Alert button
Picture for Maosong Cao

Maosong Cao

Alert button

InternLM-XComposer2: Mastering Free-form Text-Image Composition and Comprehension in Vision-Language Large Model

Jan 29, 2024
Xiaoyi Dong, Pan Zhang, Yuhang Zang, Yuhang Cao, Bin Wang, Linke Ouyang, Xilin Wei, Songyang Zhang, Haodong Duan, Maosong Cao, Wenwei Zhang, Yining Li, Hang Yan, Yang Gao, Xinyue Zhang, Wei Li, Jingwen Li, Kai Chen, Conghui He, Xingcheng Zhang, Yu Qiao, Dahua Lin, Jiaqi Wang

Viaarxiv icon

EIPE-text: Evaluation-Guided Iterative Plan Extraction for Long-Form Narrative Text Generation

Oct 12, 2023
Wang You, Wenshan Wu, Yaobo Liang, Shaoguang Mao, Chenfei Wu, Maosong Cao, Yuzhe Cai, Yiduo Guo, Yan Xia, Furu Wei, Nan Duan

Figure 1 for EIPE-text: Evaluation-Guided Iterative Plan Extraction for Long-Form Narrative Text Generation
Figure 2 for EIPE-text: Evaluation-Guided Iterative Plan Extraction for Long-Form Narrative Text Generation
Figure 3 for EIPE-text: Evaluation-Guided Iterative Plan Extraction for Long-Form Narrative Text Generation
Figure 4 for EIPE-text: Evaluation-Guided Iterative Plan Extraction for Long-Form Narrative Text Generation
Viaarxiv icon

Progressive Attention Guidance for Whole Slide Vulvovaginal Candidiasis Screening

Sep 06, 2023
Jiangdong Cai, Honglin Xiong, Maosong Cao, Luyan Liu, Lichi Zhang, Qian Wang

Figure 1 for Progressive Attention Guidance for Whole Slide Vulvovaginal Candidiasis Screening
Figure 2 for Progressive Attention Guidance for Whole Slide Vulvovaginal Candidiasis Screening
Figure 3 for Progressive Attention Guidance for Whole Slide Vulvovaginal Candidiasis Screening
Figure 4 for Progressive Attention Guidance for Whole Slide Vulvovaginal Candidiasis Screening
Viaarxiv icon

CellGAN: Conditional Cervical Cell Synthesis for Augmenting Cytopathological Image Classification

Jul 12, 2023
Zhenrong Shen, Maosong Cao, Sheng Wang, Lichi Zhang, Qian Wang

Figure 1 for CellGAN: Conditional Cervical Cell Synthesis for Augmenting Cytopathological Image Classification
Figure 2 for CellGAN: Conditional Cervical Cell Synthesis for Augmenting Cytopathological Image Classification
Figure 3 for CellGAN: Conditional Cervical Cell Synthesis for Augmenting Cytopathological Image Classification
Figure 4 for CellGAN: Conditional Cervical Cell Synthesis for Augmenting Cytopathological Image Classification
Viaarxiv icon