Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Lei Li

Well-classified Examples are Underestimated in Classification with Deep Neural Networks


Oct 15, 2021
Guangxiang Zhao, Wenkai Yang, Xuancheng Ren, Lei Li, Xu Sun

* 16 pages, 11 figures, 13 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Non-Autoregressive Translation with Layer-Wise Prediction and Deep Supervision


Oct 14, 2021
Chenyang Huang, Hao Zhou, Osmar R. Zaïane, Lili Mou, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

LightSeq: Accelerated Training for Transformer-based Models on GPUs


Oct 12, 2021
Xiaohui Wang, Ying Xiong, Xian Qian, Yang Wei, Lei Li, Mingxuan Wang

* 12 pages, 17 figures 

  Access Paper or Ask Questions

The Volctrans GLAT System: Non-autoregressive Translation Meets WMT21


Sep 24, 2021
Lihua Qian, Yi Zhou, Zaixiang Zheng, Yaoming Zhu, Zehui Lin, Jiangtao Feng, Shanbo Cheng, Lei Li, Mingxuan Wang, Hao Zhou

* 10 pages, 5 figures, WMT2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Knowledge Distillation for Pre-trained Language Models


Sep 23, 2021
Lei Li, Yankai Lin, Shuhuai Ren, Peng Li, Jie Zhou, Xu Sun

* Main Conference EMNLP 2021, Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Kernel-Smoothed Machine Translation with Retrieved Examples


Sep 21, 2021
Qingnan Jiang, Mingxuan Wang, Jun Cao, Shanbo Cheng, Shujian Huang, Lei Li

* EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

UniST: Unified End-to-end Model for Streaming and Non-streaming Speech Translation


Sep 15, 2021
Qianqian Dong, Yaoming Zhu, Mingxuan Wang, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

Multilingual Translation via Grafting Pre-trained Language Models


Sep 11, 2021
Zewei Sun, Mingxuan Wang, Lei Li

* Accepted in EMNLP 2021 (Findings) 

  Access Paper or Ask Questions

LightNER: A Lightweight Generative Framework with Prompt-guided Attention for Low-resource NER


Sep 09, 2021
Xiang Chen, Ningyu Zhang, Lei Li, Xin Xie, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Fei Huang, Luo Si, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Right Ventricular Segmentation from Short- and Long-Axis MRIs via Information Transition


Sep 05, 2021
Lei Li, Wangbin Ding, Liqun Huang, Xiahai Zhuang

* None 

  Access Paper or Ask Questions

Text AutoAugment: Learning Compositional Augmentation Policy for Text Classification


Sep 01, 2021
Shuhuai Ren, Jinchao Zhang, Lei Li, Xu Sun, Jie Zhou

* Accepted by EMNLP 2021 main conference (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Secoco: Self-Correcting Encoding for Neural Machine Translation


Aug 27, 2021
Tao Wang, Chengqi Zhao, Mingxuan Wang, Lei Li, Hang Li, Deyi Xiong

* 6 pages, 2 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

ICM-3D: Instantiated Category Modeling for 3D Instance Segmentation


Aug 26, 2021
Ruihang Chu, Yukang Chen, Tao Kong, Lu Qi, Lei Li

* IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L). Preprint Version. Accepted August, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MTG: A Benchmarking Suite for Multilingual Text Generation


Aug 13, 2021
Yiran Chen, Zhenqiao Song, Xianze Wu, Danqing Wang, Jingjing Xu, Jiaze Chen, Hao Zhou, Lei Li

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

UPDesc: Unsupervised Point Descriptor Learning for Robust Registration


Aug 05, 2021
Lei Li, Hongbo Fu, Maks Ovsjanikov


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Design and Construct Bridge without Blueprint


Aug 05, 2021
Yunfei Li, Tao Kong, Lei Li, Yifeng Li, Yi Wu

* International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Simultaneous Semantic and Collision Learning for 6-DoF Grasp Pose Estimation


Aug 05, 2021
Yiming Li, Tao Kong, Ruihang Chu, Yifeng Li, Peng Wang, Lei Li

* International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Follow Your Path: a Progressive Method for Knowledge Distillation


Jul 20, 2021
Wenxian Shi, Yuxuan Song, Hao Zhou, Bohan Li, Lei Li

* Accepted by ECML-PKDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

UniRE: A Unified Label Space for Entity Relation Extraction


Jul 09, 2021
Yijun Wang, Changzhi Sun, Yuanbin Wu, Hao Zhou, Lei Li, Junchi Yan

* ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

CBLUE: A Chinese Biomedical Language Understanding Evaluation Benchmark


Jul 06, 2021
Mosha Chen, Chuanqi Tan, Zhen Bi, Xiaozhuan Liang, Lei Li, Ningyu Zhang, Xin Shang, Kangping Yin, Jian Xu, Fei Huang, Luo Si, Yuan Ni, Guotong Xie, Zhifang Sui, Baobao Chang, Hui Zong, Zheng Yuan, Linfeng Li, Jun Yan, Hongying Zan, Kunli Zhang, Buzhou Tang, Qingcai Chen


  Access Paper or Ask Questions

Probabilistic Graph Reasoning for Natural Proof Generation


Jul 06, 2021
Changzhi Sun, Xinbo Zhang, Jiangjie Chen, Chun Gan, Yuanbin Wu, Jiaze Chen, Hao Zhou, Lei Li

* Accepted by Findings of ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

AtrialGeneral: Domain Generalization for Left Atrial Segmentation of Multi-Center LGE MRIs


Jul 05, 2021
Lei Li, Veronika A. Zimmer, Julia A. Schnabel, Xiahai Zhuang

* 10 pages, 4 figures, MICCAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

SOLO: A Simple Framework for Instance Segmentation


Jun 30, 2021
Xinlong Wang, Rufeng Zhang, Chunhua Shen, Tao Kong, Lei Li

* 20 pages. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1912.04488, arXiv:2003.10152 

  Access Paper or Ask Questions

Medical Image Analysis on Left Atrial LGE MRI for Atrial Fibrillation Studies: A Review


Jun 25, 2021
Lei Li, Veronika A. Zimmer, Julia A. Schnabel, Xiahai Zhuang

* 23 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Subjective Bias in Abstractive Summarization


Jun 18, 2021
Lei Li, Wei Liu, Marina Litvak, Natalia Vanetik, Jiacheng Pei, Yinan Liu, Siya Qi

* 10 pages, 7 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Disentangle GAN Fingerprint for Fake Image Attribution


Jun 16, 2021
Tianyun Yang, Juan Cao, Qiang Sheng, Lei Li, Jiaqi Ji, Xirong Li, Sheng Tang

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions