toolbox for Text Detection, Recognition and Understanding


Aug 14, 2021
Zhanghui Kuang, Hongbin Sun, Zhizhong Li, Xiaoyu Yue, Tsui Hin Lin, Jianyong Chen, Huaqiang Wei, Yiqin Zhu, Tong Gao, Wenwei Zhang, Kai Chen, Wayne Zhang, Dahua Lin

* Accepted to ACM MM (Open Source Competition Track) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Integrated Satellite-HAP-Terrestrial Networks for Dual-Band Connectivity


Jul 06, 2021
Wenwei Zhang, Ruoqi Deng, Boya Di, Lingyang Song


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

K-Net: Towards Unified Image Segmentation


Jun 28, 2021
Wenwei Zhang, Jiangmiao Pang, Kai Chen, Chen Change Loy

* Technical Report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-Modality Cut and Paste for 3D Object Detection


Dec 23, 2020
Wenwei Zhang, Zhe Wang, Chen Change Loy

* Technical Report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Seesaw Loss for Long-Tailed Instance Segmentation


Aug 23, 2020
Jiaqi Wang, Wenwei Zhang, Yuhang Zang, Yuhang Cao, Jiangmiao Pang, Tao Gong, Kai Chen, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical Report for LVIS Challenge 2020 https://www.lvisdataset.org/challenge_2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

More Information Supervised Probabilistic Deep Face Embedding Learning


Jun 11, 2020
Ying Huang, Shangfeng Qiu, Wenwei Zhang, Xianghui Luo, Jinzhuo Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>