Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiao Wang

Xiao Wang

School of Computer and Information, Hefei University of Technology, China

Generalizing Graph Neural Networks on Out-Of-Distribution Graphs


Nov 23, 2021
Shaohua Fan, Xiao Wang, Chuan Shi, Peng Cui, Bai Wang

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

LiT: Zero-Shot Transfer with Locked-image Text Tuning


Nov 15, 2021
Xiaohua Zhai, Xiao Wang, Basil Mustafa, Andreas Steiner, Daniel Keysers, Alexander Kolesnikov, Lucas Beyer

* Xiaohua, Xiao, Basil, Andreas and Lucas contributed equally 

  Access Paper or Ask Questions

A QoE Model in Point Cloud Video Streaming


Nov 09, 2021
Jie Li, Xiao Wang, Zhi Liu, Qiyue Li


  Access Paper or Ask Questions

A Quantization QoE Evaluation Approach in 6DoF Point Cloud Video Streaming


Nov 08, 2021
Jie Li, Xiao Wang, Zhi Liu, Qiyue Li


  Access Paper or Ask Questions

A Quantization QoE Evaluation Approach in6DoF Point Cloud Video Streaming


Nov 04, 2021
Jie Li, Xiao Wang, Zhi Liu, Qiyue Li


  Access Paper or Ask Questions

CoSeg: Cognitively Inspired Unsupervised Generic Event Segmentation


Sep 30, 2021
Xiao Wang, Jingen Liu, Tao Mei, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Be Confident! Towards Trustworthy Graph Neural Networks via Confidence Calibration


Sep 29, 2021
Xiao Wang, Hongrui Liu, Chuan Shi, Cheng Yang

* Accepted to NeurIPS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Inferential Wasserstein Generative Adversarial Networks


Sep 13, 2021
Yao Chen, Qingyi Gao, Xiao Wang


  Access Paper or Ask Questions

Constants of Motion: The Antidote to Chaos in Optimization and Game Dynamics


Sep 10, 2021
Georgios Piliouras, Xiao Wang


  Access Paper or Ask Questions

VisEvent: Reliable Object Tracking via Collaboration of Frame and Event Flows


Aug 11, 2021
Xiao Wang, Jianing Li, Lin Zhu, Zhipeng Zhang, Zhe Chen, Xin Li, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Feng Wu

* Work in Progress 

  Access Paper or Ask Questions

Learn to Match: Automatic Matching Network Design for Visual Tracking


Aug 02, 2021
Zhipeng Zhang, Yihao Liu, Xiao Wang, Bing Li, Weiming Hu

* accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic-guided Pixel Sampling for Cloth-Changing Person Re-identification


Jul 24, 2021
Xiujun Shu, Ge Li, Xiao Wang, Weijian Ruan, Qi Tian

* This paper has been published on IEEE Signal Processing Letters 

  Access Paper or Ask Questions

MFGNet: Dynamic Modality-Aware Filter Generation for RGB-T Tracking


Jul 22, 2021
Xiao Wang, Xiujun Shu, Shiliang Zhang, Bo Jiang, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Feng Wu

* In Peer Review 

  Access Paper or Ask Questions

Gaze Estimation with an Ensemble of Four Architectures


Jul 05, 2021
Xin Cai, Boyu Chen, Jiabei Zeng, Jiajun Zhang, Yunjia Sun, Xiao Wang, Zhilong Ji, Xiao Liu, Xilin Chen, Shiguang Shan


  Access Paper or Ask Questions

Pseudo-Relevance Feedback for Multiple Representation Dense Retrieval


Jul 01, 2021
Xiao Wang, Craig Macdonald, Nicola Tonellotto, Iadh Ounis

* Proceedings of ICTIR 2021 
* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale Spatio-Temporal Person Re-identification: Algorithm and Benchmark


Jun 24, 2021
Xiujun Shu, Xiao Wang, Xianghao Zang, Shiliang Zhang, Yuanqi Chen, Ge Li, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Non-Transferable Learning: A New Approach for Model Verification and Authorization


Jun 13, 2021
Lixu Wang, Shichao Xu, Ruiqi Xu, Xiao Wang, Qi Zhu

* under review 

  Access Paper or Ask Questions

Tracking by Joint Local and Global Search: A Target-aware Attention based Approach


Jun 09, 2021
Xiao Wang, Jin Tang, Bin Luo, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Feng Wu

* Accepted by IEEE TNNLS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Guidance and Teaching Network for Video Salient Object Detection


Jun 06, 2021
Yingxia Jiao, Xiao Wang, Yu-Cheng Chou, Shouyuan Yang, Ge-Peng Ji, Rong Zhu, Ge Gao

* Accepted at IEEE ICIP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Heterogeneous Graph Neural Network with Co-contrastive Learning


May 19, 2021
Xiao Wang, Nian Liu, Hui Han, Chuan Shi

* This paper has been accepted by KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Substitutional Neural Image Compression


May 16, 2021
Xiao Wang, Wei Jiang, Wei Wang, Shan Liu, Brian Kulis, Peter Chin


  Access Paper or Ask Questions

High-Robustness, Low-Transferability Fingerprinting of Neural Networks


May 14, 2021
Siyue Wang, Xiao Wang, Pin-Yu Chen, Pu Zhao, Xue Lin

* ICLR 2021 Workshop on Security and Safety in Machine Learning Systems 

  Access Paper or Ask Questions