Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
CAPT: Contrastive Pre-Training for Learning Denoised Sequence Representations

Oct 30, 2020
Fuli Luo, Pengcheng Yang, Shicheng Li, Xuancheng Ren, Xu Sun

* Corrected typos 

  Access Paper or Ask Questions

A Backbone Replaceable Fine-tuning Network for Stable Face Alignment

Oct 19, 2020
Xu Sun, Yingjie Guo, Shihong Xia

* 7 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CAPT: Contrastive Pre-Training for LearningDenoised Sequence Representations

Oct 13, 2020
Fuli Luo, Pengcheng Yang, Shicheng Li, Xuancheng Ren, Xu Sun

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Regularizing Dialogue Generation by Imitating Implicit Scenarios

Oct 06, 2020
Shaoxiong Feng, Xuancheng Ren, Hongshen Chen, Bin Sun, Kan Li, Xu Sun

* Accepted by EMNLP 2020 (long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Graph-based Multi-hop Reasoning for Long Text Generation

Sep 28, 2020
Liang Zhao, Jingjing Xu, Junyang Lin, Yichang Zhang, Hongxia Yang, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Group Learning

Sep 16, 2020
Shaoxiong Feng, Hongshen Chen, Xuancheng Ren, Zhuoye Ding, Kan Li, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

Robust Retinal Vessel Segmentation from a Data Augmentation Perspective

Jul 31, 2020
Xu Sun, Xingxing Cao, Yehui Yang, Lei Wang, Yanwu Xu


  Access Paper or Ask Questions

Exploring the Vulnerability of Deep Neural Networks: A Study of Parameter Corruption

Jun 10, 2020
Xu Sun, Zhiyuan Zhang, Xuancheng Ren, Ruixuan Luo, Liangyou Li


  Access Paper or Ask Questions

Layer-Wise Cross-View Decoding for Sequence-to-Sequence Learning

Jun 03, 2020
Fenglin Liu, Xuancheng Ren, Guangxiang Zhao, Xu Sun, Liangyou Li

* Achieve state-of-the-art BLEU scores on WMT14 EN-DE, EN-FR, and IWSLT DE-EN datasets 

  Access Paper or Ask Questions

Building BROOK: A Multi-modal and Facial Video Database for Human-Vehicle Interaction Research

May 19, 2020
Xiangjun Peng, Zhentao Huang, Xu Sun

* Conference: ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Workshops (CHI'20 Workshops)At: Honolulu, Hawaii, USA URL:https://emergentdatatrails.com 

  Access Paper or Ask Questions

Parallel Data Augmentation for Formality Style Transfer

May 14, 2020
Yi Zhang, Tao Ge, Xu Sun

* Accepted by ACL 2020. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1909.06002 

  Access Paper or Ask Questions

AGE Challenge: Angle Closure Glaucoma Evaluation in Anterior Segment Optical Coherence Tomography

May 05, 2020
Huazhu Fu, Fei Li, Xu Sun, Xingxing Cao, Jingan Liao, Jose Ignacio Orlando, Xing Tao, Yuexiang Li, Shihao Zhang, Mingkui Tan, Chenglang Yuan, Cheng Bian, Ruitao Xie, Jiongcheng Li, Xiaomeng Li, Jing Wang, Le Geng, Panming Li, Huaying Hao, Jiang Liu, Yan Kong, Yongyong Ren, Hrvoje Bogunovic, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

* AGE Challenge website at: https://age.grand-challenge.org 

  Access Paper or Ask Questions

Query-Variant Advertisement Text Generation with Association Knowledge

Apr 14, 2020
Siyu Duan, Wei Li, Cai Jing, Yancheng He, Yunfang Wu, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

Jointly Modeling Aspect and Sentiment with Dynamic Heterogeneous Graph Neural Networks

Apr 14, 2020
Shu Liu, Wei Li, Yunfang Wu, Qi Su, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

Exploring and Distilling Cross-Modal Information for Image Captioning

Mar 15, 2020
Fenglin Liu, Xuancheng Ren, Yuanxin Liu, Kai Lei, Xu Sun

* Accepted by IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Mining Commonsense Facts from the Physical World

Feb 11, 2020
Yanyan Zou, Wei Lu, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

Visual Agreement Regularized Training for Multi-Modal Machine Translation

Dec 27, 2019
Pengcheng Yang, Boxing Chen, Pei Zhang, Xu Sun

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Explicit Sparse Transformer: Concentrated Attention Through Explicit Selection

Dec 25, 2019
Guangxiang Zhao, Junyang Lin, Zhiyuan Zhang, Xuancheng Ren, Qi Su, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

MUSE: Parallel Multi-Scale Attention for Sequence to Sequence Learning

Nov 17, 2019
Guangxiang Zhao, Xu Sun, Jingjing Xu, Zhiyuan Zhang, Liangchen Luo

* Achieve state-of-the-art BLEU scores on WMT14 En-De, En-Fr, and IWSLT De-En 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding and Improving Layer Normalization

Nov 16, 2019
Jingjing Xu, Xu Sun, Zhiyuan Zhang, Guangxiang Zhao, Junyang Lin

* Accepted by NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Node Classification by Co-training Node Pair Classification: A Novel Training Framework for General Graph Neural Networks

Nov 10, 2019
Deli Chen, Xiaoqian Liu, Yankai Lin, Peng Li, Jie Zhou, Qi Su, Xu Sun

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

An Adaptive and Momental Bound Method for Stochastic Learning

Oct 27, 2019
Jianbang Ding, Xuancheng Ren, Ruixuan Luo, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

Pun-GAN: Generative Adversarial Network for Pun Generation

Oct 24, 2019
Fuli Luo, Shunyao Li, Pengcheng Yang, Lei li, Baobao Chang, Zhifang Sui, Xu Sun

* EMNLP 2019 (short paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Aligning Cross-Lingual Entities with Multi-Aspect Information

Oct 15, 2019
Hsiu-Wei Yang, Yanyan Zou, Peng Shi, Wei Lu, Jimmy Lin, Xu Sun

* Accepted by EMNLP19 

  Access Paper or Ask Questions

Group, Extract and Aggregate: Summarizing a Large Amount of Finance News for Forex Movement Prediction

Oct 11, 2019
Deli Chen, Shuming ma, Keiko Harimoto, Ruihan Bao, Qi Su, Xu Sun

* Accepted by 2th ECONLP workshop in EMNLP2019 

  Access Paper or Ask Questions

Sequence-to-sequence Pre-training with Data Augmentation for Sentence Rewriting

Sep 20, 2019
Yi Zhang, Tao Ge, Furu Wei, Ming Zhou, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

Recursive Graphical Neural Networks for Text Classification

Sep 18, 2019
Wei Li, Shuheng Li, Shuming Ma, Yancheng He, Deli Chen, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions