Alert button
Picture for Dawei Zhu

Dawei Zhu

Alert button

Retrieval-based Full-length Wikipedia Generation for Emergent Events

Feb 28, 2024
Jiebin Zhang, Eugene J. Yu, Qinyu Chen, Chenhao Xiong, Dawei Zhu, Han Qian, Mingbo Song, Xiaoguang Li, Qun Liu, Sujian Li

Viaarxiv icon

InfoCL: Alleviating Catastrophic Forgetting in Continual Text Classification from An Information Theoretic Perspective

Oct 10, 2023
Yifan Song, Peiyi Wang, Weimin Xiong, Dawei Zhu, Tianyu Liu, Zhifang Sui, Sujian Li

Figure 1 for InfoCL: Alleviating Catastrophic Forgetting in Continual Text Classification from An Information Theoretic Perspective
Figure 2 for InfoCL: Alleviating Catastrophic Forgetting in Continual Text Classification from An Information Theoretic Perspective
Figure 3 for InfoCL: Alleviating Catastrophic Forgetting in Continual Text Classification from An Information Theoretic Perspective
Figure 4 for InfoCL: Alleviating Catastrophic Forgetting in Continual Text Classification from An Information Theoretic Perspective
Viaarxiv icon

LawBench: Benchmarking Legal Knowledge of Large Language Models

Sep 28, 2023
Zhiwei Fei, Xiaoyu Shen, Dawei Zhu, Fengzhe Zhou, Zhuo Han, Songyang Zhang, Kai Chen, Zongwen Shen, Jidong Ge

Figure 1 for LawBench: Benchmarking Legal Knowledge of Large Language Models
Figure 2 for LawBench: Benchmarking Legal Knowledge of Large Language Models
Figure 3 for LawBench: Benchmarking Legal Knowledge of Large Language Models
Figure 4 for LawBench: Benchmarking Legal Knowledge of Large Language Models
Viaarxiv icon

PoSE: Efficient Context Window Extension of LLMs via Positional Skip-wise Training

Sep 19, 2023
Dawei Zhu, Nan Yang, Liang Wang, Yifan Song, Wenhao Wu, Furu Wei, Sujian Li

Figure 1 for PoSE: Efficient Context Window Extension of LLMs via Positional Skip-wise Training
Figure 2 for PoSE: Efficient Context Window Extension of LLMs via Positional Skip-wise Training
Figure 3 for PoSE: Efficient Context Window Extension of LLMs via Positional Skip-wise Training
Figure 4 for PoSE: Efficient Context Window Extension of LLMs via Positional Skip-wise Training
Viaarxiv icon

RestGPT: Connecting Large Language Models with Real-World Applications via RESTful APIs

Jun 11, 2023
Yifan Song, Weimin Xiong, Dawei Zhu, Cheng Li, Ke Wang, Ye Tian, Sujian Li

Figure 1 for RestGPT: Connecting Large Language Models with Real-World Applications via RESTful APIs
Figure 2 for RestGPT: Connecting Large Language Models with Real-World Applications via RESTful APIs
Figure 3 for RestGPT: Connecting Large Language Models with Real-World Applications via RESTful APIs
Figure 4 for RestGPT: Connecting Large Language Models with Real-World Applications via RESTful APIs
Viaarxiv icon

Large Language Models are not Fair Evaluators

May 29, 2023
Peiyi Wang, Lei Li, Liang Chen, Dawei Zhu, Binghuai Lin, Yunbo Cao, Qi Liu, Tianyu Liu, Zhifang Sui

Figure 1 for Large Language Models are not Fair Evaluators
Figure 2 for Large Language Models are not Fair Evaluators
Figure 3 for Large Language Models are not Fair Evaluators
Figure 4 for Large Language Models are not Fair Evaluators
Viaarxiv icon

Weaker Than You Think: A Critical Look atWeakly Supervised Learning

May 27, 2023
Dawei Zhu, Xiaoyu Shen, Marius Mosbach, Andreas Stephan, Dietrich Klakow

Figure 1 for Weaker Than You Think: A Critical Look atWeakly Supervised Learning
Figure 2 for Weaker Than You Think: A Critical Look atWeakly Supervised Learning
Figure 3 for Weaker Than You Think: A Critical Look atWeakly Supervised Learning
Figure 4 for Weaker Than You Think: A Critical Look atWeakly Supervised Learning
Viaarxiv icon

RepCL: Exploring Effective Representation for Continual Text Classification

May 12, 2023
Yifan Song, Peiyi Wang, Dawei Zhu, Tianyu Liu, Zhifang Sui, Sujian Li

Figure 1 for RepCL: Exploring Effective Representation for Continual Text Classification
Figure 2 for RepCL: Exploring Effective Representation for Continual Text Classification
Figure 3 for RepCL: Exploring Effective Representation for Continual Text Classification
Figure 4 for RepCL: Exploring Effective Representation for Continual Text Classification
Viaarxiv icon

DocRED-FE: A Document-Level Fine-Grained Entity And Relation Extraction Dataset

Mar 21, 2023
Hongbo Wang, Weimin Xiong, Yifan Song, Dawei Zhu, Yu Xia, Sujian Li

Figure 1 for DocRED-FE: A Document-Level Fine-Grained Entity And Relation Extraction Dataset
Figure 2 for DocRED-FE: A Document-Level Fine-Grained Entity And Relation Extraction Dataset
Figure 3 for DocRED-FE: A Document-Level Fine-Grained Entity And Relation Extraction Dataset
Figure 4 for DocRED-FE: A Document-Level Fine-Grained Entity And Relation Extraction Dataset
Viaarxiv icon

ConFiguRe: Exploring Discourse-level Chinese Figures of Speech

Sep 16, 2022
Dawei Zhu, Qiusi Zhan, Zhejian Zhou, Yifan Song, Jiebin Zhang, Sujian Li

Figure 1 for ConFiguRe: Exploring Discourse-level Chinese Figures of Speech
Figure 2 for ConFiguRe: Exploring Discourse-level Chinese Figures of Speech
Figure 3 for ConFiguRe: Exploring Discourse-level Chinese Figures of Speech
Figure 4 for ConFiguRe: Exploring Discourse-level Chinese Figures of Speech
Viaarxiv icon