Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation BenchmarkYuan Yao , Qingxiu Dong , Jian Guan , Boxi Cao , Zhengyan Zhang , Chaojun Xiao , Xiaozhi Wang , Fanchao Qi , Junwei Bao , Jinran Nie , Zheni Zeng , Yuxian Gu , Kun Zhou , Xuancheng Huang , Wenhao Li , Shuhuai Ren , Jinliang Lu , Chengqiang Xu , Huadong Wang , Guoyang Zeng , Zile Zhou , Jiajun Zhang , Juanzi Li , Minlie Huang , Rui Yan , Xiaodong He , Xiaojun Wan , Xin Zhao , Xu Sun , Yang Liu , Zhiyuan Liu , Xianpei Han , Erhong Yang , Zhifang Sui , Maosong Sun


   Access Paper or Ask Questions

CPM-2: Large-scale Cost-effective Pre-trained Language ModelsZhengyan Zhang , Yuxian Gu , Xu Han , Shengqi Chen , Chaojun Xiao , Zhenbo Sun , Yuan Yao , Fanchao Qi , Jian Guan , Pei Ke , Yanzheng Cai , Guoyang Zeng , Zhixing Tan , Zhiyuan Liu , Minlie Huang , Wentao Han , Yang Liu , Xiaoyan Zhu , Maosong Sun


   Access Paper or Ask Questions

CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language ModelZhengyan Zhang , Xu Han , Hao Zhou , Pei Ke , Yuxian Gu , Deming Ye , Yujia Qin , Yusheng Su , Haozhe Ji , Jian Guan , Fanchao Qi , Xiaozhi Wang , Yanan Zheng , Guoyang Zeng , Huanqi Cao , Shengqi Chen , Daixuan Li , Zhenbo Sun , Zhiyuan Liu , Minlie Huang , Wentao Han , Jie Tang , Juanzi Li , Xiaoyan Zhu , Maosong Sun


   Access Paper or Ask Questions

OpenAttack: An Open-source Textual Adversarial Attack ToolkitGuoyang Zeng , Fanchao Qi , Qianrui Zhou , Tingji Zhang , Bairu Hou , Yuan Zang , Zhiyuan Liu , Maosong Sun

* Work in progress, 8 pages, 3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Adversarial Language Games for Advanced Natural Language IntelligenceYuan Yao , Haoxi Zhong , Zhengyan Zhang , Xu Han , Xiaozhi Wang , Chaojun Xiao , Guoyang Zeng , Zhiyuan Liu , Maosong Sun

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions