Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Federated Multi-Agent Deep Reinforcement Learning Approach via Physics-Informed Reward for Multi-Microgrid Energy Management


Dec 29, 2022
Yuanzheng Li, Shangyang He, Yang Li, Yang Shi, Zhigang Zeng

Add code

* Accepted by IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Meta-Shop: Improving Item Advertisement For Small Businesses


Dec 02, 2022
Yang Shi, Guannan Liang, Young-joo Chung

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Policy Learning for Nonlinear Model Predictive Control with Application to USVs


Nov 18, 2022
Rizhong Wang, Huiping Li, Bin Liang, Yang Shi, Demin Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Code-DKT: A Code-based Knowledge Tracing Model for Programming Tasks


Jun 07, 2022
Yang Shi, Min Chi, Tiffany Barnes, Thomas Price

Add code

* 12 pages, 8 figures, Accepted in EDM 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Similarity Preserving Binary Codes for Recommender Systems


Apr 18, 2022
Yang Shi, Young-joo Chung

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Efficient Cross-Modal Retrieval via Deep Binary Hashing and Quantization


Feb 15, 2022
Yang Shi, Young-joo Chung

Add code

* BMVC 2021 
* Accepted at BMVC 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Achieving Model Fairness in Vertical Federated Learning


Sep 25, 2021
Changxin Liu, Zirui Zhou, Yang Shi, Jian Pei, Lingyang Chu, Yong Zhang

Add code

* 15 pages, 2 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Survey on Federated Learning and its Applications for Accelerating Industrial Internet of Things


Apr 21, 2021
Jiehan Zhou, Shouhua Zhang, Qinghua Lu, Wenbin Dai, Min Chen, Xin Liu, Susanna Pirttikangas, Yang Shi, Weishan Zhang, Enrique Herrera-Viedma

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Toward Semi-Automatic Misconception Discovery Using Code Embeddings


Mar 07, 2021
Yang Shi, Krupal Shah, Wengran Wang, Samiha Marwan, Poorvaja Penmetsa, Thomas W. Price

Add code

* 7 pages, 3 figures, Accepted in LAK'21 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Chinese Lexical Simplification


Oct 14, 2020
Jipeng Qiang, Xinyu Lu, Yun Li, Yunhao Yuan, Yang Shi, Xindong Wu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>