Alert button
Picture for Liqiang Nie

Liqiang Nie

Alert button

RoboMP$^2$: A Robotic Multimodal Perception-Planning Framework with Multimodal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Qi Lv, Hao Li, Xiang Deng, Rui Shao, Michael Yu Wang, Liqiang Nie

Viaarxiv icon

Discriminative Probing and Tuning for Text-to-Image Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Leigang Qu, Wenjie Wang, Yongqi Li, Hanwang Zhang, Liqiang Nie, Tat-Seng Chua

Figure 1 for Discriminative Probing and Tuning for Text-to-Image Generation
Figure 2 for Discriminative Probing and Tuning for Text-to-Image Generation
Figure 3 for Discriminative Probing and Tuning for Text-to-Image Generation
Figure 4 for Discriminative Probing and Tuning for Text-to-Image Generation
Viaarxiv icon

LLMvsSmall Model? Large Language Model Based Text Augmentation Enhanced Personality Detection Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Linmei Hu, Hongyu He, Duokang Wang, Ziwang Zhao, Yingxia Shao, Liqiang Nie

Figure 1 for LLMvsSmall Model? Large Language Model Based Text Augmentation Enhanced Personality Detection Model
Figure 2 for LLMvsSmall Model? Large Language Model Based Text Augmentation Enhanced Personality Detection Model
Figure 3 for LLMvsSmall Model? Large Language Model Based Text Augmentation Enhanced Personality Detection Model
Figure 4 for LLMvsSmall Model? Large Language Model Based Text Augmentation Enhanced Personality Detection Model
Viaarxiv icon

WKVQuant: Quantizing Weight and Key/Value Cache for Large Language Models Gains More

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Yuxuan Yue, Zhihang Yuan, Haojie Duanmu, Sifan Zhou, Jianlong Wu, Liqiang Nie

Viaarxiv icon

Interactive Garment Recommendation with User in the Loop

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2024
Federico Becattini, Xiaolin Chen, Andrea Puccia, Haokun Wen, Xuemeng Song, Liqiang Nie, Alberto Del Bimbo

Viaarxiv icon

Generative Cross-Modal Retrieval: Memorizing Images in Multimodal Language Models for Retrieval and Beyond

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 16, 2024
Yongqi Li, Wenjie Wang, Leigang Qu, Liqiang Nie, Wenjie Li, Tat-Seng Chua

Viaarxiv icon

Distillation Enhanced Generative Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 16, 2024
Yongqi Li, Zhen Zhang, Wenjie Wang, Liqiang Nie, Wenjie Li, Tat-Seng Chua

Viaarxiv icon

Sentiment-enhanced Graph-based Sarcasm Explanation in Dialogue

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Kun Ouyang, Liqiang Jing, Xuemeng Song, Meng Liu, Yupeng Hu, Liqiang Nie

Viaarxiv icon

GliDe with a CaPE: A Low-Hassle Method to Accelerate Speculative Decoding

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 03, 2024
Cunxiao Du, Jing Jiang, Xu Yuanchen, Jiawei Wu, Sicheng Yu, Yongqi Li, Shenggui Li, Kai Xu, Liqiang Nie, Zhaopeng Tu, Yang You

Viaarxiv icon