Alert button
Picture for Yuchi Wang

Yuchi Wang

Alert button

LaDiC: Are Diffusion Models Really Inferior to Autoregressive Counterparts for Image-to-Text Generation?

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 16, 2024
Yuchi Wang, Shuhuai Ren, Rundong Gao, Linli Yao, Qingyan Guo, Kaikai An, Jianhong Bai, Xu Sun

Viaarxiv icon

UniEdit: A Unified Tuning-Free Framework for Video Motion and Appearance Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 24, 2024
Jianhong Bai, Tianyu He, Yuchi Wang, Junliang Guo, Haoji Hu, Zuozhu Liu, Jiang Bian

Viaarxiv icon

PCA-Bench: Evaluating Multimodal Large Language Models in Perception-Cognition-Action Chain

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 21, 2024
Liang Chen, Yichi Zhang, Shuhuai Ren, Haozhe Zhao, Zefan Cai, Yuchi Wang, Peiyi Wang, Xiangdi Meng, Tianyu Liu, Baobao Chang

Viaarxiv icon

GAIA: Zero-shot Talking Avatar Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 26, 2023
Tianyu He, Junliang Guo, Runyi Yu, Yuchi Wang, Jialiang Zhu, Kaikai An, Leyi Li, Xu Tan, Chunyu Wang, Han Hu, HsiangTao Wu, Sheng Zhao, Jiang Bian

Figure 1 for GAIA: Zero-shot Talking Avatar Generation
Figure 2 for GAIA: Zero-shot Talking Avatar Generation
Figure 3 for GAIA: Zero-shot Talking Avatar Generation
Figure 4 for GAIA: Zero-shot Talking Avatar Generation
Viaarxiv icon

Towards End-to-End Embodied Decision Making via Multi-modal Large Language Model: Explorations with GPT4-Vision and Beyond

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2023
Liang Chen, Yichi Zhang, Shuhuai Ren, Haozhe Zhao, Zefan Cai, Yuchi Wang, Peiyi Wang, Tianyu Liu, Baobao Chang

Figure 1 for Towards End-to-End Embodied Decision Making via Multi-modal Large Language Model: Explorations with GPT4-Vision and Beyond
Figure 2 for Towards End-to-End Embodied Decision Making via Multi-modal Large Language Model: Explorations with GPT4-Vision and Beyond
Figure 3 for Towards End-to-End Embodied Decision Making via Multi-modal Large Language Model: Explorations with GPT4-Vision and Beyond
Figure 4 for Towards End-to-End Embodied Decision Making via Multi-modal Large Language Model: Explorations with GPT4-Vision and Beyond
Viaarxiv icon