Alert button
Picture for Keyu Chen

Keyu Chen

Alert button

Parameter-Efficient Fine-Tuning With Adapters

Add code
Bookmark button
Alert button
May 09, 2024
Keyu Chen, Yuan Pang, Zi Yang

Viaarxiv icon

InternLM2 Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Zheng Cai, Maosong Cao, Haojiong Chen, Kai Chen, Keyu Chen, Xin Chen, Xun Chen, Zehui Chen, Zhi Chen, Pei Chu, Xiaoyi Dong, Haodong Duan, Qi Fan, Zhaoye Fei, Yang Gao, Jiaye Ge, Chenya Gu, Yuzhe Gu, Tao Gui, Aijia Guo, Qipeng Guo, Conghui He, Yingfan Hu, Ting Huang, Tao Jiang, Penglong Jiao, Zhenjiang Jin, Zhikai Lei, Jiaxing Li, Jingwen Li, Linyang Li, Shuaibin Li, Wei Li, Yining Li, Hongwei Liu, Jiangning Liu, Jiawei Hong, Kaiwen Liu, Kuikun Liu, Xiaoran Liu, Chengqi Lv, Haijun Lv, Kai Lv, Li Ma, Runyuan Ma, Zerun Ma, Wenchang Ning, Linke Ouyang, Jiantao Qiu, Yuan Qu, Fukai Shang, Yunfan Shao, Demin Song, Zifan Song, Zhihao Sui, Peng Sun, Yu Sun, Huanze Tang, Bin Wang, Guoteng Wang, Jiaqi Wang, Jiayu Wang, Rui Wang, Yudong Wang, Ziyi Wang, Xingjian Wei, Qizhen Weng, Fan Wu, Yingtong Xiong, Chao Xu, Ruiliang Xu, Hang Yan, Yirong Yan, Xiaogui Yang, Haochen Ye, Huaiyuan Ying, Jia Yu, Jing Yu, Yuhang Zang, Chuyu Zhang, Li Zhang, Pan Zhang, Peng Zhang, Ruijie Zhang, Shuo Zhang, Songyang Zhang, Wenjian Zhang, Wenwei Zhang, Xingcheng Zhang, Xinyue Zhang, Hui Zhao, Qian Zhao, Xiaomeng Zhao, Fengzhe Zhou, Zaida Zhou, Jingming Zhuo, Yicheng Zou, Xipeng Qiu, Yu Qiao, Dahua Lin

Figure 1 for InternLM2 Technical Report
Figure 2 for InternLM2 Technical Report
Figure 3 for InternLM2 Technical Report
Figure 4 for InternLM2 Technical Report
Viaarxiv icon

WanJuan-CC: A Safe and High-Quality Open-sourced English Webtext Dataset

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Jiantao Qiu, Haijun Lv, Zhenjiang Jin, Rui Wang, Wenchang Ning, Jia Yu, ChaoBin Zhang, Zhenxiang Li, Pei Chu, Yuan Qu, Jin Shi, Lindong Lu, Runyu Peng, Zhiyuan Zeng, Huanze Tang, Zhikai Lei, Jiawei Hong, Keyu Chen, Zhaoye Fei, Ruiliang Xu, Wei Li, Zhongying Tu, Hang Yan, Conghui He

Viaarxiv icon

GaussianBody: Clothed Human Reconstruction via 3d Gaussian Splatting

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 27, 2024
Mengtian Li, Shengxiang Yao, Zhifeng Xie, Keyu Chen

Viaarxiv icon

F-Eval: Asssessing Fundamental Abilities with Refined Evaluation Methods

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2024
Yu Sun, Keyu Chen, Shujie Wang, Qipeng Guo, Hang Yan, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, Dahua Lin

Viaarxiv icon

CoLLiE: Collaborative Training of Large Language Models in an Efficient Way

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2023
Kai Lv, Shuo Zhang, Tianle Gu, Shuhao Xing, Jiawei Hong, Keyu Chen, Xiaoran Liu, Yuqing Yang, Honglin Guo, Tengxiao Liu, Yu Sun, Qipeng Guo, Hang Yan, Xipeng Qiu

Viaarxiv icon

Epi-Curriculum: Episodic Curriculum Learning for Low-Resource Domain Adaptation in Neural Machine Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 06, 2023
Keyu Chen, Di Zhuang, Mingchen Li, J. Morris Chang

Figure 1 for Epi-Curriculum: Episodic Curriculum Learning for Low-Resource Domain Adaptation in Neural Machine Translation
Figure 2 for Epi-Curriculum: Episodic Curriculum Learning for Low-Resource Domain Adaptation in Neural Machine Translation
Figure 3 for Epi-Curriculum: Episodic Curriculum Learning for Low-Resource Domain Adaptation in Neural Machine Translation
Figure 4 for Epi-Curriculum: Episodic Curriculum Learning for Low-Resource Domain Adaptation in Neural Machine Translation
Viaarxiv icon

DNA-Rendering: A Diverse Neural Actor Repository for High-Fidelity Human-centric Rendering

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 19, 2023
Wei Cheng, Ruixiang Chen, Wanqi Yin, Siming Fan, Keyu Chen, Honglin He, Huiwen Luo, Zhongang Cai, Jingbo Wang, Yang Gao, Zhengming Yu, Zhengyu Lin, Daxuan Ren, Lei Yang, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Chen Qian, Wayne Wu, Dahua Lin, Bo Dai, Kwan-Yee Lin

Figure 1 for DNA-Rendering: A Diverse Neural Actor Repository for High-Fidelity Human-centric Rendering
Figure 2 for DNA-Rendering: A Diverse Neural Actor Repository for High-Fidelity Human-centric Rendering
Figure 3 for DNA-Rendering: A Diverse Neural Actor Repository for High-Fidelity Human-centric Rendering
Figure 4 for DNA-Rendering: A Diverse Neural Actor Repository for High-Fidelity Human-centric Rendering
Viaarxiv icon

Collaborative Noisy Label Cleaner: Learning Scene-aware Trailers for Multi-modal Highlight Detection in Movies

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2023
Bei Gan, Xiujun Shu, Ruizhi Qiao, Haoqian Wu, Keyu Chen, Hanjun Li, Bo Ren

Figure 1 for Collaborative Noisy Label Cleaner: Learning Scene-aware Trailers for Multi-modal Highlight Detection in Movies
Figure 2 for Collaborative Noisy Label Cleaner: Learning Scene-aware Trailers for Multi-modal Highlight Detection in Movies
Figure 3 for Collaborative Noisy Label Cleaner: Learning Scene-aware Trailers for Multi-modal Highlight Detection in Movies
Figure 4 for Collaborative Noisy Label Cleaner: Learning Scene-aware Trailers for Multi-modal Highlight Detection in Movies
Viaarxiv icon

See Finer, See More: Implicit Modality Alignment for Text-based Person Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 26, 2022
Xiujun Shu, Wei Wen, Haoqian Wu, Keyu Chen, Yiran Song, Ruizhi Qiao, Bo Ren, Xiao Wang

Figure 1 for See Finer, See More: Implicit Modality Alignment for Text-based Person Retrieval
Figure 2 for See Finer, See More: Implicit Modality Alignment for Text-based Person Retrieval
Figure 3 for See Finer, See More: Implicit Modality Alignment for Text-based Person Retrieval
Figure 4 for See Finer, See More: Implicit Modality Alignment for Text-based Person Retrieval
Viaarxiv icon