Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiaheng Liu

Inter-class Discrepancy Alignment for Face Recognition


Mar 02, 2021
Jiaheng Liu, Yudong Wu, Yichao Wu, Zhenmao Li, Chen Ken, Ding Liang, Junjie Yan


  Access Paper or Ask Questions

A Unified End-to-End Framework for Efficient Deep Image Compression


Feb 11, 2020
Jiaheng Liu, Guo Lu, Zhihao Hu, Dong Xu

* have been submitted to journal 

  Access Paper or Ask Questions

LAW: Learning to Auto Weight


May 27, 2019
Zhenmao Li, Yichao Wu, Ken Chen, Yudong WU, Shunfeng Zhou, Jiaheng Liu, Junjie Yan


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Distillation via Route Constrained Optimization


Apr 19, 2019
Xiao Jin, Baoyun Peng, Yichao Wu, Yu Liu, Jiaheng Liu, Ding Liang, Junjie Yan, Xiaolin Hu


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Multi-path Neural Network


Apr 07, 2019
Yingcheng Su, Shunfeng Zhou, Yichao Wu, Tian Su, Ding Liang, Jiaheng Liu, Dixin Zheng, Yingxu Wang, Junjie Yan, Xiaolin Hu


  Access Paper or Ask Questions

Correlation Congruence for Knowledge Distillation


Apr 03, 2019
Baoyun Peng, Xiao Jin, Jiaheng Liu, Shunfeng Zhou, Yichao Wu, Yu Liu, Dongsheng Li, Zhaoning Zhang


  Access Paper or Ask Questions