Alert button
Picture for Shicheng Li

Shicheng Li

Alert button

TempCompass: Do Video LLMs Really Understand Videos?

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 01, 2024
Yuanxin Liu, Shicheng Li, Yi Liu, Yuxiang Wang, Shuhuai Ren, Lei Li, Sishuo Chen, Xu Sun, Lu Hou

Figure 1 for TempCompass: Do Video LLMs Really Understand Videos?
Figure 2 for TempCompass: Do Video LLMs Really Understand Videos?
Figure 3 for TempCompass: Do Video LLMs Really Understand Videos?
Figure 4 for TempCompass: Do Video LLMs Really Understand Videos?
Viaarxiv icon

TimeChat: A Time-sensitive Multimodal Large Language Model for Long Video Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2023
Shuhuai Ren, Linli Yao, Shicheng Li, Xu Sun, Lu Hou

Viaarxiv icon

VITATECS: A Diagnostic Dataset for Temporal Concept Understanding of Video-Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 29, 2023
Shicheng Li, Lei Li, Shuhuai Ren, Yuanxin Liu, Yi Liu, Rundong Gao, Xu Sun, Lu Hou

Viaarxiv icon

RECALL: A Benchmark for LLMs Robustness against External Counterfactual Knowledge

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 14, 2023
Yi Liu, Lianzhe Huang, Shicheng Li, Sishuo Chen, Hao Zhou, Fandong Meng, Jie Zhou, Xu Sun

Viaarxiv icon

FETV: A Benchmark for Fine-Grained Evaluation of Open-Domain Text-to-Video Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 08, 2023
Yuanxin Liu, Lei Li, Shuhuai Ren, Rundong Gao, Shicheng Li, Sishuo Chen, Xu Sun, Lu Hou

Figure 1 for FETV: A Benchmark for Fine-Grained Evaluation of Open-Domain Text-to-Video Generation
Figure 2 for FETV: A Benchmark for Fine-Grained Evaluation of Open-Domain Text-to-Video Generation
Figure 3 for FETV: A Benchmark for Fine-Grained Evaluation of Open-Domain Text-to-Video Generation
Figure 4 for FETV: A Benchmark for Fine-Grained Evaluation of Open-Domain Text-to-Video Generation
Viaarxiv icon

TESTA: Temporal-Spatial Token Aggregation for Long-form Video-Language Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 29, 2023
Shuhuai Ren, Sishuo Chen, Shicheng Li, Xu Sun, Lu Hou

Viaarxiv icon

M$^3$IT: A Large-Scale Dataset towards Multi-Modal Multilingual Instruction Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 08, 2023
Lei Li, Yuwei Yin, Shicheng Li, Liang Chen, Peiyi Wang, Shuhuai Ren, Mukai Li, Yazheng Yang, Jingjing Xu, Xu Sun, Lingpeng Kong, Qi Liu

Figure 1 for M$^3$IT: A Large-Scale Dataset towards Multi-Modal Multilingual Instruction Tuning
Figure 2 for M$^3$IT: A Large-Scale Dataset towards Multi-Modal Multilingual Instruction Tuning
Figure 3 for M$^3$IT: A Large-Scale Dataset towards Multi-Modal Multilingual Instruction Tuning
Figure 4 for M$^3$IT: A Large-Scale Dataset towards Multi-Modal Multilingual Instruction Tuning
Viaarxiv icon

Optimizing Energy Efficiency in Metro Systems Under Uncertainty Disturbances Using Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 27, 2023
Haiqin Xie, Cheng Wang, Shicheng Li, Yue Zhang, Shanshan Wang, Xiaoping Lu

Figure 1 for Optimizing Energy Efficiency in Metro Systems Under Uncertainty Disturbances Using Reinforcement Learning
Figure 2 for Optimizing Energy Efficiency in Metro Systems Under Uncertainty Disturbances Using Reinforcement Learning
Figure 3 for Optimizing Energy Efficiency in Metro Systems Under Uncertainty Disturbances Using Reinforcement Learning
Figure 4 for Optimizing Energy Efficiency in Metro Systems Under Uncertainty Disturbances Using Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

CAPT: Contrastive Pre-Training for Learning Denoised Sequence Representations

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 30, 2020
Fuli Luo, Pengcheng Yang, Shicheng Li, Xuancheng Ren, Xu Sun

Figure 1 for CAPT: Contrastive Pre-Training for Learning Denoised Sequence Representations
Figure 2 for CAPT: Contrastive Pre-Training for Learning Denoised Sequence Representations
Figure 3 for CAPT: Contrastive Pre-Training for Learning Denoised Sequence Representations
Figure 4 for CAPT: Contrastive Pre-Training for Learning Denoised Sequence Representations
Viaarxiv icon