Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Multilingual Entity and Relation Extraction from Unified to Language-specific Training


Jan 11, 2023
Zixiang Wang, Jian Yang, Tongliang Li, Jiaheng Liu, Ying Mo, Jiaqi Bai, Longtao He, Zhoujun Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

GD-MAE: Generative Decoder for MAE Pre-training on LiDAR Point Clouds


Dec 07, 2022
Honghui Yang, Tong He, Jiaheng Liu, Hua Chen, Boxi Wu, Binbin Lin, Xiaofei He, Wanli Ouyang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

3D-QueryIS: A Query-based Framework for 3D Instance Segmentation


Nov 17, 2022
Jiaheng Liu, Tong He, Honghui Yang, Rui Su, Jiayi Tian, Junran Wu, Hongcheng Guo, Ke Xu, Wanli Ouyang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Deep 3D Vessel Segmentation based on Cross Transformer Network


Aug 23, 2022
Chengwei Pan, Baolian Qi, Gangming Zhao, Jiaheng Liu, Chaowei Fang, Dingwen Zhang, Jinpeng Li

Add code

* 7 pages 

   Access Paper or Ask Questions

Computer-aided Tuberculosis Diagnosis with Attribute Reasoning Assistance


Jul 01, 2022
Chengwei Pan, Gangming Zhao, Junjie Fang, Baolian Qi, Jiaheng Liu, Chaowei Fang, Dingwen Zhang, Jinpeng Li, Yizhou Yu

Add code

* Provisionally Accepted for Medical Image Computing and Computer Assisted Interventions 2022 (MICCAI 2022). arXiv admin note: text overlap with arXiv:2010.04483 

   Access Paper or Ask Questions

CoupleFace: Relation Matters for Face Recognition Distillation


Apr 12, 2022
Jiaheng Liu, Haoyu Qin, Yichao Wu, Jinyang Guo, Ding Liang, Ke Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Inter-class Discrepancy Alignment for Face Recognition


Mar 02, 2021
Jiaheng Liu, Yudong Wu, Yichao Wu, Zhenmao Li, Chen Ken, Ding Liang, Junjie Yan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

A Unified End-to-End Framework for Efficient Deep Image Compression


Feb 11, 2020
Jiaheng Liu, Guo Lu, Zhihao Hu, Dong Xu

Add code

* have been submitted to journal 

   Access Paper or Ask Questions

LAW: Learning to Auto Weight


May 27, 2019
Zhenmao Li, Yichao Wu, Ken Chen, Yudong WU, Shunfeng Zhou, Jiaheng Liu, Junjie Yan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Knowledge Distillation via Route Constrained Optimization


Apr 19, 2019
Xiao Jin, Baoyun Peng, Yichao Wu, Yu Liu, Jiaheng Liu, Ding Liang, Junjie Yan, Xiaolin Hu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>