Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

OnePose: One-Shot Object Pose Estimation without CAD ModelsJiaming Sun , Zihao Wang , Siyu Zhang , Xingyi He , Hongcheng Zhao , Guofeng Zhang , Xiaowei Zhou

* Accepted to CVPR 2022. Project page: https://zju3dv.github.io/onepose/ 

   Access Paper or Ask Questions

Optimality Conditions and Algorithms for Top-K Arm IdentificationZihao Wang , Shuoguang Yang , Wei You


   Access Paper or Ask Questions

Posterior Collapse of a Linear Latent Variable ModelZihao Wang , Liu Ziyin

* 17 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Surface Reconstruction from Point Clouds: A Survey and a BenchmarkZhangjin Huang , Yuxin Wen , Zihao Wang , Jinjuan Ren , Kui Jia


   Access Paper or Ask Questions

Query2Particles: Knowledge Graph Reasoning with Particle EmbeddingsJiaxin Bai , Zihao Wang , Hongming Zhang , Yangqiu Song

* Findings of NAACL-2022 

   Access Paper or Ask Questions

Utterance Rewriting with Contrastive Learning in Multi-turn DialogueZhihao Wang , Tangjian Duan , Zihao Wang , Minghui Yang , Zujie Wen , Yongliang Wang


   Access Paper or Ask Questions

A Neural-Symbolic Approach to Natural Language UnderstandingZhixuan Liu , Zihao Wang , Yuan Lin , Hang Li


   Access Paper or Ask Questions

Quasi-Balanced Self-Training on Noise-Aware Synthesis of Object Point Clouds for Closing Domain GapYongwei Chen , Zihao Wang , Longkun Zou , Ke Chen , Kui Jia


   Access Paper or Ask Questions

CLIP-GEN: Language-Free Training of a Text-to-Image Generator with CLIPZihao Wang , Wei Liu , Qian He , Xinglong Wu , Zili Yi


   Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attacks on ML Defense Models CompetitionYinpeng Dong , Qi-An Fu , Xiao Yang , Wenzhao Xiang , Tianyu Pang , Hang Su , Jun Zhu , Jiayu Tang , Yuefeng Chen , XiaoFeng Mao , Yuan He , Hui Xue , Chao Li , Ye Liu , Qilong Zhang , Lianli Gao , Yunrui Yu , Xitong Gao , Zhe Zhao , Daquan Lin , Jiadong Lin , Chuanbiao Song , Zihao Wang , Zhennan Wu , Yang Guo , Jiequan Cui , Xiaogang Xu , Pengguang Chen

* Competition Report 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
>>