Alert button
Picture for Jie Cai

Jie Cai

Alert button

MiniCPM: Unveiling the Potential of Small Language Models with Scalable Training Strategies

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Shengding Hu, Yuge Tu, Xu Han, Chaoqun He, Ganqu Cui, Xiang Long, Zhi Zheng, Yewei Fang, Yuxiang Huang, Weilin Zhao, Xinrong Zhang, Zheng Leng Thai, Kaihuo Zhang, Chongyi Wang, Yuan Yao, Chenyang Zhao, Jie Zhou, Jie Cai, Zhongwu Zhai, Ning Ding, Chao Jia, Guoyang Zeng, Dahai Li, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

A Preliminary Exploration of YouTubers' Use of Generative-AI in Content Creation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2024
Yao Lyu, He Zhang, Shuo Niu, Jie Cai

Figure 1 for A Preliminary Exploration of YouTubers' Use of Generative-AI in Content Creation
Figure 2 for A Preliminary Exploration of YouTubers' Use of Generative-AI in Content Creation
Figure 3 for A Preliminary Exploration of YouTubers' Use of Generative-AI in Content Creation
Figure 4 for A Preliminary Exploration of YouTubers' Use of Generative-AI in Content Creation
Viaarxiv icon

Knowledge Graph Completion with Counterfactual Augmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 25, 2023
Heng Chang, Jie Cai, Jia Li

Figure 1 for Knowledge Graph Completion with Counterfactual Augmentation
Figure 2 for Knowledge Graph Completion with Counterfactual Augmentation
Figure 3 for Knowledge Graph Completion with Counterfactual Augmentation
Figure 4 for Knowledge Graph Completion with Counterfactual Augmentation
Viaarxiv icon

Real-Time Super-Resolution for Real-World Images on Mobile Devices

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 03, 2022
Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho

Figure 1 for Real-Time Super-Resolution for Real-World Images on Mobile Devices
Figure 2 for Real-Time Super-Resolution for Real-World Images on Mobile Devices
Figure 3 for Real-Time Super-Resolution for Real-World Images on Mobile Devices
Figure 4 for Real-Time Super-Resolution for Real-World Images on Mobile Devices
Viaarxiv icon

The Detection of Thoracic Abnormalities ChestX-Det10 Challenge Results

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 22, 2020
Jie Lian, Jingyu Liu, Yizhou Yu, Mengyuan Ding, Yaoci Lu, Yi Lu, Jie Cai, Deshou Lin, Miao Zhang, Zhe Wang, Kai He, Yijie Yu

Figure 1 for The Detection of Thoracic Abnormalities ChestX-Det10 Challenge Results
Viaarxiv icon

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni

Figure 1 for AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Figure 2 for AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Figure 3 for AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Figure 4 for AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Viaarxiv icon

A Pairwise Probe for Understanding BERT Fine-Tuning on Machine Reading Comprehension

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 02, 2020
Jie Cai, Zhengzhou Zhu, Ping Nie, Qian Liu

Figure 1 for A Pairwise Probe for Understanding BERT Fine-Tuning on Machine Reading Comprehension
Figure 2 for A Pairwise Probe for Understanding BERT Fine-Tuning on Machine Reading Comprehension
Viaarxiv icon

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results

Add code
Bookmark button
Alert button
May 05, 2020
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Namhyuk Ahn, Dongwoon Bai, Jie Cai, Yun Cao, Junyang Chen, Kaihua Cheng, SeYoung Chun, Wei Deng, Mostafa El-Khamy, Chiu Man Ho, Xiaozhong Ji, Amin Kheradmand, Gwantae Kim, Hanseok Ko, Kanghyu Lee, Jungwon Lee, Hao Li, Ziluan Liu, Zhi-Song Liu, Shuai Liu, Yunhua Lu, Zibo Meng, Pablo Navarrete Michelini, Christian Micheloni, Kalpesh Prajapati, Haoyu Ren, Yong Hyeok Seo, Wan-Chi Siu, Kyung-Ah Sohn, Ying Tai, Rao Muhammad Umer, Shuangquan Wang, Huibing Wang, Timothy Haoning Wu, Haoning Wu, Biao Yang, Fuzhi Yang, Jaejun Yoo, Tongtong Zhao, Yuanbo Zhou, Haijie Zhuo, Ziyao Zong, Xueyi Zou

Figure 1 for NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Figure 2 for NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Figure 3 for NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Figure 4 for NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Viaarxiv icon

Residual Channel Attention Generative Adversarial Network for Image Super-Resolution and Noise Reduction

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 28, 2020
Jie Cai, Zibo Meng, Chiu Man Ho

Figure 1 for Residual Channel Attention Generative Adversarial Network for Image Super-Resolution and Noise Reduction
Figure 2 for Residual Channel Attention Generative Adversarial Network for Image Super-Resolution and Noise Reduction
Figure 3 for Residual Channel Attention Generative Adversarial Network for Image Super-Resolution and Noise Reduction
Figure 4 for Residual Channel Attention Generative Adversarial Network for Image Super-Resolution and Noise Reduction
Viaarxiv icon