Alert button
Picture for Yuanxing Zhang

Yuanxing Zhang

Alert button

ConceptMath: A Bilingual Concept-wise Benchmark for Measuring Mathematical Reasoning of Large Language Models

Feb 23, 2024
Yanan Wu, Jie Liu, Xingyuan Bu, Jiaheng Liu, Zhanhui Zhou, Yuanxing Zhang, Chenchen Zhang, Zhiqi Bai, Haibin Chen, Tiezheng Ge, Wanli Ouyang, Wenbo Su, Bo Zheng

Viaarxiv icon

Adaptive Modulus RF Beamforming for Enhanced Self-Interference Suppression in Full-Duplex Massive MIMO Systems

Feb 13, 2024
Mobeen Mahmood, Yuanxing Zhang, Robert Morawski, Tho Le-Ngoc

Viaarxiv icon

E^2-LLM: Efficient and Extreme Length Extension of Large Language Models

Jan 18, 2024
Jiaheng Liu, Zhiqi Bai, Yuanxing Zhang, Chenchen Zhang, Yu Zhang, Ge Zhang, Jiakai Wang, Haoran Que, Yukang Chen, Wenbo Su, Tiezheng Ge, Jie Fu, Wenhu Chen, Bo Zheng

Viaarxiv icon

GBA: A Tuning-free Approach to Switch between Synchronous and Asynchronous Training for Recommendation Model

May 23, 2022
Wenbo Su, Yuanxing Zhang, Yufeng Cai, Kaixu Ren, Pengjie Wang, Huimin Yi, Yue Song, Jing Chen, Hongbo Deng, Jian Xu, Lin Qu, Bo zheng

Figure 1 for GBA: A Tuning-free Approach to Switch between Synchronous and Asynchronous Training for Recommendation Model
Figure 2 for GBA: A Tuning-free Approach to Switch between Synchronous and Asynchronous Training for Recommendation Model
Figure 3 for GBA: A Tuning-free Approach to Switch between Synchronous and Asynchronous Training for Recommendation Model
Figure 4 for GBA: A Tuning-free Approach to Switch between Synchronous and Asynchronous Training for Recommendation Model
Viaarxiv icon

PICASSO: Unleashing the Potential of GPU-centric Training for Wide-and-deep Recommender Systems

Apr 17, 2022
Yuanxing Zhang, Langshi Chen, Siran Yang, Man Yuan, Huimin Yi, Jie Zhang, Jiamang Wang, Jianbo Dong, Yunlong Xu, Yue Song, Yong Li, Di Zhang, Wei Lin, Lin Qu, Bo Zheng

Figure 1 for PICASSO: Unleashing the Potential of GPU-centric Training for Wide-and-deep Recommender Systems
Figure 2 for PICASSO: Unleashing the Potential of GPU-centric Training for Wide-and-deep Recommender Systems
Figure 3 for PICASSO: Unleashing the Potential of GPU-centric Training for Wide-and-deep Recommender Systems
Figure 4 for PICASSO: Unleashing the Potential of GPU-centric Training for Wide-and-deep Recommender Systems
Viaarxiv icon

TSSRGCN: Temporal Spectral Spatial Retrieval Graph Convolutional Network for Traffic Flow Forecasting

Nov 30, 2020
Xu Chen, Yuanxing Zhang, Lun Du, Zheng Fang, Yi Ren, Kaigui Bian, Kunqing Xie

Figure 1 for TSSRGCN: Temporal Spectral Spatial Retrieval Graph Convolutional Network for Traffic Flow Forecasting
Figure 2 for TSSRGCN: Temporal Spectral Spatial Retrieval Graph Convolutional Network for Traffic Flow Forecasting
Figure 3 for TSSRGCN: Temporal Spectral Spatial Retrieval Graph Convolutional Network for Traffic Flow Forecasting
Viaarxiv icon

Differentiable Feature Aggregation Search for Knowledge Distillation

Aug 02, 2020
Yushuo Guan, Pengyu Zhao, Bingxuan Wang, Yuanxing Zhang, Cong Yao, Kaigui Bian, Jian Tang

Figure 1 for Differentiable Feature Aggregation Search for Knowledge Distillation
Figure 2 for Differentiable Feature Aggregation Search for Knowledge Distillation
Figure 3 for Differentiable Feature Aggregation Search for Knowledge Distillation
Figure 4 for Differentiable Feature Aggregation Search for Knowledge Distillation
Viaarxiv icon

AMER: Automatic Behavior Modeling and Interaction Exploration in Recommender System

Jun 10, 2020
Pengyu Zhao, Kecheng Xiao, Yuanxing Zhang, Kaigui Bian, Wei Yan

Figure 1 for AMER: Automatic Behavior Modeling and Interaction Exploration in Recommender System
Figure 2 for AMER: Automatic Behavior Modeling and Interaction Exploration in Recommender System
Figure 3 for AMER: Automatic Behavior Modeling and Interaction Exploration in Recommender System
Figure 4 for AMER: Automatic Behavior Modeling and Interaction Exploration in Recommender System
Viaarxiv icon