Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jun Ma

Jun Ma

Senior Member, IEEE

Boosting Span-based Joint Entity and Relation Extraction via Squence Tagging Mechanism


May 21, 2021
Bin Ji, Shasha Li, Jie Yu, Jun Ma, Huijun Liu

* 10pages, 6 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Variational Reasoning for Medical Dialogue Generation


May 13, 2021
Dongdong Li, Zhaochun Ren, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Miao Fan, Jun Ma, Maarten de Rijke

* Accepted by Sigir2021 

  Access Paper or Ask Questions

Receding Horizon Motion Planning for Multi-Agent Systems: A Velocity Obstacle Based Probabilistic Method


Mar 24, 2021
Xiaoxue Zhang, Jun Ma, Zilong Cheng, Sunan Huang, Tong Heng Lee

* 8 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Generalized Iterative Super-Twisting Sliding Mode Control: A Case Study on Flexure-Joint Dual-Drive H-Gantry Stage


Mar 23, 2021
Wenxin Wang, Jun Ma, Zilong Cheng, Xiaocong Li, Abdullah Al Mamun, Tong Heng Lee

* 7 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

The MICCAI Hackathon on reproducibility, diversity, and selection of papers at the MICCAI conference


Mar 04, 2021
Fabian Balsiger, Alain Jungo, Naren Akash R J, Jianan Chen, Ivan Ezhov, Shengnan Liu, Jun Ma, Johannes C. Paetzold, Vishva Saravanan R, Anjany Sekuboyina, Suprosanna Shit, Yannick Suter, Moshood Yekini, Guodong Zeng, Markus Rempfler


  Access Paper or Ask Questions

Cutting-edge 3D Medical Image Segmentation Methods in 2020: Are Happy Families All Alike?


Jan 01, 2021
Jun Ma

* Not submitted for publishing. Comments are welcome 

  Access Paper or Ask Questions

Loss Ensembles for Extremely Imbalanced Segmentation


Dec 31, 2020
Jun Ma

* 1st place in MICCAI ADAM Challenge segmentation task 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Large Context for Cerebral Aneurysm Segmentation


Dec 30, 2020
Jun Ma, Ziwei Nie

* 2nd place in MICCAI 2020 CADA challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Cascaded Framework for Automatic Evaluation of Myocardial Infarction from Delayed-Enhancement Cardiac MRI


Dec 29, 2020
Jun Ma

* MICCAI 2020 EMIDEC Challenge 2nd in segmentation task and 1st in classification task 

  Access Paper or Ask Questions

Combining CNN and Hybrid Active Contours for Head and Neck Tumor Segmentation in CT and PET images


Dec 28, 2020
Jun Ma, Xiaoping Yang

* Second place in MICCAI 2020 HECKTOR Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Unifying Homophily and Heterophily Network Transformation via Motifs


Dec 27, 2020
Yan Ge, Jun Ma, Li Zhang, Haiping Lu

* 10 Pages 

  Access Paper or Ask Questions

Histogram Matching Augmentation for Domain Adaptation with Application to Multi-Centre, Multi-Vendor and Multi-Disease Cardiac Image Segmentation


Dec 27, 2020
Jun Ma

* 3rd place in MICCAI 2020 M&Ms challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Network iLQR: A New Reinforcement Learning Architecture


Nov 21, 2020
Zilong Cheng, Jun Ma, Xiaoxue Zhang, Frank L. Lewis, Tong Heng Lee

* 13 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Data-Driven Predictive Control for Multi-Agent Decision Making With Chance Constraints


Nov 06, 2020
Jun Ma, Zilong Cheng, Xiaoxue Zhang, Abdullah Al Mamun, Clarence W. de Silva, Tong Heng Lee

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Accelerated Hierarchical ADMM for Nonconvex Optimization in Multi-Agent Decision Making


Nov 01, 2020
Xiaoxue Zhang, Jun Ma, Zilong Cheng, Sunan Huang, Clarence W. de Silva, Tong Heng Lee

* 11 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Alternating Direction Method of Multipliers for Constrained Iterative LQR in Autonomous Driving


Nov 01, 2020
Jun Ma, Zilong Cheng, Xiaoxue Zhang, Masayoshi Tomizuka, Tong Heng Lee

* 9 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AbdomenCT-1K: Is Abdominal Organ Segmentation A Solved Problem?


Oct 28, 2020
Jun Ma, Yao Zhang, Song Gu, Yichi Zhang, Cheng Zhu, Qiyuan Wang, Xin Liu, Xingle An, Cheng Ge, Shucheng Cao, Qi Zhang, Shangqing Liu, Yunpeng Wang, Yuhui Li, Congcong Wang, Jian He, Xiaoping Yang

* 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Grasping Detection Network with Uncertainty Estimation for Confidence-Driven Semi-Supervised Domain Adaptation


Aug 20, 2020
Haiyue Zhu, Yiting Li, Fengjun Bai, Wenjie Chen, Xiaocong Li, Jun Ma, Chek Sing Teo, Pey Yuen Tao, Wei Lin

* 6 pages, 7 figures, accepted in IROS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Site Infant Brain Segmentation Algorithms: The iSeg-2019 Challenge


Jul 11, 2020
Yue Sun, Kun Gao, Zhengwang Wu, Zhihao Lei, Ying Wei, Jun Ma, Xiaoping Yang, Xue Feng, Li Zhao, Trung Le Phan, Jitae Shin, Tao Zhong, Yu Zhang, Lequan Yu, Caizi Li, Ramesh Basnet, M. Omair Ahmad, M. N. S. Swamy, Wenao Ma, Qi Dou, Toan Duc Bui, Camilo Bermudez Noguera, Bennett Landman, Ian H. Gotlib, Kathryn L. Humphreys, Sarah Shultz, Longchuan Li, Sijie Niu, Weili Lin, Valerie Jewells, Gang Li, Dinggang Shen, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

Data-Driven Multi-Objective Controller Optimization for a Magnetically-Levitated Nanopositioning System


Jul 06, 2020
Xiaocong Li, Haiyue Zhu, Jun Ma, Tat Joo Teo, Chek Sing Teo, Masayoshi Tomizuka, Tong Heng Lee

* 11 pages, 11 figures, to appear in IEEE/ASME Transactions on Mechatronics 

  Access Paper or Ask Questions

A Fast Algorithm for Geodesic Active Contours with Applications to Medical Image Segmentation


Jul 01, 2020
Jun Ma, Dong Wang, Xiao-Ping Wang, Xiaoping Yang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

AutoKnow: Self-Driving Knowledge Collection for Products of Thousands of Types


Jun 24, 2020
Xin Luna Dong, Xiang He, Andrey Kan, Xian Li, Yan Liang, Jun Ma, Yifan Ethan Xu, Chenwei Zhang, Tong Zhao, Gabriel Blanco Saldana, Saurabh Deshpande, Alexandre Michetti Manduca, Jay Ren, Surender Pal Singh, Fan Xiao, Haw-Shiuan Chang, Giannis Karamanolakis, Yuning Mao, Yaqing Wang, Christos Faloutsos, Andrew McCallum, Jiawei Han

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Segmentation Loss Odyssey


May 27, 2020
Jun Ma

* Educational Materials (https://miccai-sb.github.io/materials/Ma2019.pdf

  Access Paper or Ask Questions

TXtract: Taxonomy-Aware Knowledge Extraction for Thousands of Product Categories


May 01, 2020
Giannis Karamanolakis, Jun Ma, Xin Luna Dong

* Accepted to ACL 2020 (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Efficient COVID-19 CT Annotation: A Benchmark for Lung and Infection Segmentation


Apr 27, 2020
Jun Ma, Yixin Wang, Xingle An, Cheng Ge, Ziqi Yu, Jianan Chen, Qiongjie Zhu, Guoqiang Dong, Jian He, Zhiqiang He, Ziwei Nie, Xiaoping Yang

* 7 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Neural Topical Expansion Framework for Unstructured Persona-oriented Dialogue Generation


Feb 06, 2020
Minghong Xu, Piji Li, Haoran Yang, Pengjie Ren, Zhaochun Ren, Zhumin Chen, Jun Ma

* Accepted by ECAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

The state of the art in kidney and kidney tumor segmentation in contrast-enhanced CT imaging: Results of the KiTS19 Challenge


Dec 02, 2019
Nicholas Heller, Fabian Isensee, Klaus H. Maier-Hein, Xiaoshuai Hou, Chunmei Xie, Fengyi Li, Yang Nan, Guangrui Mu, Zhiyong Lin, Miofei Han, Guang Yao, Yaozong Gao, Yao Zhang, Yixin Wang, Feng Hou, Jiawei Yang, Guangwei Xiong, Jiang Tian, Cheng Zhong, Jun Ma, Jack Rickman, Joshua Dean, Bethany Stai, Resha Tejpaul, Makinna Oestreich, Paul Blake, Heather Kaluzniak, Shaneabbas Raza, Joel Rosenberg, Keenan Moore, Edward Walczak, Zachary Rengel, Zach Edgerton, Ranveer Vasdev, Matthew Peterson, Sean McSweeney, Sarah Peterson, Arveen Kalapara, Niranjan Sathianathen, Christopher Weight, Nikolaos Papanikolopoulos

* 18 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

EmpGAN: Multi-resolution Interactive Empathetic Dialogue Generation


Nov 20, 2019
Qintong Li, Hongshen Chen, Zhaochun Ren, Zhumin Chen, Zhaopeng Tu, Jun Ma


  Access Paper or Ask Questions