Alert button
Picture for Wenwei Zhang

Wenwei Zhang

Alert button

An Empirical Study of Training State-of-the-Art LiDAR Segmentation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2024
Jiahao Sun, Xiang Xu, Lingdong Kong, Youquan Liu, Li Li, Chenming Zhu, Jingwei Zhang, Zeqi Xiao, Runnan Chen, Tai Wang, Wenwei Zhang, Kai Chen, Chunmei Qing

Viaarxiv icon

MathBench: Evaluating the Theory and Application Proficiency of LLMs with a Hierarchical Mathematics Benchmark

Add code
Bookmark button
Alert button
May 20, 2024
Hongwei Liu, Zilong Zheng, Yuxuan Qiao, Haodong Duan, Zhiwei Fei, Fengzhe Zhou, Wenwei Zhang, Songyang Zhang, Dahua Lin, Kai Chen

Viaarxiv icon

The RoboDrive Challenge: Drive Anytime Anywhere in Any Condition

Add code
Bookmark button
Alert button
May 14, 2024
Lingdong Kong, Shaoyuan Xie, Hanjiang Hu, Yaru Niu, Wei Tsang Ooi, Benoit R. Cottereau, Lai Xing Ng, Yuexin Ma, Wenwei Zhang, Liang Pan, Kai Chen, Ziwei Liu, Weichao Qiu, Wei Zhang, Xu Cao, Hao Lu, Ying-Cong Chen, Caixin Kang, Xinning Zhou, Chengyang Ying, Wentao Shang, Xingxing Wei, Yinpeng Dong, Bo Yang, Shengyin Jiang, Zeliang Ma, Dengyi Ji, Haiwen Li, Xingliang Huang, Yu Tian, Genghua Kou, Fan Jia, Yingfei Liu, Tiancai Wang, Ying Li, Xiaoshuai Hao, Yifan Yang, Hui Zhang, Mengchuan Wei, Yi Zhou, Haimei Zhao, Jing Zhang, Jinke Li, Xiao He, Xiaoqiang Cheng, Bingyang Zhang, Lirong Zhao, Dianlei Ding, Fangsheng Liu, Yixiang Yan, Hongming Wang, Nanfei Ye, Lun Luo, Yubo Tian, Yiwei Zuo, Zhe Cao, Yi Ren, Yunfan Li, Wenjie Liu, Xun Wu, Yifan Mao, Ming Li, Jian Liu, Jiayang Liu, Zihan Qin, Cunxi Chu, Jialei Xu, Wenbo Zhao, Junjun Jiang, Xianming Liu, Ziyan Wang, Chiwei Li, Shilong Li, Chendong Yuan, Songyue Yang, Wentao Liu, Peng Chen, Bin Zhou, Yubo Wang, Chi Zhang, Jianhang Sun, Hai Chen, Xiao Yang, Lizhong Wang, Dongyi Fu, Yongchun Lin, Huitong Yang, Haoang Li, Yadan Luo, Xianjing Cheng, Yong Xu

Viaarxiv icon

Multi-Modal Data-Efficient 3D Scene Understanding for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
May 08, 2024
Lingdong Kong, Xiang Xu, Jiawei Ren, Wenwei Zhang, Liang Pan, Kai Chen, Wei Tsang Ooi, Ziwei Liu

Viaarxiv icon

InternLM-XComposer2-4KHD: A Pioneering Large Vision-Language Model Handling Resolutions from 336 Pixels to 4K HD

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Xiaoyi Dong, Pan Zhang, Yuhang Zang, Yuhang Cao, Bin Wang, Linke Ouyang, Songyang Zhang, Haodong Duan, Wenwei Zhang, Yining Li, Hang Yan, Yang Gao, Zhe Chen, Xinyue Zhang, Wei Li, Jingwen Li, Wenhai Wang, Kai Chen, Conghui He, Xingcheng Zhang, Jifeng Dai, Yu Qiao, Dahua Lin, Jiaqi Wang

Viaarxiv icon

InternLM2 Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Zheng Cai, Maosong Cao, Haojiong Chen, Kai Chen, Keyu Chen, Xin Chen, Xun Chen, Zehui Chen, Zhi Chen, Pei Chu, Xiaoyi Dong, Haodong Duan, Qi Fan, Zhaoye Fei, Yang Gao, Jiaye Ge, Chenya Gu, Yuzhe Gu, Tao Gui, Aijia Guo, Qipeng Guo, Conghui He, Yingfan Hu, Ting Huang, Tao Jiang, Penglong Jiao, Zhenjiang Jin, Zhikai Lei, Jiaxing Li, Jingwen Li, Linyang Li, Shuaibin Li, Wei Li, Yining Li, Hongwei Liu, Jiangning Liu, Jiawei Hong, Kaiwen Liu, Kuikun Liu, Xiaoran Liu, Chengqi Lv, Haijun Lv, Kai Lv, Li Ma, Runyuan Ma, Zerun Ma, Wenchang Ning, Linke Ouyang, Jiantao Qiu, Yuan Qu, Fukai Shang, Yunfan Shao, Demin Song, Zifan Song, Zhihao Sui, Peng Sun, Yu Sun, Huanze Tang, Bin Wang, Guoteng Wang, Jiaqi Wang, Jiayu Wang, Rui Wang, Yudong Wang, Ziyi Wang, Xingjian Wei, Qizhen Weng, Fan Wu, Yingtong Xiong, Chao Xu, Ruiliang Xu, Hang Yan, Yirong Yan, Xiaogui Yang, Haochen Ye, Huaiyuan Ying, Jia Yu, Jing Yu, Yuhang Zang, Chuyu Zhang, Li Zhang, Pan Zhang, Peng Zhang, Ruijie Zhang, Shuo Zhang, Songyang Zhang, Wenjian Zhang, Wenwei Zhang, Xingcheng Zhang, Xinyue Zhang, Hui Zhao, Qian Zhao, Xiaomeng Zhao, Fengzhe Zhou, Zaida Zhou, Jingming Zhuo, Yicheng Zou, Xipeng Qiu, Yu Qiao, Dahua Lin

Figure 1 for InternLM2 Technical Report
Figure 2 for InternLM2 Technical Report
Figure 3 for InternLM2 Technical Report
Figure 4 for InternLM2 Technical Report
Viaarxiv icon

Calib3D: Calibrating Model Preferences for Reliable 3D Scene Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Lingdong Kong, Xiang Xu, Jun Cen, Wenwei Zhang, Liang Pan, Kai Chen, Ziwei Liu

Viaarxiv icon

Agent-FLAN: Designing Data and Methods of Effective Agent Tuning for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Zehui Chen, Kuikun Liu, Qiuchen Wang, Wenwei Zhang, Jiangning Liu, Dahua Lin, Kai Chen, Feng Zhao

Figure 1 for Agent-FLAN: Designing Data and Methods of Effective Agent Tuning for Large Language Models
Figure 2 for Agent-FLAN: Designing Data and Methods of Effective Agent Tuning for Large Language Models
Figure 3 for Agent-FLAN: Designing Data and Methods of Effective Agent Tuning for Large Language Models
Figure 4 for Agent-FLAN: Designing Data and Methods of Effective Agent Tuning for Large Language Models
Viaarxiv icon

CriticBench: Evaluating Large Language Models as Critic

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Tian Lan, Wenwei Zhang, Chen Xu, Heyan Huang, Dahua Lin, Kai Chen, Xian-ling Mao

Viaarxiv icon

Code Needs Comments: Enhancing Code LLMs with Comment Augmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Demin Song, Honglin Guo, Yunhua Zhou, Shuhao Xing, Yudong Wang, Zifan Song, Wenwei Zhang, Qipeng Guo, Hang Yan, Xipeng Qiu, Dahua Lin

Viaarxiv icon