Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

FedRel: An Adaptive Federated Relevance Framework for Spatial Temporal Graph LearningTiehua Zhang , Yuze Liu , Zhishu Shen , Rui Xu , Xin Chen , Xiaowei Huang , Xi Zheng


   Access Paper or Ask Questions

Pruning-as-Search: Efficient Neural Architecture Search via Channel Pruning and Structural ReparameterizationYanyu Li , Pu Zhao , Geng Yuan , Xue Lin , Yanzhi Wang , Xin Chen


   Access Paper or Ask Questions

Region-aware Knowledge Distillation for Efficient Image-to-Image TranslationLinfeng Zhang , Xin Chen , Runpei Dong , Kaisheng Ma


   Access Paper or Ask Questions

An Empirical Investigation of Representation Learning for ImitationXin Chen , Sam Toyer , Cody Wild , Scott Emmons , Ian Fischer , Kuang-Huei Lee , Neel Alex , Steven H Wang , Ping Luo , Stuart Russell , Pieter Abbeel , Rohin Shah

* Accepted to NeurIPS2021 Datasets and Benchmarks Track 

   Access Paper or Ask Questions

Hybrid CNN Based Attention with Category Prior for User Image Behavior ModelingXin Chen , Qingtao Tang , Ke Hu , Yue Xu , Shihang Qiu , Jia Cheng , Jun Lei

* Accepted by SIGIR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

WSSS4LUAD: Grand Challenge on Weakly-supervised Tissue Semantic Segmentation for Lung AdenocarcinomaChu Han , Xipeng Pan , Lixu Yan , Huan Lin , Bingbing Li , Su Yao , Shanshan Lv , Zhenwei Shi , Jinhai Mai , Jiatai Lin , Bingchao Zhao , Zeyan Xu , Zhizhen Wang , Yumeng Wang , Yuan Zhang , Huihui Wang , Chao Zhu , Chunhui Lin , Lijian Mao , Min Wu , Luwen Duan , Jingsong Zhu , Dong Hu , Zijie Fang , Yang Chen , Yongbing Zhang , Yi Li , Yiwen Zou , Yiduo Yu , Xiaomeng Li , Haiming Li , Yanfen Cui , Guoqiang Han , Yan Xu , Jun Xu , Huihua Yang , Chunming Li , Zhenbing Liu , Cheng Lu , Xin Chen , Changhong Liang , Qingling Zhang , Zaiyi Liu


   Access Paper or Ask Questions

Physical layer security in large-scale random multiple access wireless sensor networks: a stochastic geometry approachTong-Xing Zheng , Xin Chen , Chao Wang , Kai-Kit Wong , Jinhong Yuan

* accepted by the IEEE Transactions on Communications 

   Access Paper or Ask Questions

Arch-Graph: Acyclic Architecture Relation Predictor for Task-Transferable Neural Architecture SearchMinbin Huang , Zhijian Huang , Changlin Li , Xin Chen , Hang Xu , Zhenguo Li , Xiaodan Liang

* Accepted by CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Efficient Visual Tracking via Hierarchical Cross-Attention TransformerXin Chen , Dong Wang , Dongdong Li , Huchuan Lu


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>