Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Focal and Efficient IOU Loss for Accurate Bounding Box Regression

Jan 20, 2021
Yi-Fan Zhang, Weiqiang Ren, Zhang Zhang, Zhen Jia, Liang Wang, Tieniu Tan


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Graph Collaborative Filtering

Jan 08, 2021
Xiaohan Li, Mengqi Zhang, Shu Wu, Zheng Liu, Liang Wang, Philip S. Yu

* ICDM 2020 Regular paper 

  Access Paper or Ask Questions

Global2Local: Efficient Structure Search for Video Action Segmentation

Jan 04, 2021
Shang-Hua Gao, Qi Han, Zhong-Yu Li, Pai Peng, Liang Wang, Ming-Ming Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Towards Playing Full MOBA Games with Deep Reinforcement Learning

Dec 31, 2020
Deheng Ye, Guibin Chen, Wen Zhang, Sheng Chen, Bo Yuan, Bo Liu, Jia Chen, Zhao Liu, Fuhao Qiu, Hongsheng Yu, Yinyuting Yin, Bei Shi, Liang Wang, Tengfei Shi, Qiang Fu, Wei Yang, Lanxiao Huang, Wei Liu

* NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Human Pose Estimation by Learning Deeply Aggregated Representations

Dec 15, 2020
Zhengxiong Luo, Zhicheng Wang, Yuanhao Cai, Guanan Wang, Yan Huang, Liang Wang, Erjin Zhou, Tieniu Tan, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Duality-Gated Mutual Condition Network for RGBT Tracking

Nov 30, 2020
Andong Lu, Cun Qian, Chenglong Li, Jin Tang, Liang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Supervised Learning Achieves Human-Level Performance in MOBA Games: A Case Study of Honor of Kings

Nov 25, 2020
Deheng Ye, Guibin Chen, Peilin Zhao, Fuhao Qiu, Bo Yuan, Wen Zhang, Sheng Chen, Mingfei Sun, Xiaoqian Li, Siqin Li, Jing Liang, Zhenjie Lian, Bei Shi, Liang Wang, Tengfei Shi, Qiang Fu, Wei Yang, Lanxiao Huang

* IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS) 

  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Graph Collaborative Filtering

Nov 18, 2020
Zekun Li, Yujia Zheng, Shu Wu, Xiaoyu Zhang, Liang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Transfer learning of chaotic systems

Nov 15, 2020
Yali Guo, Han Zhang, Liang Wang, Huawei Fan, Xingang Wang

* 20 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Merchant Category Identification Using Credit Card Transactions

Nov 05, 2020
Chin-Chia Michael Yeh, Zhongfang Zhuang, Yan Zheng, Liang Wang, Junpeng Wang, Wei Zhang

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Actor and Action Modular Network for Text-based Video Segmentation

Nov 02, 2020
Jianhua Yang, Yan Huang, Kai Niu, Zhanyu Ma, Liang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Active Graph Representation Learning

Oct 30, 2020
Yanqiao Zhu, Weizhi Xu, Feng Yu, Qiang Liu, Shu Wu, Liang Wang

* Preliminary work, 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Contrastive Learning with Adaptive Augmentation

Oct 27, 2020
Yanqiao Zhu, Yichen Xu, Feng Yu, Qiang Liu, Shu Wu, Liang Wang

* Work in progress; 11 pages, 3 figures, 5 tables. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2006.04131 

  Access Paper or Ask Questions

Stronger, Faster and More Explainable: A Graph Convolutional Baseline for Skeleton-based Action Recognition

Oct 20, 2020
Yi-Fan Song, Zhang Zhang, Caifeng Shan, Liang Wang

* Accepted by ACM MultiMedia 2020, 9 pages, 4 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Unfolding the Alternating Optimization for Blind Super Resolution

Oct 16, 2020
Zhengxiong Luo, Yan Huang, Shang Li, Liang Wang, Tieniu Tan

* Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Ape210K: A Large-Scale and Template-Rich Dataset of Math Word Problems

Oct 09, 2020
Wei Zhao, Mingyue Shang, Yang Liu, Liang Wang, Jingming Liu

* We decide to withdraw this paper, since the proposed Ape210K dataset is not going public, the experiments in this paper is meaningless and irreproducible without access to the dataset. Please contact [email protected] if you have any questions 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Agent Deep Reinforcement Learning Based Trajectory Planning for Multi-UAV Assisted Mobile Edge Computing

Sep 23, 2020
Liang Wang, Kezhi Wang, Cunhua Pan, Wei Xu, Nauman Aslam, Lajos Hanzo

* Accepted by IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking 

  Access Paper or Ask Questions

Streaming Graph Neural Networks via Continual Learning

Sep 23, 2020
Junshan Wang, Guojie Song, Yi Wu, Liang Wang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

CAGNN: Cluster-Aware Graph Neural Networks for Unsupervised Graph Representation Learning

Sep 03, 2020
Yanqiao Zhu, Yichen Xu, Feng Yu, Shu Wu, Liang Wang

* 21 pages, in submission to ACM TIST 

  Access Paper or Ask Questions

Tasks Integrated Networks: Joint Detection and Retrieval for Image Search

Sep 03, 2020
Lei Zhang, Zhenwei He, Yi Yang, Liang Wang, Xinbo Gao

* To appear in IEEE TPAMI, 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Recurrent Deconvolutional Generative Adversarial Networks with Application to Text Guided Video Generation

Aug 13, 2020
Hongyuan Yu, Yan Huang, Lihong Pi, Liang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Richly Activated Graph Convolutional Network for Robust Skeleton-based Action Recognition

Aug 09, 2020
Yi-Fan Song, Zhang Zhang, Caifeng Shan, Liang Wang

* Accepted by IEEE T-CSVT, 11 pages, 6 figures, 10 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-stream RNN for Merchant Transaction Prediction

Jul 25, 2020
Zhongfang Zhuang, Chin-Chia Michael Yeh, Liang Wang, Wei Zhang, Junpeng Wang

* Accepted by KDD 2020 Workshop on Machine Learning in Finance 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Self-Supervised Learning for Semi-Supervised 3D Action Recognition

Jul 12, 2020
Chenyang Si, Xuecheng Nie, Wei Wang, Liang Wang, Tieniu Tan, Jiashi Feng

* Accepted by ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions