Alert button
Picture for Xin Chen

Xin Chen

Alert button

LTNER: Large Language Model Tagging for Named Entity Recognition with Contextualized Entity Marking

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Faren Yan, Peng Yu, Xin Chen

Viaarxiv icon

GeoT: Tensor Centric Library for Graph Neural Network via Efficient Segment Reduction on GPU

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Zhongming Yu, Genghan Zhang, Hanxian Huang, Xin Chen, Jishen Zhao

Viaarxiv icon

CycleINR: Cycle Implicit Neural Representation for Arbitrary-Scale Volumetric Super-Resolution of Medical Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Wei Fang, Yuxing Tang, Heng Guo, Mingze Yuan, Tony C. W. Mok, Ke Yan, Jiawen Yao, Xin Chen, Zaiyi Liu, Le Lu, Ling Zhang, Minfeng Xu

Viaarxiv icon

MotionChain: Conversational Motion Controllers via Multimodal Prompts

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Biao Jiang, Xin Chen, Chi Zhang, Fukun Yin, Zhuoyuan Li, Gang YU, Jiayuan Fan

Viaarxiv icon

GNSS Spoofing Detection by Crowdsourcing Double Differential Pseudorange Spatial Distribution

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Xin Chen, Kai Wang

Viaarxiv icon

Enhanced Generative Recommendation via Content and Collaboration Integration

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Yidan Wang, Zhaochun Ren, Weiwei Sun, Jiyuan Yang, Zhixiang Liang, Xin Chen, Ruobing Xie, Su Yan, Xu Zhang, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Xin Xin

Viaarxiv icon

Improving Out-of-Vocabulary Handling in Recommendation Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
William Shiao, Mingxuan Ju, Zhichun Guo, Xin Chen, Evangelos Papalexakis, Tong Zhao, Neil Shah, Yozen Liu

Viaarxiv icon

Exploring Dynamic Transformer for Efficient Object Tracking

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Jiawen Zhu, Xin Chen, Haiwen Diao, Shuai Li, Jun-Yan He, Chenyang Li, Bin Luo, Dong Wang, Huchuan Lu

Viaarxiv icon

InternLM2 Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Zheng Cai, Maosong Cao, Haojiong Chen, Kai Chen, Keyu Chen, Xin Chen, Xun Chen, Zehui Chen, Zhi Chen, Pei Chu, Xiaoyi Dong, Haodong Duan, Qi Fan, Zhaoye Fei, Yang Gao, Jiaye Ge, Chenya Gu, Yuzhe Gu, Tao Gui, Aijia Guo, Qipeng Guo, Conghui He, Yingfan Hu, Ting Huang, Tao Jiang, Penglong Jiao, Zhenjiang Jin, Zhikai Lei, Jiaxing Li, Jingwen Li, Linyang Li, Shuaibin Li, Wei Li, Yining Li, Hongwei Liu, Jiangning Liu, Jiawei Hong, Kaiwen Liu, Kuikun Liu, Xiaoran Liu, Chengqi Lv, Haijun Lv, Kai Lv, Li Ma, Runyuan Ma, Zerun Ma, Wenchang Ning, Linke Ouyang, Jiantao Qiu, Yuan Qu, Fukai Shang, Yunfan Shao, Demin Song, Zifan Song, Zhihao Sui, Peng Sun, Yu Sun, Huanze Tang, Bin Wang, Guoteng Wang, Jiaqi Wang, Jiayu Wang, Rui Wang, Yudong Wang, Ziyi Wang, Xingjian Wei, Qizhen Weng, Fan Wu, Yingtong Xiong, Chao Xu, Ruiliang Xu, Hang Yan, Yirong Yan, Xiaogui Yang, Haochen Ye, Huaiyuan Ying, Jia Yu, Jing Yu, Yuhang Zang, Chuyu Zhang, Li Zhang, Pan Zhang, Peng Zhang, Ruijie Zhang, Shuo Zhang, Songyang Zhang, Wenjian Zhang, Wenwei Zhang, Xingcheng Zhang, Xinyue Zhang, Hui Zhao, Qian Zhao, Xiaomeng Zhao, Fengzhe Zhou, Zaida Zhou, Jingming Zhuo, Yicheng Zou, Xipeng Qiu, Yu Qiao, Dahua Lin

Viaarxiv icon

Contextual Restless Multi-Armed Bandits with Application to Demand Response Decision-Making

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2024
Xin Chen, I-Hong Hou

Viaarxiv icon