Alert button
Picture for Ganqu Cui

Ganqu Cui

Alert button

MiniCPM: Unveiling the Potential of Small Language Models with Scalable Training Strategies

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Shengding Hu, Yuge Tu, Xu Han, Chaoqun He, Ganqu Cui, Xiang Long, Zhi Zheng, Yewei Fang, Yuxiang Huang, Weilin Zhao, Xinrong Zhang, Zheng Leng Thai, Kaihuo Zhang, Chongyi Wang, Yuan Yao, Chenyang Zhao, Jie Zhou, Jie Cai, Zhongwu Zhai, Ning Ding, Chao Jia, Guoyang Zeng, Dahai Li, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

Mastering Text, Code and Math Simultaneously via Fusing Highly Specialized Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Ning Ding, Yulin Chen, Ganqu Cui, Xingtai Lv, Weilin Zhao, Ruobing Xie, Bowen Zhou, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Figure 1 for Mastering Text, Code and Math Simultaneously via Fusing Highly Specialized Language Models
Figure 2 for Mastering Text, Code and Math Simultaneously via Fusing Highly Specialized Language Models
Figure 3 for Mastering Text, Code and Math Simultaneously via Fusing Highly Specialized Language Models
Figure 4 for Mastering Text, Code and Math Simultaneously via Fusing Highly Specialized Language Models
Viaarxiv icon

Controllable Preference Optimization: Toward Controllable Multi-Objective Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Yiju Guo, Ganqu Cui, Lifan Yuan, Ning Ding, Jiexin Wang, Huimin Chen, Bowen Sun, Ruobing Xie, Jie Zhou, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

RLHF-V: Towards Trustworthy MLLMs via Behavior Alignment from Fine-grained Correctional Human Feedback

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2023
Tianyu Yu, Yuan Yao, Haoye Zhang, Taiwen He, Yifeng Han, Ganqu Cui, Jinyi Hu, Zhiyuan Liu, Hai-Tao Zheng, Maosong Sun, Tat-Seng Chua

Viaarxiv icon

INTERVENOR: Prompt the Coding Ability of Large Language Models with the Interactive Chain of Repairing

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 16, 2023
Hanbin Wang, Zhenghao Liu, Shuo Wang, Ganqu Cui, Ning Ding, Zhiyuan Liu, Ge Yu

Viaarxiv icon

UltraFeedback: Boosting Language Models with High-quality Feedback

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 02, 2023
Ganqu Cui, Lifan Yuan, Ning Ding, Guanming Yao, Wei Zhu, Yuan Ni, Guotong Xie, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Figure 1 for UltraFeedback: Boosting Language Models with High-quality Feedback
Figure 2 for UltraFeedback: Boosting Language Models with High-quality Feedback
Figure 3 for UltraFeedback: Boosting Language Models with High-quality Feedback
Figure 4 for UltraFeedback: Boosting Language Models with High-quality Feedback
Viaarxiv icon

Revisiting Out-of-distribution Robustness in NLP: Benchmark, Analysis, and LLMs Evaluations

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2023
Lifan Yuan, Yangyi Chen, Ganqu Cui, Hongcheng Gao, Fangyuan Zou, Xingyi Cheng, Heng Ji, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Figure 1 for Revisiting Out-of-distribution Robustness in NLP: Benchmark, Analysis, and LLMs Evaluations
Figure 2 for Revisiting Out-of-distribution Robustness in NLP: Benchmark, Analysis, and LLMs Evaluations
Figure 3 for Revisiting Out-of-distribution Robustness in NLP: Benchmark, Analysis, and LLMs Evaluations
Figure 4 for Revisiting Out-of-distribution Robustness in NLP: Benchmark, Analysis, and LLMs Evaluations
Viaarxiv icon

From Adversarial Arms Race to Model-centric Evaluation: Motivating a Unified Automatic Robustness Evaluation Framework

Add code
Bookmark button
Alert button
May 29, 2023
Yangyi Chen, Hongcheng Gao, Ganqu Cui, Lifan Yuan, Dehan Kong, Hanlu Wu, Ning Shi, Bo Yuan, Longtao Huang, Hui Xue, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Heng Ji

Figure 1 for From Adversarial Arms Race to Model-centric Evaluation: Motivating a Unified Automatic Robustness Evaluation Framework
Figure 2 for From Adversarial Arms Race to Model-centric Evaluation: Motivating a Unified Automatic Robustness Evaluation Framework
Figure 3 for From Adversarial Arms Race to Model-centric Evaluation: Motivating a Unified Automatic Robustness Evaluation Framework
Figure 4 for From Adversarial Arms Race to Model-centric Evaluation: Motivating a Unified Automatic Robustness Evaluation Framework
Viaarxiv icon

Tool Learning with Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 17, 2023
Yujia Qin, Shengding Hu, Yankai Lin, Weize Chen, Ning Ding, Ganqu Cui, Zheni Zeng, Yufei Huang, Chaojun Xiao, Chi Han, Yi Ren Fung, Yusheng Su, Huadong Wang, Cheng Qian, Runchu Tian, Kunlun Zhu, Shihao Liang, Xingyu Shen, Bokai Xu, Zhen Zhang, Yining Ye, Bowen Li, Ziwei Tang, Jing Yi, Yuzhang Zhu, Zhenning Dai, Lan Yan, Xin Cong, Yaxi Lu, Weilin Zhao, Yuxiang Huang, Junxi Yan, Xu Han, Xian Sun, Dahai Li, Jason Phang, Cheng Yang, Tongshuang Wu, Heng Ji, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Figure 1 for Tool Learning with Foundation Models
Figure 2 for Tool Learning with Foundation Models
Figure 3 for Tool Learning with Foundation Models
Figure 4 for Tool Learning with Foundation Models
Viaarxiv icon