Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiao Wang

MFGNet: Dynamic Modality-Aware Filter Generation for RGB-T Tracking


Jul 22, 2021
Xiao Wang, Xiujun Shu, Shiliang Zhang, Bo Jiang, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Feng Wu

* In Peer Review 

  Access Paper or Ask Questions

Gaze Estimation with an Ensemble of Four Architectures


Jul 05, 2021
Xin Cai, Boyu Chen, Jiabei Zeng, Jiajun Zhang, Yunjia Sun, Xiao Wang, Zhilong Ji, Xiao Liu, Xilin Chen, Shiguang Shan


  Access Paper or Ask Questions

Pseudo-Relevance Feedback for Multiple Representation Dense Retrieval


Jul 01, 2021
Xiao Wang, Craig Macdonald, Nicola Tonellotto, Iadh Ounis

* Proceedings of ICTIR 2021 
* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale Spatio-Temporal Person Re-identification: Algorithm and Benchmark


Jun 24, 2021
Xiujun Shu, Xiao Wang, Xianghao Zang, Shiliang Zhang, Yuanqi Chen, Ge Li, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Non-Transferable Learning: A New Approach for Model Verification and Authorization


Jun 13, 2021
Lixu Wang, Shichao Xu, Ruiqi Xu, Xiao Wang, Qi Zhu

* under review 

  Access Paper or Ask Questions

Tracking by Joint Local and Global Search: A Target-aware Attention based Approach


Jun 09, 2021
Xiao Wang, Jin Tang, Bin Luo, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Feng Wu

* Accepted by IEEE TNNLS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Guidance and Teaching Network for Video Salient Object Detection


Jun 06, 2021
Yingxia Jiao, Xiao Wang, Yu-Cheng Chou, Shouyuan Yang, Ge-Peng Ji, Rong Zhu, Ge Gao

* Accepted at IEEE ICIP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Heterogeneous Graph Neural Network with Co-contrastive Learning


May 19, 2021
Xiao Wang, Nian Liu, Hui Han, Chuan Shi

* This paper has been accepted by KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Substitutional Neural Image Compression


May 16, 2021
Xiao Wang, Wei Jiang, Wei Wang, Shan Liu, Brian Kulis, Peter Chin


  Access Paper or Ask Questions

High-Robustness, Low-Transferability Fingerprinting of Neural Networks


May 14, 2021
Siyue Wang, Xiao Wang, Pin-Yu Chen, Pu Zhao, Xue Lin

* ICLR 2021 Workshop on Security and Safety in Machine Learning Systems 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Learning with Stronger Augmentations


Apr 15, 2021
Xiao Wang, Guo-Jun Qi

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Lorentzian Graph Convolutional Networks


Apr 15, 2021
Yiding Zhang, Xiao Wang, Chuan Shi, Nian Liu, Guojie Song

* 12 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language Processing


Apr 06, 2021
Tao Gui, Xiao Wang, Qi Zhang, Qin Liu, Yicheng Zou, Xin Zhou, Rui Zheng, Chong Zhang, Qinzhuo Wu, Jiacheng Ye, Zexiong Pang, Yongxin Zhang, Zhengyan Li, Ruotian Ma, Zichu Fei, Ruijian Cai, Jun Zhao, Xinwu Hu, Zhiheng Yan, Yiding Tan, Yuan Hu, Qiyuan Bian, Zhihua Liu, Bolin Zhu, Shan Qin, Xiaoyu Xing, Jinlan Fu, Yue Zhang, Minlong Peng, Xiaoqing Zheng, Yaqian Zhou, Zhongyu Wei, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Towards More Flexible and Accurate Object Tracking with Natural Language: Algorithms and Benchmark


Mar 31, 2021
Xiao Wang, Xiujun Shu, Zhipeng Zhang, Bo Jiang, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Feng Wu

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Attention guided Multi-Trajectory Analysis for Single Object Tracking


Mar 30, 2021
Xiao Wang, Zhe Chen, Jin Tang, Bin Luo, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Feng Wu

* Accepted by IEEE T-CSVT 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Degrade is Upgrade: Learning Degradation for Low-light Image Enhancement


Mar 22, 2021
Kui Jiang, Zhongyuan Wang, Zheng Wang, Peng Yi, Xiao Wang, Yansheng Qiu, Chen Chen, Chia-Wen Lin


  Access Paper or Ask Questions

CaPC Learning: Confidential and Private Collaborative Learning


Feb 09, 2021
Christopher A. Choquette-Choo, Natalie Dullerud, Adam Dziedzic, Yunxiang Zhang, Somesh Jha, Nicolas Papernot, Xiao Wang

* Published as a conference paper at ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Interpreting and Unifying Graph Neural Networks with An Optimization Framework


Jan 28, 2021
Meiqi Zhu, Xiao Wang, Chuan Shi, Houye Ji, Peng Cui

* WWW2021, 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Beyond Low-frequency Information in Graph Convolutional Networks


Jan 04, 2021
Deyu Bo, Xiao Wang, Chuan Shi, Huawei Shen

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Heterogeneous Graph Embedding: Methods, Techniques, Applications and Sources


Nov 30, 2020
Xiao Wang, Deyu Bo, Chuan Shi, Shaohua Fan, Yanfang Ye, Philip S. Yu

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

AdCo: Adversarial Contrast for Efficient Learning of Unsupervised Representations from Self-Trained Negative Adversaries


Nov 23, 2020
Qianjiang Hu, Xiao Wang, Wei Hu, Guo-Jun Qi

* A better result with 200 epochs of network pretraining has been updated in the new submission 

  Access Paper or Ask Questions