Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Automatic Label Sequence Generation for Prompting Sequence-to-sequence Models


Sep 20, 2022
Zichun Yu, Tianyu Gao, Zhengyan Zhang, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jie Zhou

* Accepted to COLING 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Improving Task Generalization via Unified Schema Prompt


Aug 05, 2022
Wanjun Zhong, Yifan Gao, Ning Ding, Zhiyuan Liu, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin, Nan Duan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Effective Few-Shot Named Entity Linking by Meta-Learning


Jul 19, 2022
Xiuxing Li, Zhenyu Li, Zhengyan Zhang, Ning Liu, Haitao Yuan, Wei Zhang, Zhiyuan Liu, Jianyong Wang

* 14 pages, 4 figures. Accepted at IEEE ICDE 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GACT: Activation Compressed Training for General Architectures


Jun 28, 2022
Xiaoxuan Liu, Lianmin Zheng, Dequan Wang, Yukuo Cen, Weize Chen, Xu Han, Jianfei Chen, Zhiyuan Liu, Jie Tang, Joey Gonzalez, Michael Mahoney, Alvin Cheung


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Unified Understanding of Deep NLP Models for Text Classification


Jun 19, 2022
Zhen Li, Xiting Wang, Weikai Yang, Jing Wu, Zhengyan Zhang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Hui Zhang, Shixia Liu

* 14 pages, 10 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Unified Evaluation of Textual Backdoor Learning: Frameworks and Benchmarks


Jun 17, 2022
Ganqu Cui, Lifan Yuan, Bingxiang He, Yangyi Chen, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* 19 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Sparse Structure Search for Parameter-Efficient Tuning


Jun 15, 2022
Shengding Hu, Zhen Zhang, Ning Ding, Yadao Wang, Yasheng Wang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PEVL: Position-enhanced Pre-training and Prompt Tuning for Vision-language Models


May 23, 2022
Yuan Yao, Qianyu Chen, Ao Zhang, Wei Ji, Zhiyuan Liu, Tat-Seng Chua, Maosong Sun


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>