Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ming Lu

NFANet: A Novel Method for Weakly Supervised Water Extraction from High-Resolution Remote Sensing Imagery


Jan 10, 2022
Ming Lu, Leyuan Fang, Muxing Li, Bob Zhang, Yi Zhang, Pedram Ghamisi


  Access Paper or Ask Questions

SamplingAug: On the Importance of Patch Sampling Augmentation for Single Image Super-Resolution


Nov 30, 2021
Shizun Wang, Ming Lu, Kaixin Chen, Jiaming Liu, Xiaoqi Li, Chuang zhang, Ming Wu

* BMVC 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Transformer-based Image Compression


Nov 12, 2021
Ming Lu, Peiyao Guo, Huiqing Shi, Chuntong Cao, Zhan Ma


  Access Paper or Ask Questions

Overfitting the Data: Compact Neural Video Delivery via Content-aware Feature Modulation


Aug 18, 2021
Jiaming Liu, Ming Lu, Kaixin Chen, Xiaoqi Li, Shizun Wang, Zhaoqing Wang, Enhua Wu, Yurong Chen, Chuang Zhang, Ming Wu

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Deep Multimodal Feature Representation with Asymmetric Multi-layer Fusion


Aug 11, 2021
Yikai Wang, Fuchun Sun, Ming Lu, Anbang Yao

* ACMMM 2020 (2020.3) 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-end Neural Video Coding Using a Compound Spatiotemporal Representation


Aug 05, 2021
Haojie Liu, Ming Lu, Zhiqi Chen, Xun Cao, Zhan Ma, Yao Wang


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Methods and Results


May 02, 2021
Ren Yang, Radu Timofte, Jing Liu, Yi Xu, Xinjian Zhang, Minyi Zhao, Shuigeng Zhou, Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy, Xin Li, Fanglong Liu, He Zheng, Lielin Jiang, Qi Zhang, Dongliang He, Fu Li, Qingqing Dang, Yibin Huang, Matteo Maggioni, Zhongqian Fu, Shuai Xiao, Cheng li, Thomas Tanay, Fenglong Song, Wentao Chao, Qiang Guo, Yan Liu, Jiang Li, Xiaochao Qu, Dewang Hou, Jiayu Yang, Lyn Jiang, Di You, Zhenyu Zhang, Chong Mou, Iaroslav Koshelev, Pavel Ostyakov, Andrey Somov, Jia Hao, Xueyi Zou, Shijie Zhao, Xiaopeng Sun, Yiting Liao, Yuanzhi Zhang, Qing Wang, Gen Zhan, Mengxi Guo, Junlin Li, Ming Lu, Zhan Ma, Pablo Navarrete Michelini, Hai Wang, Yiyun Chen, Jingyu Guo, Liliang Zhang, Wenming Yang, Sijung Kim, Syehoon Oh, Yucong Wang, Minjie Cai, Wei Hao, Kangdi Shi, Liangyan Li, Jun Chen, Wei Gao, Wang Liu, Xiaoyu Zhang, Linjie Zhou, Sixin Lin, Ru Wang

* Corrected the MOS values in Table 2 

  Access Paper or Ask Questions

Decomposition, Compression, and Synthesis (DCS)-based Video Coding: A Neural Exploration via Resolution-Adaptive Learning


Dec 01, 2020
Ming Lu, Tong Chen, Dandan Ding, Fengqing Zhu, Zhan Ma


  Access Paper or Ask Questions

LID 2020: The Learning from Imperfect Data Challenge Results


Oct 17, 2020
Yunchao Wei, Shuai Zheng, Ming-Ming Cheng, Hang Zhao, Liwei Wang, Errui Ding, Yi Yang, Antonio Torralba, Ting Liu, Guolei Sun, Wenguan Wang, Luc Van Gool, Wonho Bae, Junhyug Noh, Jinhwan Seo, Gunhee Kim, Hao Zhao, Ming Lu, Anbang Yao, Yiwen Guo, Yurong Chen, Li Zhang, Chuangchuang Tan, Tao Ruan, Guanghua Gu, Shikui Wei, Yao Zhao, Mariia Dobko, Ostap Viniavskyi, Oles Dobosevych, Zhendong Wang, Zhenyuan Chen, Chen Gong, Huanqing Yan, Jun He

* Summary of the 2nd Learning from Imperfect Data Workshop in conjunction with CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Video Coding using Multiscale Motion Compensation and Spatiotemporal Context Model


Jul 09, 2020
Haojie Liu, Ming Lu, Zhan Ma, Fan Wang, Zhihuang Xie, Xun Cao, Yao Wang


  Access Paper or Ask Questions

Learned Video Compression via Joint Spatial-Temporal Correlation Exploration


Dec 13, 2019
Haojie Liu, Han shen, Lichao Huang, Ming Lu, Tong Chen, Zhan Ma


  Access Paper or Ask Questions

A Closed-form Solution to Universal Style Transfer


Jun 03, 2019
Ming Lu, Hao Zhao, Anbang Yao, Yurong Chen, Feng Xu, Li Zhang

* ICCV 2019 submission 

  Access Paper or Ask Questions

Learned Quality Enhancement via Multi-Frame Priors for HEVC Compliant Low-Delay Applications


May 03, 2019
Ming Lu, Ming Cheng, Yiling Xu, Shiliang Pu, Qiu Shen, Zhan Ma


  Access Paper or Ask Questions

RON: Reverse Connection with Objectness Prior Networks for Object Detection


Jul 06, 2017
Tao Kong, Fuchun Sun, Anbang Yao, Huaping Liu, Ming Lu, Yurong Chen

* Project page will be available at https://github.com/taokong/RON, and formal paper will appear in CVPR 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Physics Inspired Optimization on Semantic Transfer Features: An Alternative Method for Room Layout Estimation


Jul 03, 2017
Hao Zhao, Ming Lu, Anbang Yao, Yiwen Guo, Yurong Chen, Li Zhang

* To appear in CVPR 2017. Project Page: https://sites.google.com/view/st-pio/ 

  Access Paper or Ask Questions