Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

GACT: Activation Compressed Training for General ArchitecturesXiaoxuan Liu , Lianmin Zheng , Dequan Wang , Yukuo Cen , Weize Chen , Xu Han , Jianfei Chen , Zhiyuan Liu , Jie Tang , Joey Gonzalez , Michael Mahoney , Alvin Cheung


   Access Paper or Ask Questions

Quantum Kerr LearningJunyu Liu , Changchun Zhong , Matthew Otten , Cristian L. Cortes , Chaoyang Ti , Stephen K Gray , Xu Han

* 19 pages, many figures 

   Access Paper or Ask Questions

Sampling-based Fast Gradient Rescaling Method for Highly Transferable Adversarial AttacksXu Han , Anmin Liu , Yifeng Xiong , Yanbo Fan , Kun He


   Access Paper or Ask Questions

A Roadmap for Big ModelSha Yuan , Hanyu Zhao , Shuai Zhao , Jiahong Leng , Yangxiao Liang , Xiaozhi Wang , Jifan Yu , Xin Lv , Zhou Shao , Jiaao He , Yankai Lin , Xu Han , Zhenghao Liu , Ning Ding , Yongming Rao , Yizhao Gao , Liang Zhang , Ming Ding , Cong Fang , Yisen Wang , Mingsheng Long , Jing Zhang , Yinpeng Dong , Tianyu Pang , Peng Cui , Lingxiao Huang , Zheng Liang , Huawei Shen , Hui Zhang , Quanshi Zhang , Qingxiu Dong , Zhixing Tan , Mingxuan Wang , Shuo Wang , Long Zhou , Haoran Li , Junwei Bao , Yingwei Pan , Weinan Zhang , Zhou Yu , Rui Yan , Chence Shi , Minghao Xu , Zuobai Zhang , Guoqiang Wang , Xiang Pan , Mengjie Li , Xiaoyu Chu , Zijun Yao , Fangwei Zhu , Shulin Cao , Weicheng Xue , Zixuan Ma , Zhengyan Zhang , Shengding Hu , Yujia Qin , Chaojun Xiao , Zheni Zeng , Ganqu Cui , Weize Chen , Weilin Zhao , Yuan Yao , Peng Li , Wenzhao Zheng , Wenliang Zhao , Ziyi Wang , Borui Zhang , Nanyi Fei , Anwen Hu , Zenan Ling , Haoyang Li , Boxi Cao , Xianpei Han , Weidong Zhan , Baobao Chang , Hao Sun , Jiawen Deng , Chujie Zheng , Juanzi Li , Lei Hou , Xigang Cao , Jidong Zhai , Zhiyuan Liu , Maosong Sun , Jiwen Lu , Zhiwu Lu , Qin Jin , Ruihua Song , Ji-Rong Wen , Zhouchen Lin , Liwei Wang , Hang Su , Jun Zhu , Zhifang Sui , Jiajun Zhang , Yang Liu , Xiaodong He , Minlie Huang , Jian Tang , Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

Predicting Physics in Mesh-reduced Space with Temporal AttentionXu Han , Han Gao , Tobias Pffaf , Jian-Xun Wang , Li-Ping Liu


   Access Paper or Ask Questions

Decoupled Low-light Image EnhancementShijie Hao , Xu Han , Yanrong Guo , Meng Wang

* This paper has been accepted in the ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM) 

   Access Paper or Ask Questions

OPV2V: An Open Benchmark Dataset and Fusion Pipeline for Perception with Vehicle-to-Vehicle CommunicationRunsheng Xu , Hao Xiang , Xin Xia , Xu Han , Jinlong Liu , Jiaqi Ma

* Submitted to ICRA2022 

   Access Paper or Ask Questions

PPT: Pre-trained Prompt Tuning for Few-shot LearningYuxian Gu , Xu Han , Zhiyuan Liu , Minlie Huang

* 10 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>