Alert button
Picture for Xin Cong

Xin Cong

Alert button

RepoAgent: An LLM-Powered Open-Source Framework for Repository-level Code Documentation Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Qinyu Luo, Yining Ye, Shihao Liang, Zhong Zhang, Yujia Qin, Yaxi Lu, Yesai Wu, Xin Cong, Yankai Lin, Yingli Zhang, Xiaoyin Che, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Figure 1 for RepoAgent: An LLM-Powered Open-Source Framework for Repository-level Code Documentation Generation
Figure 2 for RepoAgent: An LLM-Powered Open-Source Framework for Repository-level Code Documentation Generation
Figure 3 for RepoAgent: An LLM-Powered Open-Source Framework for Repository-level Code Documentation Generation
Figure 4 for RepoAgent: An LLM-Powered Open-Source Framework for Repository-level Code Documentation Generation
Viaarxiv icon

MatPlotAgent: Method and Evaluation for LLM-Based Agentic Scientific Data Visualization

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2024
Zhiyu Yang, Zihan Zhou, Shuo Wang, Xin Cong, Xu Han, Yukun Yan, Zhenghao Liu, Zhixing Tan, Pengyuan Liu, Dong Yu, Zhiyuan Liu, Xiaodong Shi, Maosong Sun

Viaarxiv icon

Tell Me More! Towards Implicit User Intention Understanding of Language Model Driven Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 15, 2024
Cheng Qian, Bingxiang He, Zhong Zhuang, Jia Deng, Yujia Qin, Xin Cong, Zhong Zhang, Jie Zhou, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

UniMem: Towards a Unified View of Long-Context Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Junjie Fang, Likai Tang, Hongzhe Bi, Yujia Qin, Si Sun, Zhenyu Li, Haolun Li, Yongjian Li, Xin Cong, Yukun Yan, Xiaodong Shi, Sen Song, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

Investigate-Consolidate-Exploit: A General Strategy for Inter-Task Agent Self-Evolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 25, 2024
Cheng Qian, Shihao Liang, Yujia Qin, Yining Ye, Xin Cong, Yankai Lin, Yesai Wu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

DebugBench: Evaluating Debugging Capability of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 11, 2024
Runchu Tian, Yining Ye, Yujia Qin, Xin Cong, Yankai Lin, Yinxu Pan, Yesai Wu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

GitAgent: Facilitating Autonomous Agent with GitHub by Tool Extension

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 28, 2023
Bohan Lyu, Xin Cong, Heyang Yu, Pan Yang, Yujia Qin, Yining Ye, Yaxi Lu, Zhong Zhang, Yukun Yan, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

ProAgent: From Robotic Process Automation to Agentic Process Automation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 02, 2023
Yining Ye, Xin Cong, Shizuo Tian, Jiannan Cao, Hao Wang, Yujia Qin, Yaxi Lu, Heyang Yu, Huadong Wang, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

Large Language Model as Autonomous Decision Maker

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 24, 2023
Yining Ye, Xin Cong, Yujia Qin, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Figure 1 for Large Language Model as Autonomous Decision Maker
Figure 2 for Large Language Model as Autonomous Decision Maker
Figure 3 for Large Language Model as Autonomous Decision Maker
Figure 4 for Large Language Model as Autonomous Decision Maker
Viaarxiv icon

Prompt2Gaussia: Uncertain Prompt-learning for Script Event Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 04, 2023
Shiyao Cui, Xin Cong, Jiawei Sheng, Xuebin Wang, Tingwen Liu, Jinqiao Shi

Figure 1 for Prompt2Gaussia: Uncertain Prompt-learning for Script Event Prediction
Figure 2 for Prompt2Gaussia: Uncertain Prompt-learning for Script Event Prediction
Figure 3 for Prompt2Gaussia: Uncertain Prompt-learning for Script Event Prediction
Figure 4 for Prompt2Gaussia: Uncertain Prompt-learning for Script Event Prediction
Viaarxiv icon